အျငင္းပြား ေရပိုင္နက္အတြင္း ဗီယက္နမ္ ငါးဖမ္းသေဘၤာတစ္စင္းကို တ႐ုတ္သေဘၤာတစ္စင္းက ဝင္တိုက္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/30/2014 05:32:00 PM


ေမ၊၂၉။

ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား အျငင္းပြားေနသည့္ ေရပိုင္နက္အတြင္းရွိ ဗီယက္နမ္ငါးဖမ္းသေဘၤာတစ္စင္းသည္ တ႐ုတ္သေဘၤာ တစ္စင္း၏
ဝင္တိုက္ျခင္းကိုခံရၿပီးေနာက္၎ငါးဖမ္းသေဘၤာမွာ နစ္ျမဳပ္သြားခဲ့ေၾကာင္း ဗီယက္နမ္ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မွအႀကီးအကဲတစ္ဦးက
ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ သေဘၤာနစ္ျမဳပ္မႈသည္တာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ အျငင္းပြားေရပိုင္နက္ အတြင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကတည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ေရနံတူးစင္မွ
ေရမိုင္ ၁၇ မိုင္အကြာတြင္ဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မွ အႀကီးအကဲငုယင္ကြမ္ဒမ္းက ေျပာၾကားသည္။ ၎သေဘၤာ
နစ္ျမဳပ္မႈ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္သေဘၤာေပၚတြင္လိုက္ပါလာသည့္ ငါးဖမ္းသမား ၁ဝ ဦးကို အနီးအနားရွိ အျခားဗီယက္နမ္ငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ားက
ကယ္ဆယ္ခဲ့ေၾကာင္း၊အဆိုပါနစ္ျမဳပ္မႈမျဖစ္ပြားမီ ဒေနာင္ၿမိဳ႕မွလာေသာ ဗီယက္နမ္ငါးဖမ္းသေဘၤာတစ္စင္းကို တ႐ုတ္ငါးဖမ္းသေဘၤာ
အစင္း ၄ဝ က ဝန္းရံထားခဲ့ေၾကာင္းဒမ္းက ႐ိုက္တာသတင္းဌာနသို႔ ဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

အဆုိပါ သေဘၤာနစ္ျမဳပ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွတုံ႕ျပန္ေျပာၾကားခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္
ဗီယက္နမ္အစိုးရအဖြဲ႕သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ မည္သည့္တိုက္ခိုက္မႈမ်ဳိးကိုမဆိုတရားနည္းလမ္းက်က် ခုခံကာကြယ္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကို
စဥ္းစားသံုးသပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဗီယက္နမ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ငုယင္တန္ဇြန္းကပာၾကားခဲ့သည္။

Source;Reuters
ဘာသာျပန္ David
The Myanma Age