ကေလးငယ္မ်ားကို သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေပးမည့္ က်ည္ကာၿခံဳထည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/10/2014 09:58:00 PM

Bodyguard Blanket ဝတ္ဆင္ထားသည့္ ကေလးငယ္မ်ား ေလဆင္ႏွာေမာင္း ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ပံုကို ေလ့က်င့္ေန႔ၾကစဥ္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ ရမ္းကား ပစ္ခတ္မႈမ်ားႏွင့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ အေျခအေနမ်ားမွ ကေလးငယ္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ ထုတ္ကုန္တစ္မ်ိဳးကို အိုကလားဟိုးမားျပည္နယ္ရိွ လံုၿခံဳေရးထုတ္ကုန္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ ProTecht က ဖန္တီး ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။


Bodyguard Blanket ဟုေခၚသည့္ ၿခံဳထည္ကို ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေသနတ္ျဖင့္ ရမ္းကားပစ္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားသည့္ အလြန္အႏၲရာယ္ရိွေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ယာယီအကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

Bodyguard ကို ေက်ာပိုးအိတ္ကဲ့သို႔ ဝတ္ဆင္ထားႏိုင္သည္။ထို႔အျပင္ Bodyguard ၿခံဳထည္သည္ ေလဆင္ႏွာေမာင္းကဲ့သို႔ေသာ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ပြားသည့္အခါ အပ်က္အစီးမ်ား ျပဳတ္က်သည့္ ေဘးမွ ကေလးငယ္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

 နည္းပညာပိုင္းအရ အဆိုပါ ၿခံဳထည္သည္ က်ည္ဆန္ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ၎ၿခံဳထည္ကို စစ္တပ္ႏွင့္ အစိုးရအရာရိွမ်ား အသံုးျပဳသည့္ က်ည္ကာအက်ီၤအတိုင္း ျပဳလုပ္ထားၿပီး အသံုးမလိုသည့္အခါ ေခါက္ထားႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။


က်ည္ကာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ Bodyguard ၿခံဳထည္၏ ေစ်းႏႈန္းမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁,၀၀၀ နီးပါးရိွေသာ္လည္း ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မယူသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတြက္ သက္သာေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ProTecht က ေျပာၾကားခဲ့သည္။Ref: CNET
Internet Journal