ကမၻာ့ေစ်းအႀကီးဆံုး မ်က္မွန္ (၁၀) မ်ိဳး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/10/2014 09:21:00 AMစိတ္၀င္စားစရာ ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္လုပ္ထားေသာ ကမၻာ့ေစ်းအႀကီးဆံုး မ်က္မွန္ ၁၀ မ်ိဳးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။ ယင္းထုတ္ကုန္မ်ားကို လူအခ်ိဳ႕မည္သို႔ ထုတ္လုပ္ရန္ ဆႏၵရွိပံုအျပင္ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားကို စိတ္၀င္စားပါက မည္သို႔၀ယ္ယူလိုပံုတို႔ကို သိရသည္မွာ အံ့ၾသစရာပင္။

၁၀။ ကာတီးယားပဲရစ္ ၁၈ ကရက္ ေရႊေနကာမ်က္မွန္ (တန္ဖိုး ကန္ေဒၚလာ ၂၅,၀၀၀)


ကာတီးယားပဲရစ္က ေရႊ ၁၈ ကရက္ျဖင့္ ဖက္ရွင္ပစၥည္းမ်ားစြာ ထုတ္လုပ္ထားသည္။ ယင္းဖက္ရွင္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ယေန႔ေခတ္ ဖက္ရွင္အတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားက ေရႊမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားပါ၀င္သည္။ ကာတီးယားပဲရစ္ကုမၸဏီက ထုတ္လုပ္ထားေသာ ေရႊ ၁၈ ကရက္ပါ၀င္သည့္ ေနကာမ်က္မွန္တြင္ မွန္မ်ားတစ္၀ိုက္ ေရႊကြပ္ထားၿပီး ယင္းမွန္မ်ားတစ္၀ိုက္ ၇ ဒသမ ၅ ကရက္ေလးေသာ စိန္ပြင့္မ်ားပါရွိသည္။ ကိုင္းအနက္ေရာင္ျဖစ္ကာ တန္ဖိုးမွာ ကန္ေဒၚလာ ၂၅,၀၀၀ ျဖစ္သည္။

၉။ လူဂါႏိုစိန္ေနကာမ်က္မွန္ (တန္ဖိုး ကန္ေဒၚလာ ၂၇,၀၀၀)


လူဂါႏိုဒိုင္းမြန္း ကုမၸဏီက ေရာင္းခ်ေသာ ေနကာမ်က္မွန္မ်ားစြာအနက္ တစ္လက္ကို ကန္ေဒၚလာ ၂၇,၀၀၀ ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏုိင္သည္။ ပန္းေရာင္မွန္မ်ားပါ၀င္သည့္ ေရႊျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ေနကာမ်က္မွန္တြင္ ပန္းေရာင္စိန္မ်ားအျပင္ အေလးခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၅၉ ကရက္ရွိေသာ စိန္အနက္ေရာင္မ်ားလည္း ထည့္သြင္းထားသည္။

၈။ ဂိုးလ္အင္န္၀ုဒ္၏ စိန္လံုးေပါင္း ၁၁၉ လံုးပါေသာ မ်က္မွန္ (ေရာင္းေစ်း ကန္ေဒၚလာ ၃၀,၀၀၀)မ်က္မွန္ကိုင္းမ်ားကို ကဲြၽဦးခ်ိဳအနက္ေရာင္ကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ထားေသာ မ်က္မွန္၏ မွန္မ်ားတြင္ စိန္အလံုးေပါင္း ၁၁၉ လံုးပါ၀င္သည့္ ဂိုးလ္အင္န္၀ုဒ္ကုမၸဏီ၏ ေနကာမ်က္မွန္တစ္လက္ေစ်းမွာ ေဒၚလာ ၃၀,၀၀၀ ျဖစ္သည္။

၇။ ဂိုးလ္အင္န္၀ုဒ္၏ စိန္လံုး ၂၅၃ လံုးပါေသာ မ်က္မွန္ (တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၅၅,၀၀၀)ဂိုးလ္အင္န္၀ုဒ္ကုမၸဏီက ထုတ္လုပ္ထားေသာ လက္ရာလွပသည့္ စိန္အလံုးေပါင္း ၂၅၃ လံုးပါ၀င္သည့္ မ်က္မွန္တစ္လက္ ေရာင္းေစ်းမွာ ကန္ေဒၚလာ ၅၅,၀၀၀ ျဖစ္သည္။

၆။ ဘူလ္ဂါရီကုမၸဏီ၏ ဖေလာ္ရာေနကာမ်က္မွန္ (တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၅၉,၀၀၀)


၁၈ ကရက္ေလးေသာ ေရႊျဖဴႏွင့္ စိန္မ်ား၊ အျပာေရာင္နီလာမ်ားျဖင့္ ပံုေဖာ္ထားၿပီး မွန္မ်ားတစ္၀ိုက္ႏွင့္ ကိုင္းမ်ားကို အနက္ေရာင္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ဘူလ္ဂါရီကုမၸဏီ၏ ဖေလာ္ရာေနကာမ်က္မွန္တစ္လက္ ေရာင္းေစ်းမွာ ကန္ေဒၚလာ ၅၉,၀၀၀ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စိန္ (သို႔မဟုတ္) ေရႊမ်ား ယင္းပမာဏေလာက္ မပါ၀င္ေသာ မ်က္မွန္တစ္လက္ကို ကန္ေဒၚလာ ၂၅,၀၀၀ ျဖင့္လည္း ယင္းကုမၸဏီက ေရာင္းေပးေနသည္။

၅။ လက္စူရီေယတာ ကာနာရီဒိုင္းမြန္းမ်က္မွန္ (ေရာင္းေစ်း ကန္ေဒၚလာ ၆၅,၀၀၀)အလင္းေရာင္ကို လုိသလို ညိႇယူႏိုင္မည့္ မွန္မ်ားႏွင့္ မ်က္မွန္ကိုယ္ထည္အႏွံ႔ စိန္ပြင့္ငယ္ေလးမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ လက္စူရီေယတာကာနာရီ ဒိုင္းမြန္းမ်က္မွန္တစ္လက္ ေရာင္းေစ်းမွာ ကန္ေဒၚလာ ၆၅,၀၀၀ ျဖစ္သည္။

၄။ ကာတီးယားပန္သီရီမ်က္မွန္ (တန္ဖိုး ကန္ေဒၚလာ ၁၅၉,၀၀၀)


ကာတီးယား ပန္သီရီကုမၸဏီထုတ္ မ်က္မွန္မ်ားတြင္ ၁၈ ကာရက္ရွိေသာ ေရႊျဖဴမ်ား၊ လက္ရာလွပေသာ စိန္ပြင့္ ၅၆၁ ပြင့္ႏွင့္ ေျပာင္ေျမာက္စြာ လွီးျဖတ္ထားေသာ နီလာအျပာေရာင္ ၆၄၅ လံုးပါ၀င္ၿပီး တန္ဖိုးမွာ ကန္ေဒၚလာ ၁၅၉,၀၀၀ နီးပါးရွိကာ အထူးမွာယူရမည္ျဖစ္သည္။

၃။ ရွီးလ္ကုမၸဏီ၏ ျမေနကာမ်က္မွန္ (တန္ဖိုး ကန္ေဒၚလာ ၂၀၀,၀၀၀)မွန္မ်ားကို ျမအစစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး အလြန္ပါးေသာ ေရႊကိုယ္ထည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ရီွးလ္ကုမၸဏီ၏ ျမေနကာမ်က္မွန္တစ္လက္ ေရာင္းေစ်းမွာ ကန္ေဒၚလာႏွစ္သိန္းျဖစ္သည္။

၂။ ဒိုလ္စီႏွင့္ဂါဘာနာ ေနကာမ်က္မွန္ (ေရာင္းေစ်း ေဒၚလာ ၃၈၃,၆၀၉)


ကမၻာ့ထိပ္တန္း ဒီဇိုင္နာမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဒိုလ္စီႏွင့္ ဂါဘာနာကုမၸဏီက DG 2027B ဟု အမည္ေပးထားေသာ ေနကာမ်က္မွန္မ်ား ထုတ္လုပ္ထားသည္။ ယင္းမ်က္မွန္၏ ကိုယ္ထည္ကို အရည္အေသြးျမင့္ ေရႊျဖင့္ျပဳလုပ္ထားၿပီး ယေန႔ေခတ္ ေစ်းကြက္တြင္ အျခားမ်က္မွန္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ပါက အလြန္ရွားပါးေသာေၾကာင့္ ေရာင္းေစ်းမွာ ကန္ေဒၚလာ ၃၈၃,၆၀၉ ျဖစ္သည္။

၁။ ခ်ိဳပက္ဒ္ေနကာမ်က္မွန္ (တန္ဖိုး ကန္ေဒၚလာ ၄၀၀,၀၀၀)


ခ်ိဳပက္ဒ္ကုမၸဏီက ထုတ္လုပ္ထားေသာ ကန္ေဒၚလာ ၄၀၀,၀၀၀ တန္ဖိုးရွိ ေနကာမ်က္မွန္မ်ားတြင္ အေလးခ်ိန္ ၄ ကရက္ရွိေသာ စိန္ ၅၁ ပြင့္ပါ၀င္ၿပီး ေရႊ ၂၄ ကရက္ ပါ၀င္သည္။ ေရာင္းေစ်းမွာ ကန္ေဒၚလာ ၄၀၀,၀၀၀ ျဖစ္သည္။

_THE RICHEST

7day