လူသုိ႔ ကူးစက္ႏုိင္ေသာ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ကူးစက္ႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/30/2014 11:54:00 AM


တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ျဖစ္ပြားေနသည့္ လူႏွင့္ၾကက္အျပန္အ လွန္ကူးႏုိင္ေသာ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါပုိး ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ကူး စက္ႏုိင္ေျခရွိသည္ဟု FAOအဖြဲ႕က ျမန္မာႏုိင္ငံေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ သတိေပးလုိက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးဗုိင္းရပ္စ္ပုိး(H7N9) သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အတြင္း တျဖည္းျဖည္းကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔လာၿပီး လတ္တေလာတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္နယ္နိမိတ္ခ်င္း နီးကပ္ေနေသာ ကြမ္းဇီးျပည္နယ္သုိ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ H7N9 သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအ၀င္အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေရာက္ရွိရန္အလြန္ နီးစပ္ေနေၾကာင္း ဘန္ေကာက္အေျခစုိက္ FAO တိရစၧာန္က်န္းမာေရးအစီ အစဥ္မွ ေဒါက္တာတုိနီ၀ီယံကဆုိသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္  H7N9 အတြက္ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ ရန္ ဦးစားေပးႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢစားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႕ FAOက သတ္မွတ္လုိက္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေမလ ၂၆ရက္ထုတ္ အသားက႑သတင္းလႊာတြင္ ထပ္မံေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘ဗုိင္းရပ္စ္ပုိးရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေမြးကု ဦးစီးဌာနဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားအေနနဲ႔ အျပည့္အ၀လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ FAO အဖြဲ႕အေနနဲ႔ တတ္စြမ္းသမွ်ဦးစားေပးပံ့ပုိးသြားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္ ’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး ကေျပာသည္။

လူႏွင့္တိရစၧာန္အျပန္အလွန္ကူးစက္ႏုိင္ေသာ H7N9 ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြားလာပါက အေရးေပၚတုံ႔ျပန္မႈမ်ားအတြက္ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံFAOကိုယ္စားလွယ္႐ုံး၊ အေမရိကန္အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕(USAID)၊ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕(WHO)ႏွင့္ေရာဂါကာကြယ္ေရးစီမံကိန္း(Prevent Project) အဖြဲ႕မ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံကာ သတိေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ထုိသုိ႔ သတိေပးစကားေျပာၾကားႏုိင္ရန္အထက္ပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားရွိ ၾကက္၊ ဘဲေစ်းမ်ားႏွင့္ေမြးျမဴေရးဇုန္မ်ား၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈပုံစံမ်ားကို ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့ၾကေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

‘‘ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါ ဗုိင္းရပ္စ္ပုိးမ်ားက်ေရာက္မယ့္ အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးအစီအမံေတြကို အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္သြား မယ္လုိ႔ ေဆြးေႏြးသြားမယ္။ ၾကက္၊ ဘဲေစ်းနဲ႔ ေမြးျမဴေရးဇုန္ေတြမွာ ေဆာင္ရြက္မယ့္ အစီအမံေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေမြးျမဴေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အထူးေမွ်ာ္လင့္တယ္လုိ႔လည္းေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကတယ္’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါ လူသုိ႔မကူးစက္ႏုိင္ရန္ အသားတုိးၾကက္ထုတ္လုပ္ ေမြးျမဴေရာင္းခ်သူမ်ားအဖြဲ႕က ေခတ္မီၾကက္သတ္စက္ျဖင့္ ၾကက္သားထုတ္လုပ္သည့္စနစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းႏုိင္မည့္ နည္းဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ေရးဆြဲရန္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

7day daily