ကမၻာ့အၾကီးဆံုး သင္းခ်ိဳင္းျမိဳ ့ေတာ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/10/2014 09:30:00 AM


ေျမဧကေပါင္း၁၄၈၅ အက်ယ္အ၀န္းနဲ ့ ၊ျမိဳ ့တျမိဳ ့အက်ယ္ရွိ ေနျပီျဖစ္တဲ့ ဒီသင္းခ်ိဳင္းကုန္းဟာ နွစ္သက္တန…္းေပါင္း၁၄၀၀ ေလာက္ပင္ ရွိေနျပီဟုဆိုပါတယ္၊
Wadi us-Salaam ၀ဒီအယ္စလာမ္ သင္းခ်ိဳင္းမွာ အီရပ္ႏိုင္ငံ Najaf နာဂ်ပ္ ျမိဳ ့မွာတည္ ေဆာက္ ထားျပီး လူဦးေျခာက္သိန္းေလာက္သာရွိတဲ့ျမိဳ ့မွာျမဳပ္နွံထားတဲ့ ဂူေပါင္းက သန္းခ်ီ၇ွိ ေနပါျပီ၊
၁၀ မိုင္အက်ယ္ပါတ္လည္ေလာက္ က်ယ္၀န္းသည့္သင္းခ်ိဳင္းမွာ ေ၇ွ းအစဥ္အဆက္က ဘုရင္ မိဘရားနဲ ့-နာမည္ၾကီးေခါင္းေဆာင္ေတြ ..သာမန္အရပ္သားလူတမ္းစားေတြအားလံုး ဒီမွာဘဲ စုျပီးျမဳပ္ ႏွံၾကပါတယ္။
ေကာင္းကင္ဘံုကို သြားၾကဘို ့ စုေ၀းရာ ဗဟိုေနရာရယ္လို ့ ယံုၾကည္ေနတဲ့ ဒီသင္းခ်ိဳင္းကုန္းကို
အေမရိကန္ စစ္တပ္က အီရပ္ ႏိုင္ငံကိုသိမ္းခဲ့ေပမယ့္ ဒီသင္းခ်ိဳင္းကိုေတာ့ မဖ်က္ဆီးခဲ့ပါ၊

Min burma