ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္း ဥပေဒမူၾကမ္းပါျပစ္ဒဏ္ တုိးျမႇင့္ရန္ မဘသ ေတာင္းဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/10/2014 05:07:00 PM


ယုေ၀| အဂၤါေန႔၊ ဇြန္လ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္

ကိုးကြယ္ရာဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ပါရွိသည့္ ျပစ္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ သတ္မွတ္ခ်က္သည္ နည္းလြန္းသည္ဆိုကာ ငါးႏွစ္အထိ တိုးျမႇင့္ရန္အႀကံျပဳစာကို (အမ်ဳိးဘာသာသာသနာ) ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲေရး ေကာ္မရွင္သို႔ ဇြန္လ ၉ ရက္တြင္ ေတာင္းဆိုလုိက္သည္ဟု အမ်ဳိးသာဘာ၊ သာသနာေစာင့္ ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (မဘသ) ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ဓမၼစကၠ ဦးေမာင္ေမာင္က ေျပာသည္။

“လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေကာ္မရွင္ကိုေပးပို႔ဖို႔ စီစဥ္ခဲ့တာပါ။ ေထာင္ဒဏ္သတ္ မွတ္ထားတဲ့ကာလက နည္းေနပါတယ္။ အမႈတစ္ခုျဖစ္လာရင္ တရားရင္ဆိုင္တဲ့ရက္ကိုတြက္ၿပီး ေလွ်ာ့ရက္နဲ႔တင္ၿပီးသြားႏိုင္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ကိုးကြယ္ရာဘာသာကူးေျပာင္းျခင္း ဆုိင္ရာဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ပါရွိသည့္ ျပစ္မႈ၊ ျပစ္ဒဏ္တြင္ ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရပါက တစ္ႏွစ္ထက္မပိုေသာေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္တစ္သိန္းထက္မပိုေသာ ျပစ္ဒဏ္ ျဖစ္ ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးကို ျဖစ္ေစခ်မွတ္ရမည္ဟူေသာအခ်က္အစား ငါး ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ ေစ၊ က်ပ္ငါးသိန္းထက္မပိုေသာ ျပစ္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစခ်မွတ္ရမည္ ဟု ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။

မဘသအဖြဲ႕ ဥပေဒအႀကံေပးႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေရွ႕ေနဦးေအးပိုင္က ဥပေဒမူၾကမ္းပါ ျပစ္ဒဏ္ သတ္မွတ္ခ်က္နည္းေနၿပီး ထုိျပစ္မႈမ်ိဳးကို ရဲအေရးပိုင္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ႏွင့္ အားေပးကူညီသူမ်ားကို လည္း ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္လည္းေတာင္းဆိုထားသည္။

မဘသ၏ေတာင္းဆိုမႈ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေနမႈမ်ား သည္ လူ႔အခြင့္ေရး႐ႈေထာင့္မွၾကည့္ပါက မလိုအပ္သည့္ ဥပေဒတစ္ခုဟု လူ႔အခြင့္အေရး ေလ့လာသူမ်ား က ေထာက္ျပမႈမ်ားရွိသည္။အလားတူပင္ မလိုလားအပ္သည့္အျခားအေျခအေနမ်ားလည္းေပၚေပါက္ လာ ႏိုင္သည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Equality Myanmar ႐ိုက္တာဦးေအာင္မ်ိဳးမင္း က ဆိုသည္။

“ဘာသာကူးေျပာင္းတာတကယ္ ဟုတ္၊ မဟုတ္ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုၿပီး တျခားႏိုင္ငံေတြလို ဘာ သာေရး ရဲေတြေပၚလာမွာစိုးရိမ္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

မဘသအဖြဲ႔မွ အထက္ပါ ျပစ္ဒဏ္အျပင္ ဥပေဒမူၾကမ္းပါ အခန္း(၂)ပါ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာကူးေျပာင္း လို သူသည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္ ဆိုေသာအခ်က္အစား အသက္(၂၀)ျပည့္ၿပီးသူ(သို႕မဟုတ္) မိဘသေဘာတူညီခ်က္ပါ၀င္ရမည္ဟု အႀကံျပဳထားသည္။သာသာေရးကူးေျပာင္းမႈဆိုင္ရာမ်ားတြင္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ဘာသာကူးေျပာင္းႏိုင္သည့္ေနရာ သတ္ မွတ္ေပးရန္၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ အသံုးအႏႈန္းမ်ား ျပဳျပင္ေပးရန္ကိုလည္း ေတာင္းဆိုထားသည္ဟု ေရွ႕ေန ဦးေအးပိုင္ကဆိုသည္။

ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ(မူၾကမ္း)ကို အမ်ားျပည္သူ အႀကံျပဳႏိုင္ရန္ဟုဆိုကာ ေမ ၂၇ ရက္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ထိုအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း ဥပေဒၾကမ္း ေရးဆြဲေရးေကာ္ မရွင္သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္သည္ ဟုဆိုထားသည္။

မဘသ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒအေပၚ ေလ့လာသံုး သပ္သင့္ေၾကာင့္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ မတ္လ ၇ ရက္က မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒေရးဆြဲၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုတင္ျပႏိုင္ရန္ မ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒ ေရးဆြဲေရးေကာ္မရွင္ကုိ အဖြဲ႕၀င္ ၁၂ ဦး ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Mizzima Burmese