ေျမယာမ်ားကုိ ေျမေစ်းႏႈန္း မတည္ၿငိမ္ေအာင္ ေစ်းကစားေနသူမ်ားအတြက္ ပုိင္ဆုိင္ခြန္ (Property Tax) အခြန္အေကာက္ စနစ္တစ္ခု အျမန္ေပၚလာရန္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း အစုိးရအဖြဲ႕မ်ားသုိ႔ အၾကံျပဳေဆာင္ရြက္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/10/2014 06:43:00 PMေျမယာမ်ားကုိ ကုန္စည္အျဖစ္ ေရာင္း၀ယ္ကာ ေျမေစ်းႏႈန္း မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေအာင္ ေျမေစ်းကစား ေနသူမ်ားအတြက္ ပုိင္ဆုိင္ခြန္ (Property Tax) အခြန္အေကာက္စနစ္တစ္ခု အျမန္ေပၚလာရန္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း အစုိးရအဖြဲ႔မ်ားသုိ႔ အၾကံျပဳေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန(၂)မွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစုိးေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇြန္ ၉ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒသမပုံမွန္ အစည္းအေ၀း သတၱမေန႔၌ လွည္းကူးမဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၏ ေမးခြန္းအား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစုိးေမာင္က ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

လွည္းကူးမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျမင့္မားေနေသာ ေျမေစ်းႏႈန္းကုိ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေစ်းႏႈန္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ထိန္းညႇိေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၏ ေမးျမန္းမႈအား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစုိးေမာင္က ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ “ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး အေနျဖင့္ ေျမကြက္မည္၍ မည္မွ်သာ ၀ယ္ယူပုိင္ဆုိင္ခြင့္ ရွိသည္ဟု ဥပေဒတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ခ်က္ မရွိသည့္အတြက္ ေငြရွင္၊ ေၾကးရွင္မ်ား၊ ခ်မ္းသာတဲ့သူမ်ား၊ ေငြေၾကးအထုိက္ အေလ်ာက္ရွိၿပီး ၀ယ္ေရာင္းျပဳသူမ်ားက ေျမကြက္မ်ားကုိ ကုန္ပစၥည္းသဖြယ္ အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ ၀ယ္ယူရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း၊ ေစ်းကစားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေျမယာေစ်းဟာ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ၿပီး အဆမတန္ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္လ်က္ရွိတာကုိ ေတြ႕ရတယ္” ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ ေငြရွင္၊ ေၾကးရွင္ႏွင့္ ေျမပြဲစားမ်ားသည္ ေျမယာကြက္မ်ားကုိ တရား၀င္အေရာင္းအ၀ယ္ မွတ္ပုံတင္စာခ်ဳပ္စာတမ္း ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိဘဲ ေျမကြက္ပုိင္ရွင္မ်ားထံမွ General Power/Special Power မ်ားျဖင့္ ၀ယ္ယူထားသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အခြန္အခနစ္နာၿပီး ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ မရွိသည့္အျပင္ ေျမယာေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္မႈမရွိဘဲ ေျမေစ်းႏႈန္း အဆမတန္ႀကီးျမင့္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထပ္မံေျပာၾကားသည္။

“ႏုိင္ငံအတြင္းမွာ ေျမေစ်းဟာ အဆမတန္ ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လာမယ့္သူေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚမွာ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ အခက္အခဲ ျဖစ္လာပါတယ္။ ျပည္သူမ်ား ေျမေစ်းျမင့္မားမႈေၾကာင့္ ေနထုိင္ႏုိင္ရန္ အတြက္လည္း အခက္အခဲ ျဖစ္ေစပါတယ္။ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္ျခင္း ကိစၥေတြကလည္း မ်ားျပားစြာျဖစ္လာၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ တုိးတက္မႈကုိ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာ ေစပါတယ္” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လယ္ယာေျမဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ တုိ႔တြင္လည္း လယ္ယာေျမကုိ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေပါင္ႏွံျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊ လဲလွယ္ျခင္းႏွင့္ ေပးကမ္းျခင္းတုိ႔အတြက္ စာခ်ဳပ္ပါ ထုိက္သင့္ေသာ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း မွတ္ပုံတင္ေၾကးတုိ႔ကုိ ေပးသြင္းရမည္ဟု ပါရွိေသာ္လည္း ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ အခြန္ေကာက္ခံရန္ ျပ႒ာန္းထားမႈမရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစုိးေမာင္က ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ေျမယာမ်ားကုိ ကုန္စည္တစ္ခုအျဖစ္ ေစ်းႏႈန္းမတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေအာင္ ေျမေစ်းကစား ေနသူမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ပုိင္ဆုိင္မႈခြန္ေကာက္ခံသည့္ နည္းစနစ္မ်ားကုိ ေလ့လာလ်က္ရွိၿပီး ေဒသအလုိက္ ကုိက္ညီသည့္ ပုိင္ဆုိင္ခြန္ (Property Tax) အခြန္အေကာက္ စနစ္တစ္ခု အျမန္ေပၚေပါက္ လာရန္အတြက္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔မ်ားသုိ႔ အၾကံျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လုိအပ္ပါက ဥပေဒျပဳရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ႐ုံး ၀န္ႀကီးဌာန(၂)မွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစုိးေမာင္က ဆုိသည္။

Eleven Media Group