ကမၻာ့ အရည္အခ်င္း အျပည့္ဝဆံုး ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/30/2014 02:48:00 PM


ယခု လက္ရွိ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ အသက္ ၈၁ ႏွစ္အရြယ္ Manmohan Singh (မာမုိဟန္ဆင္း) ဟာ ကမၻာေပၚမွာ အရည္အခ်င္း အျပည့္အဝဆံုး ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ထား ပါတယ္။ သူ ရရွိထားတဲ့ ဘြဲ႔နဲ႔ အလုပ္အေတြ႔အၾကံဳကို ေျပာရမယ္ ဆုိရင္ -

ပညာ အရည္အခ်င္း -

၁။ အႏိၵယ Punjab University တြင္ အမွတ္အမ်ားဆံုးျဖင့္ BA(Hons) ရရွိခဲ့ (၁၉၅၂ခုႏွစ္)

၂။ အႏိၵယ Punjab University တြင္ MA(Economics) ကို အမွတ္အမ်ားဆံုးျဖင့္ ဆက္လက္ ရယူခဲ့ (၁၉၅၄)

၃။ St. Johns College Cambridge တြင္ သူ၏ ထူးခ်ြန္ထက္ျမတ္မွုေၾကာင့္ Wright’s prize ရရွိခဲ့ (၁၉၅၅)

၄။ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္တြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ အလားတူ အသိမွတ္ျပဳ ဆုမွတ္တမ္းလႊာ ရရွိခဲ့။ (ယင္းဆုဟာ သုေတသန စာတမ္း၊ စာအုပ္ မ်ားကို တကၠသိုလ္သုိ႔ ေပးပို႔ စစ္ေဆးေစျပီး ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္တဲ့ ဆုမွတ္တမ္းလႊာ ျဖစ္ျပီး ကမၻာေပၚမွာ ရရွိသူ နည္းပါတယ္။)

၅။ Oxford တကၠသုိလ္တြင္ စိတ္ပညာ ေဒါက္တာဘြဲ႔ ရရွိ၊ ဆက္လက္ျပီး Honoris causa တကၠသိုလ္တြင္ D.Litt (Doctor of Letters) ေဒါက္တဘြဲ႔ ရရွိ။

အလုပ္ အေတြ႔အၾကံဳ -

၁။ စီးပြားေရး ေမဂ်ာ အၾကီးတန္း ကထိက (၁၉၅၇-၁၉၅၉)

၂။ Reader Economics (၁၉၅၉-၁၉၆၃)

၃။ စီးပြားေရး ေမဂ်ာ ပါေမာကၡ (Punjab University) (၁၉၆၃-၁၉၆၅)

၄။ ကုလသမဂၢတြင္ အရာရွိ အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ (၁၉၆၆-၁၉၆၉)

၅။ International Trade Delhi School of Economics တြင္ ပါေမာကၡ အျဖစ္ စာသင္ၾကားေပး (၁၉၆၉-၁၉၇၁)

၆။ စီးပြားေရး အၾကံေပး (၁၉၇၂-၁၉၇၆)

၇။ Jawahar Lal Nehru University တြင္ ပါေမာကၡ (၁၉၇၆)

၈။ အိႏၵိယး ဗဟုိဘဏ္၏ အမွုေဆာင္ အရာရွိ (၁၉၈၂-၁၉၈၅)

၉။ စီမံကိန္း ေကာ္မရွင္ လက္ေထာက္ ဥကၠဌ (၁၉၈၅-၁၉၈၇)

၁၀။ ကုလသမၼဂ လက္ေဆာင္ South Center အဖြဲ႔၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး (၁၉၈၇-၁၉၉၀)

၁၁။ အိႏၵိယ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၏ စီးပြားေရး အၾကံေပး (၁၉၉၀-၁၉၉၁)

၁၂။ အိႏၵိယ ဘ႑ာေရး ဝန္ၾကီး (၁၉၉၁-၁၉၉၆)

၁၃။ အႏၵိယ ပါလီမန္ အထက္လြတ္ေတာ္ အဖြဲ႔ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ (၁၉၉၈-၂၀၀၄)

၁၄။ အႏိၵယ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ (၂၀၀၄-၂၀၁၄)

ပညာ အရည္အခ်င္းအရေကာ၊ အလုပ္ အေတြ႔အၾကံဳအရေကာ ေျပာစရာ မရွိေအာင္ ျပည့္စံုေနတဲ့ မာမုိဟန္ဆင္းဟာ ကမၻာ့ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား က ျပန္လည္ အရိုေသျပဳ ေလးစားရတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ ပါတယ္။
.
Ref: wiki
ေအာင္ခမ္း (ရိုးရာေလး)