ဇုန္ကားမ်ား ယခုႏွစ္အတြင္း အပ္ႏွံခြင့္ျပဳမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/10/2014 06:40:00 PM

ဇုန္ထုတ္ကားအခ်ဳိ႕အား ေတြ႕ရစဥ္ [ဓာတ္ပုံ- ေဂ်ေမာင္ေမာင္ (အမရပူရ)]


ေနျပည္ေတာ္- စက္မႈဇုန္မ်ားမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ဇုန္ထုတ္ကားမ်ားကုိ ယာဥ္အုိယာဥ္ေဟာင္းအပ္ႏွံမႈအစီအစဥ္ျဖင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း အပ္ႏွံခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ႀကီး ဦးခ်န္ေမာင္ကေျပာသည္။

စက္မႈဇုန္မ်ားမွ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္အရည္အေသြးနိမ့္ဇုန္ကားမ်ားအတြက္ ပုိင္ရွင္ဆႏၵအရ ယာဥ္အုိယာဥ္ေဟာင္းဖ်က္သိမ္းေရးတြင္ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာဌာန၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ဟု ဒု၀န္ႀကီး ဦးခ်န္ေမာင္က ဇြန္လ ၁၀ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွ စ၍ စက္မႈဇုန္ထုတ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား ျမန္မာ့စက္မႈလက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီ၏ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ခြင့္ျပဳ ခ်က္ျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာစက္မႈဇုန္မ်ားအလိုက္ ေကာ္မတီမ်ားဖဲြ႕စည္းၿပီး ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းစက္မႈဇုန္မ်ားမွ ထုတ္ လုပ္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားေရးမႈဦးစီးဌာနတုိ႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ One Stop Service အဖဲြ႕ျဖင့္ ယာဥ္စစ္ေဆးၿပီး မွတ္ပံုတင္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရိွရာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလအထိ စက္မႈဇုန္ထုတ္ကား ၉၈၃၃၄ စီးကုိ မွတ္ပံုတင္ေပးၿပီးျဖစ္သည္။ စက္မႈဇုန္ထုတ္ယာဥ္မ်ားမွာ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ မွတ္ပံုတင္သက္တမ္း၁၀  ႏွစ္ေက်ာ္သာရိွေသးသည္။

7day daily