သိမ္ျဖဴေငြလဲေကာင္တာတြင္ ဇြန္လဒုတိယပတ္ ေဒၚလာလဲႏႈန္း ၉၇၂ က်ပ္ခန္႔ ရွိေနၿပီး ဗဟိုဘဏ္၏ ႏိုင္ငံျခားရည္ညႊန္း ေငြလဲႏႈန္း ၉၆၇ က်ပ္သို႔ ျမင့္တက္လာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/10/2014 09:18:00 AM


သိမ္ျဖဴေငြလဲေကာင္တာတြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ ေရာင္း၀ယ္ေနသူအခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေအာင္ျမတ္ကုိ)

ဇြန္လဒုတိယပတ္ သိမ္ျဖဴေငြလဲေကာင္တာတြင္ ေဒၚလာလဲႏႈန္း ၉၇၂ က်ပ္ ၀န္းက်င္တြင္ တည္ရွိေနၿပီး ဗဟိုဘဏ္၏ ႏိုင္ငံျခားရည္ညႊန္း ေငြလဲႏႈန္းတြင္ တစ္ေဒၚလာ ၉၆၇ က်ပ္သို႔ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားေသာ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကး လဲလွယ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိထားသည့္ ျပည္တြင္းပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ျပင္ပေစ်းကြက္ အသိုင္းအ၀ိုင္းထံမွ သိရသည္။

ဇြန္လဆန္းပိုင္းတြင္ သိမ္ျဖဴေငြလဲ ေကာင္တာ၌ တစ္ေဒၚလာ တန္ဖိုးမွာ ေရာင္းေစ်း ၉၇၂ က်ပ္ ၀န္းက်င္၊ ၀ယ္ေစ်း ၉၆၄ က်ပ္ ၀န္းက်င္တြင္ရွိေနၿပီး ျပင္ပေငြလဲႏႈန္းတြင္ တစ္ေဒၚလာတန္ဖိုးမွာ ေရာင္းေစ်း ၉၆၉ က်ပ္ ၀န္းက်င္၊ ၀ယ္ေစ်း ၉၆၇ က်ပ္ ၀န္းက်င္တြင္ ရွိခဲ့သည္။

ေမ ၂၈ ရက္မွ ၃၀ ရက္အထိ သိမ္ျဖဴေငြလဲေကာင္တာ၌ တစ္ေဒၚလာ တန္ဖိုးမွာ ေရာင္းေစ်း ၉၇၂ က်ပ္ ၀န္းက်င္၊ ၀ယ္ေစ်း ၉၆၂ က်ပ္ ၀န္းက်င္တြင္ရွိေနၿပီး ျပင္ပေငြလဲႏႈန္းတြင္ တစ္ေဒၚလာတန္ဖိုးမွာ ေရာင္းေစ်း ၉၆၇ က်ပ္ ၀န္းက်င္၊ ၀ယ္ေစ်း ၉၆၅ က်ပ္ ၀န္းက်င္တြင္ရွိသို႔ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ဗဟိုဘဏ္၏ ရည္ညႊန္းႏိုင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္းမွာ ေမ ၃၀ ရက္မွစ၍ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၉၆၆ က်ပ္သို႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ထားသည္။

ေမ ၂၆ ရက္မွ စတင္၍ သိမ္ျဖဴေငြလဲ ေကာင္တာ၌ တစ္ေဒၚလာတန္ဖိုးမွာ ေရာင္းေစ်း ၉၇၀ က်ပ္ ၀န္းက်င္ရွိေနၿပီး ျပင္ပေငြလဲႏႈန္းတြင္ တစ္ေဒၚလာတန္ဖိုးမွာ ေရာင္းေစ်း ၉၆၅ က်ပ္ ၀န္းက်င္တြင္ရွိခဲ့ကာ ဗဟိုဘဏ္၏ ရည္ညႊန္းႏိုင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္းမွာ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၉၆၄ က်ပ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ဧၿပီမွစ၍ သီတင္းခုနစ္ပတ္ေက်ာ္ၾကာ တည္ၿငိမ္ေနေသာ ေဒၚလာလဲႏႈန္းသည္ ေမလေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ အနည္းငယ္ျပန္လည္ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ေမလ၏ ေနာက္ဆံုးရက္တြင္ ၉၇၂ က်ပ္သို႔ ဆက္လက္ျမင့္တက္ လာေၾကာင္း သိရသည္။

တရား၀င္ေငြလဲလွယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဗဟုိဘဏ္၏ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းကို အေျခခံ၍ သိမ္ျဖဴေစ်းကြက္ လက္လီေရာင္း၀ယ္ မႈမ်ားအတြက္ ဗဟိုဘဏ္ Reference Rate ၏ + ၀ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ – ၀ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ေဘာင္အတြင္းတြင္ လည္းေကာင္း A.D လိုင္စင္ရ ဘဏ္မ်ားအၾကား Interbank Market တြင္ လက္ကား ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားအတြက္ ဗဟိုဘဏ္ Reference Rate ၏ + ၀ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ – ၀ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ေဘာင္အတြင္း၌လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

Eleven Media