ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တင္ျပတာေတြ လြဲေနတယ္ ...

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/30/2014 03:28:00 PM


ဦးဆန္နီအေနနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းေတြ ႐ိုက္ကူးျခင္းကို ဘယ္အခ်ိန္ကစၿပီး တာ၀န္ယူခဲ့တယ္ဆိုတာ ေျပာေပးပါ။

ကၽြန္ေတာ္ စတင္႐ိုက္ကူးခဲ့တာက ဘြားေဒၚခင္ၾကည္ စ်ာပနမွာ စတင္ၿပီး မွတ္တမ္း႐ိုက္ကူးခဲ့ပါတယ္။ ကိုစိန္အုန္းနဲ႔ တြဲၿပီးေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျခံထဲကို ေရာက္ခဲ့တယ္။ ၉၀ ေရြးေကာက္ ပြဲကာလ စည္း႐ုံးေရးခရီးစဥ္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မွတ္တမ္းယူခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပထမတစ္ေခါက္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ကေန ျပန္လြတ္လာတဲ့ ၉၅/၉၆ မွာ ႐ိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္ မွတ္တမ္းေတြ ႐ိုက္ကူးခဲ့ပါတယ္။ အခုေနာက္ဆံုး လြတ္လာတဲ့ေနာက္တစ္ေန႔မွာ ျပန္ၿပီးေတာ့ မွတ္တမ္းယူခဲ့ရတယ္။ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု႐ိုက္ဖို႔လိုရင္ မွတ္တမ္း႐ိုက္ခဲ့ၿပီးေတာ့ လံုၿခံဳေရး လိုခ်င္လည္း လံုၿခံဳေရးယူေပးခဲ့ရတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ကေန ျပန္လြတ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ အစ္ကို႔အေနနဲ႔ ၀င္ထြက္ခြင့္ကိုေတာင္းခဲ့တာလား။ ဒါမွမဟုတ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေခၚယူခဲ့တာလား ဆိုတာကို ေျပာေပးပါ။

ပထမပိုင္းတုန္းကေတာ့ ကိုစိန္အုန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကိုစိန္အုန္းက ဓာတ္ပံု႐ိုက္ရင္ ကၽြန္ေတာ္က vedio ႐ိုက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ဓာတ္ပံု႐ိုက္ရင္ ကိုစိန္အုန္း က vedio ႐ိုက္ခဲ့တယ္။ ၉၅/၉၆ မွာ ကိုစိန္အုန္း ေထာင္က်သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္ပဲ ရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္ထဲ ဆက္လက္တာ၀န္ယူခဲ့ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္လည္း ၉၇ မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကရင္ဒုကၡသည္စခန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ မွတ္တမ္း႐ိုက္ကူးခဲ့တဲ့အတြက္ ဖမ္းဆီးေထာင္က်ခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဒီလိုမွတ္တမ္းေတြကို ဘယ္သူမွ မ႐ိုက္ရဲဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္ပဲ ရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကို အဲဒီကိစ္ၥနဲ႔ ဖမ္းၿပီးေတာ့ ေထာင္က်ခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွ ကၽြန္ေတာ္က အင္းစိန္၊ ကေလး၊ လိြဳင္ေကာ္၊ ခႏီ္ၲးအက်ဥ္းေထာင္ေတြမွာ အက်ဥ္းက်ခဲ့တယ္။ ၂၀၀၄ မွာ ျပန္ၿပီးေတာ့ လြတ္ေျမာက္ခဲ့တယ္။ အခုတစ္ေခါက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္လြတ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္ သြားေတြ႔တယ္။ ကၽြန္ေတာ္က burmavj မွာ လုပ္ေနတယ္။ burmavj မွတစ္ဆင္ Dvb ကို ႐ုပ္သံအတြက္ လုပ္ေနတယ္လို႔ ေျပာျပခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ကို ပညာအရည္အခ်င္းေတြ ေမးၿပီးေတာ့ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္း ႐ိုက္ကူးဖို႔အတြက္ ျပန္ေခၚခဲ့ပါတယ္။

ကိုဆန္နီအေနနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မွတ္တမ္းယူတဲ့ တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ မွတ္မွတ္သားသား ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာေတြရွိရင္ ေျပာျပေပးပါ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၉၅/၉၆ ကာလတုန္းက ကုကိ္ၠဳင္းထိပ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ကားတန္းကို ပိတ္ၿပီးေတာ့ လူအုပ္စုႀကီးက ၀ိုင္းၿပီး႐ိုက္ခံရတဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္က ေရွ႕ဆံုးကားမွာ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ေနာက္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ကား၊ ေနာက္ၿပီး ဦးတင္ဦးရဲ႕ကား ပါတယ္။ အဲဒါေတြကို အခုခ်ိန္ ျပန္ေတြးၾကည့္တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ မွတ္မွတ္သားသား ျဖစ္ခဲ့တာေတြပဲလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

အခုလို ကိုဆန္နီကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနအိမ္ကို ၀င္ထြက္ခြင့္မရတာေတြက အစ္ကိုအေနနဲ႔ တာ၀န္၀တ္ၱရား ပ်က္ကြက္လို႔လား။ ဘာေတြျဖစ္ခဲ့လို႔ ၀င္ထြက္ခြင့္ မရေတာ့တာလဲ အဲဒါကို ေျပာျပေပးပါ။

ကၽြန္ေတာ့္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနအိမ္ထဲကို ၀င္ထြက္ခြင့္မေပးေတာ့တဲ့ ျပႆနာက အခ်င္းခ်င္း ကိုယ့္တာ၀န္နဲ႔ ကိုယ္စည္းကမ္းတက် လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္ ေနထိုင္သူေတြက အန္တီရဲ႕ ၾသဇာအာဏာအရွိန္သံုးၿပီးေတာ့ အခ်င္းခ်င္း ႏွိပ္ကြပ္မႈေတြ ရွိေနတယ္။ ဒါေတြေၾကာင့္လည္း တခ်ဳိ႕ေသာ လူမ်ား ေဘးကို ေရာက္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္လုပ္တဲ့ အလုပ္အေပၚမွာ တာ၀န္လစ္ဟင္းတာေတြ မရွိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ ၿခံထဲမွာ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ခဲ့တာေတာ့ ရွိတယ္။ ေဒၚခင္ခင္ဦးနဲ႔ ျပႆနာေတြ တက္ခဲ့တာေတာ့ရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းယူတဲ့ လူဆိုေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အလုပ္လုပ္ရတဲ့အပိုင္းေတြ ရွိတယ္။ ဥပမာ ဒီလိႈင္းမ်က္ႏွာဖံုးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ႐ိုက္ထားတဲ့ ပံုေတြကို ထုတ္ေပးရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ထုတ္ေပးတဲ့ ဓာတ္ပံုေတြကို အန္တီကိုယ္တုိင္ ေရြးတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ဘယ္ဟာ သံုးမယ္။ ဘယ္ဟာ မသံုးဘူးလို႔ ဆံုးျဖတ္တယ္။ ဒီကိစၥေတြမွာ ေဒၚခင္ခင္ဦးက သူနဲ႔မဆိုင္ဘဲနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္းေတြကို လာပတ္သက္တယ္။ ဒီလိုလာလုပ္တာကို ကၽြန္ေတာ္က မႀကိဳက္ဘူး။ မလုပ္ပါနဲ႔လို႔ေျပာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ျပႆနာနည္းနည္းျဖစ္သြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခ်င္တာက သူ႔အလုပ္သူလုပ္၊ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္လုပ္ဆိုရင္ ဒီျပႆနာေတြ ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူး။ အခုျဖစ္ခဲ့တာက ကိုယ့္အလုပ္မဟုတ္ဘဲ ေဘာင္ေက်ာ္တဲ့ကိစၥေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲ့တာ။ ေဒၚခင္ခင္ဦးနဲ႔ ျပႆနာ ျဖစ္တဲ့လူတုိင္း ထြက္ခြာသြားၾကရတယ္။ အေရွ႕ေတြမွာ အစဥ္အလာ ရွိခဲ့တယ္။ ဒီလို ေမာင္းထုတ္ခံရတဲ့အထဲမွာ သန္းထုိက္ေအာင္(ခ)ၾကက္ဖႀကီးဆိုရင္ အခု မရွိေတာ့ပါဘူး။ ေသခါနီးအခ်ိန္မွာ လည္ကတံုးနဲ႔ ကခ်င္ပုဆိုးကို လံုး၀ မ၀တ္သြားခဲ့ပါဘူး။ သူက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေလးစားခ်စ္ျမတ္ႏိုးတယ္။ သူ႔ကို ဒီလိုေမာင္းထုတ္ခဲ့တဲ့ လူေတြကို ေတာ္ေတာ္နာၾကည္းသြားပံုရတယ္။ ဒါေတြ ကၽြန္ေတာ္ မေျပာခ်င္ေတာ့ဘူး။ ဒီကိစၥကို သိတဲ့လူေတြကို ေမးၾကည့္ရင္ေတာ့ ပိုေကာင္းမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခ်င္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ကိုယ့္အလုပ္ကို ကိုယ္လုပ္ခဲ့တယ္ ဆိုတာကို ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ကိုဆန္နီကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အိမ္ထဲကို ၀င္ထြက္ခြင့္ မေပးေတာ့တဲ့အေၾကာင္းက မ႐ိုက္သင့္တဲ့ပံုေတြကို ႐ိုက္ၿပီးေတာ့ ေရာင္းစားခဲ့တယ္လို႔ ေျပာဆိုေနသံေတြ ၾကားေနရပါတယ္။ အဲဒီအေပၚ ဘယ္လို ေျပာခ်င္ပါသလဲ။

ဒီလိုေတြ ေျပာဆိုေနတာက ကၽြန္ေတာ့္ကို တစ္ဖက္သတ္ တမင္သက္သက္ စြပ္စြဲေျပာဆိုတာပဲျဖစ္တယ္။ မ႐ိုက္ရတဲ့ပံုေတြကို ႐ိုက္တာ လံုး၀မရွိပါဘူး။ တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းေတြမွာ ႐ိုက္တာပါ။ တခ်ဳိ႕ လူမႈေရးအရ သတင္းမတင္ရတဲ့ ပံုေတြကို မတင္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္မွာ စည္းဆိုတာ ရွိတယ္။ ဒီလိုေျပာေနမယ့္အစား၊ တစ္ဖက္သတ္ စြပ္စြဲေျပာေနမယ့္အစား ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ အခ်ိန္မေရြး ရွင္းလို႔ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္လုပ္ရပ္ေတြအေပၚ ယံုၾကည္တယ္။ သန္႔ရွင္းခဲ့တယ္လို႔ ေျပာခ်င္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကို စြပ္စြဲေျပာဆိုေနသူေတြကို ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ အခ်ိန္မေရြး ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ အၿမဲေစာင့္ႀကိဳေနပါတယ္။

ကိုဆန္နီအေနနဲ႔ အင္တာနက္ ေဖ့ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာေတြမွာ ရွိေနတဲ့ ခြန္ဒီယမ္အေၾကာင္းကို ေျပာေပးပါ။

ခြန္ဒီယမ္ဆိုတာ လိုင္းေပၚမွာ ေတြ႕ေနတဲ့ အေကာင့္တစ္ခုျဖစ္တယ္။ ဘယ္သူဘယ္၀ါဆိုတာ မသိပါဘူး။ သို႔ေသာ္ ေနာ္စီဖိုးရာတို႔နဲ႔ ေတြ႕တဲ့ေန႔တုန္းက ကၽြန္ေတာ္ ႐ိုက္ကူးၿပီးလို႔ ဧည့္ခန္းထဲက ထြက္လာၿပီး ကၽြန္ေတာ့္အခန္းကိုေတာင္ မေရာက္ေသးဘူး။ အဲဒီပံုေတြက ခြန္ဒီယမ္အေကာင့္မွာ ခ်က္ခ်င္းတက္ေနတယ္။ အဲဒါေတြက ဘယ္လိုနည္း၊ ဘယ္လိုဟန္ေတြနဲ႔ တက္လာတယ္ဆိုတာေတာ့ မသိဘူး။ ဒီပံုေတြျမင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း ေတာ္ေတာ္ေတြေ၀သြားတယ္။ အိမ္ထဲမွာဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ ႐ိုက္တယ္။ သူတို႔႐ိုက္တယ္။ ဒါပဲရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေတာင္ ကင္မရာထဲက ကတ္ေတြ မထုတ္ေပးခင္မွာ ပံုေတြ တက္လာတယ္ဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္အံ့ၾသသြားတယ္။ ဒီလိုေတြ ေျပာေနတာက ကၽြန္ေတာ္ဆီမွာ သက္ေသအေထာက္အထားေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီပံုေတြ တက္လာတဲ့ကိစ္ၥကို ကၽြန္ေတာ္ အေျဖရွာေနပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အိမ္ထဲကို ၀င္ထြက္ခြင့္ မရေတာ့တဲ့အေပၚ ကိုဆန္နီအေနနဲ႔ ဘယ္လို သံုးသပ္ပါသလဲ။

ကၽြန္ေတာ့္ကို ဦး၀င္းထိန္က ေခၚေျပာတယ္။ ျပစ္မႈတစ္စံုတစ္ရာ မရွိဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ ကိစ္ၥရပ္အားလံုးကို တာ၀န္ယူ ေျဖရွင္းသြားမယ္။ ေနာက္ေန႔ေတာ့ မလာနဲ႔ေတာ့လို႔ ေျပာတယ္။ ဒီလိုလုပ္လိုက္တဲ့ လုပ္ရပ္ဟာ တစ္ဖက္သတ္ႀကီး တရားမဲ့စြာ လုပ္လုိက္တဲ့ကိစၥလို႔ပဲ ျမင္တယ္။ လူႀကီးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ မလုပ္သင့္တဲ့ အရာကိစၥပါ။ ေနာက္ဆံုး တစ္စံုတစ္ရာ ျပႆနာ ရွိခဲ့ေတာင္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေမးျမန္းရမယ္။ စစ္ေဆးရမယ္။ ျပန္ေျဖရွင္းခ်က္ကို နားေထာင္သင့္တယ္။ ၿပီးရင္ ဆံုးျဖတ္သင့္တာကို ဆံုးျဖတ္ၿပီး အန္တီကို တင္ျပၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကို ၀င္ထြက္ခြင့္ ပိတ္လိုက္ရင္ေတာင္ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ထုိင္ရွိခိုးၿပီး ထြက္လာမွာပါ။ အခု ဦး၀င္းထိန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္တာက တစ္ဖက္နားကို နားေထာင္ၿပီး လုပ္ခဲ့တယ္လို႔ ျမင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အာဏာရွင္ကို ေတာ္လွန္ၿပီး ဒီမိုကေရစီေတာင္းေနေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ကိစၥကို ဆံုးျဖတ္လုိက္တာကေတာ့ အာဏာရွင္ဆန္ေနတယ္။ ဒီလိုလုပ္ရပ္ေတြက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ Image ကို အမ်ားႀကီး ထိခိုက္တယ္။ ဒီလိုလုပ္တာေတြဟာ အစဥ္လာလို ျဖစ္ေနတယ္။ အရင္တုန္းက ကိုေက်ာ္ဆန္းတို႔ကို လုပ္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆံုး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကား ေမာင္းတဲ့ ရာဖီးကိုေတာင္ ေမာင္းထုတ္ခဲ့တယ္။ ဒီလိုျပဳမူေဆာင္ရြက္ေနတာကို မႀကိဳက္ဘူး။ ဒီလိုလုပ္ေနတာေတြကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သိေစခ်င္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္လည္း အႏၱရာယ္ေတြ ရွိေနတယ္။ အဲဒါကိုေတာ့ စိုးရိမ္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆီကို ျပည္သူေတြ ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အခက္ခဲျပႆနာေတြကို အမွန္ေျပာႏုိင္မယ့္သူ မရွိဘူးလို႔ သံုးသပ္မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီအေပၚ ဘယ္လို ျမင္တယ္ဆိုတာ ေျပာေပးပါ။

ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျပည္သူေတြရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြကို တင္ျပဖို႔ လိုတယ္။ ဒီလိုတင္ျပတဲ့ လူေတြက ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚ၊ ႏိုင္ငံေရးအေျမာ္အျမင္ရွိတဲ့ လူေတြျဖစ္ဖို႔ လိုတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚ၊ ႏိုင္ငံေရးအေျမာ္ အျမင္မရွိတဲ့လူေတြ ဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္ဟာ အေရးႀကီးတယ္။ ဘယ္ဟာ အေရးမႀကီးဘူးဆိုတာကို မခြဲျခားတတ္ေတာ့ တင္ျပေနတာေတြ လြဲေခ်ာ္ေနတာေတြ ရွိေနတယ္လို႔ ေျပာခ်င္တယ္။

ကိုဆန္နီအေနနဲ႔ ခုနက ေျပာသြားသလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵေတြကို ေျပာႏုိင္မယ့္လူေတြက ဘယ္လို လူမ်ဳိးေတြ ျဖစ္သင့္တယ္ဆိုတာ ေျပာေပးပါ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သိသင့္သိထိုက္တာေတြကို သိေအာင္ လုပ္ရမယ္။ လိုအပ္တာေတြကို အမွန္အတုိင္း အႀကံေပးႏုိင္တဲ့ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ဳိးေတြ လိုအပ္ပါတယ္။

လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမွာ ကိုဆန္နီကို ၀င္ထြက္ခြင့္မေပးတဲ့အေပၚ တခ်ဳိ႕က ေကာင္းတယ္။ တခ်ဳိ႕က မေကာင္းဘူးလို႔ ေျပာေနၾကတယ္။ ဒီလိုေ၀ဖန္မႈေတြကို ဘယ္လိုေျပာခ်င္ပါသလဲ။

ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနဆိုတာက ဒီေန႔ ေကာင္းခ်င္ေကာင္းမယ္။ ေနာက္ေန႔ ေျပာင္းခ်င္ေျပာင္းသြားႏုိင္တယ္။ ေျပာင္းခ်င္မွလည္းေျပာင္းမယ္။ အေနအထားေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲကာလမွာ ခက္ခဲစြာ ႐ုန္းကန္ေနရတဲ့အခ်ိန္မွာ အန္တီေဘးနားမွာရွိတဲ့ လူေတြအားလံုးက ညီညီၫြတ္ၫြတ္ စည္းစည္းလံုးလံုး၊ တုိင္တိုင္ပင္ပင္ရွိၿပီးေတာ့ အန္တီအတြက္ ဘာလုပ္ၾကမလဲဆိုတာကို အားလံုးလုပ္သင့္တယ္။ အခုျဖစ္ေနတာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဘးနားမွာ ရွိတဲ့လူေတြက အုပ္စုဖြဲ႕ၿပီး လိုရင္တစ္မ်ဳိး၊ မလိုရင္တစ္မ်ဳိး လုပ္ေနတာေတာ့ မေကာင္းဘူးလို႔ ျမင္ပါတယ္။

ကိုဆန္နီကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အိမ္ထဲကို ၀င္ထြက္ခြင့္ မျပဳေတာ့ဘူးလို႔ ေျပာခဲ့တဲ့ ဦး၀င္းထိန္က ျပန္လည္ေျဖရွင္းမႈမလုပ္တဲ့အေပၚ ဘယ္လို သံုးသပ္တယ္ဆိုတာ ေျပာေပးပါ။

ကၽြန္ေတာ့္ကို သူကိုယ္တုိင္က ဘာကိစၥမွမရွိပါဘူး။ ဒီကိစၥကို တာ၀န္ယူတယ္လို႔ ေျပာခဲ့တာပဲ။ သူ ရွင္းရမွာေပါ့။ သူ႔မွာ တာ၀န္ရွိတယ္။ သူ ရွင္းျပႏုိင္တဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိရင္ေတာ့ သူ႔ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ လံုး၀မွားေနတယ္။ မွန္တယ္ဆိုရင္ သူ ရွင္းျပဖို႔ လိုတယ္လို႔ ေျပာခ်င္တယ္။

ကိုဆန္နီက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းေတြ ႐ိုက္ကူးေပးတာလည္း ၾကာခဲ့ၿပီ။ ကိုဆန္နီမရွိေတာ့ရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မသိႏုိင္ဘူးလား။ အစ္ကိုအေနနဲ႔ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။

ကၽြန္ေတာ္ ခုနက ေျပာခဲ့သလိုပဲ။ ေဘးနားက ဖံုးတာကြယ္တာေတြ၊ သိသင့္တာကို မသိေအာင္ လုပ္ေနတဲ့လူမ်ဳိးေတြ ရွိေနလို႔ ျဖစ္ေနတာပါ။ ဒါေပမဲ့ အခ်ိန္တန္ေတာ့ သိတာပဲ။ အန္တီအေနနဲ႔ သိလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ အခ်ိန္လြန္သြားၿပီ။ အထုတ္ခံရတဲ့ လူေတြက သူတို႔ရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ျပန္ၿပီးေတာ့ ေျဖရွင္းခြင့္မရခဲ့ဘူး။ သို႔ေလာ၊ သို႔ေလာနဲ႔ ထြက္ခဲ့ရတယ္။ တကယ္လို႔ ၿခံထဲကို ၀င္၊ထြက္ခြင့္ အပိတ္ပင္ခံရတဲ့ လူေတြကို လမ္းမွာေတြ႕ရင္ အန္တီ ႏႈတ္ဆက္ပါမလား။ အဲဒီလူေတြကို ဖက္လဲွတကင္း ႏႈတ္ဆက္တယ္။ အဲဒီ လူေတြကလည္း ယေန႔အခ်ိန္ထိ အန္တီကို ေလးစားတုန္း ရွိေနေသးတာ ေတြ႕ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သိေအာင္ လုပ္သြားမွာျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ အန္တီဆီကို ေရာက္တဲ့နည္းလမ္းေတြ ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ ေမးခဲ့တဲ့ ေမးခြန္းေတြအေပၚ တစ္စံုတစ္ရာ ထပ္မံျဖည့္စြက္ ေျပာစရာရွိရင္ ေျပာေပးပါ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ တရား၀င္ ခန္႔ထားတဲ့ ဦး၀င္းထိန္ကိုယ္တုိင္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈမရွိဘူး။ တရားမဲ့စြာ လုပ္ခဲ့တာေတာ့ မေကာင္းဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေရွ႕အလားအလာမေကာင္းဘူး။ ဒါေတြကို ကၽြန္ေတာ္က ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာခ်င္တယ္။

ဟုတ္ကဲ့ အခုလို ေျဖၾကားေပးတာကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

http://hotnewsweekly.com/