ေမလအတြင္း က်ပ္ ၇၉၂ သန္းေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ အေကာက္ခြန္မဲ့ တင္သြင္းလာေသာ ဖုန္းဟန္းဆက္၊ ေက်ာက္စိမ္း အၾကမ္းထည္ႏွင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/10/2014 12:58:00 PM


ေမလအတြင္း ေရဆိပ္/ေလဆိပ္ႏွင့္နယ္ေျမေဒသမ်ားမွ က်ပ္ ၇၉၂ သန္းေက်ာ္
ခန္႔ တန္ဖိုးရွိ အေကာက္ခြန္မဲ့ တင္သြင္းလာသည့္ ဖုန္းဟန္းဆက္၊ ေက်ာက္စိမ္း အၾကမ္း
ထည္ႏွင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ေမ ၁ ရက္မွ ေမ ၃၁ ရက္အထိ ဖမ္းဆီးရရွိမႈတန္ဖိုးျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ေလဆိပ္/ေရဆိပ္မ်ားမွ စုစုေပါင္း ခန္႔မွန္းတန္ဖိုး က်ပ္ ၄၉၃ ဒသမ ၁၆ သန္းခန္႔ႏွင့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားမွ စုစုေပါင္း ခန္႔မွန္းတန္ဖိုး က်ပ္ ၂၉၉ ဒသမ ၇၁ သန္းခန္႔တန္ဖိုးရွိ ပစၥည္းမ်ားကုိ ဖမ္းမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ဖမ္းမိခဲ့ရာတြင္ မႏၲေလး ေက်ာက္ေခ်ာစစ္ေဆးေရးစခန္း၌ လမ္းလယ္ယာဥ္စစ္ေဆးေရး ဂိတ္ေနရာတြင္ Toyota Caldina အမ်ဳိးအစား ယာဥ္ေပၚမွ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုး ၅၇ သိန္းခန္႔ရွိ ေက်ာက္စိမ္းဟု ယူဆရေသာ ေက်ာက္ၾကမ္းအထည္ ၂၈၅ ကီလိုကုိလည္းေကာင္း၊ ဘားအံၿမိဳ႕ သံလြင္တံတား စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ ယာဥ္အမွတ္၊ ၈ည/....(Nissan) ၁၂ ဘီးယာဥ္ ေပၚမွ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုး က်ပ္ ၂၁ ဒသမ ၂ သန္းခန္႔ရွိ တရား၀င္ အေထာက္အထား တစ္စံုတစ္ရာ တင္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ေဂါက္ကြင္းသံုး ယာဥ္ငယ္သံုးစီးႏွင့္ ကားပစၥည္း ၂၂ မ်ဳိးကုိ ဖမ္းဆီးရမိသျဖင့္  အေကာက္ခြန္ ဥပေဒအရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအျပင္ ေအးရွားေ၀ါလ္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ထီးတန္းဆိပ္ကမ္း၌ ID တြင္ ေၾကညာထားျခင္း မရွိေသာ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးက်ပ္ ေျခာက္သိန္းခန္႔ရွိ ဖိနပ္တံဆိပ္႐ိုက္ စက္တစ္လံုး၊ Table Tennis ခံုတစ္ခံုႏွင့္ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုး က်ပ္ ၂၅ သန္းခန္႔ရွိ Oil Tank with Active Part(6) items အား စစ္ေဆးေတြ႕ရွိသျဖင့္ တားဆီးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္၌ ခရီးသည္တစ္ဦးထံမွ က်ပ္ ၁၆ ဒသမ ၅ သန္း ခန္႔တန္ဖိုးရွိ ဟန္းဆက္၊ ကင္မရာႏွင့္ ေတးသံသြင္း ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ က်ပ္ ၁၈ ဒသမ ၃ သန္းခန္႔ တန္ဖုိးရွိသည့္ ဟန္းဆက္၊ ကင္မရာ အပါအ၀င္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား ကုိ တားဆီးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ ေလဆိပ္ႏွင့္ ေရဆိပ္တို႔မွ အမႈတြဲ ၆၅ မႈႏွင့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားမွ အမႈတြဲ ၃၈ မႈ စုစုေပါင္းအမႈတြဲ ၁၀၃ မႈအား အေကာက္ခြန္ဥေဒမ်ားအရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group