မင္းမွန္မွ မုိးမွန္မယ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/10/2014 01:05:00 PM



ေဒေ၀ါ ၀ႆတု ကာေလန
သႆ သမၸတၱိ ေဟတုစ
ဖီေတာ ဘ၀တု ေလာေကာစ
ရာဇာ ဘ၀တု ဓမၼိေကာ။

မုိးသည္ အခ်ိန္မွန္မွန္ ရြာသြန္းပါေစ၊
ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားလည္း ျပည့္စုံပါေစ၊
ေလာကႀကီး သာယာ၀ေျပာပါေစ၊
ရွင္ဘုရင္ႏွင့္တကြ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားလည္း တရားရွိပါေစ။

       ဒီဂါထာေလးဟာ သီရိလကၤာႏိုင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ား အျမဲရြတ္ဆုိ ဆုေတာင္းေလ့ ရွိတဲ့ ဆုေတာင္းဂါထာေလးပါ။
       မွန္ပါတယ္။ ဒီဆုေတာင္းေလးဟာ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္မွာ မရွိမျဖစ္လုိအပ္တဲ့ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ေတြ ပါပဲ။

       စုိက္ပ်ိဳးေရးကုိ အဓိကထားေနရတဲ့ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံမွာ မုိးမွန္မွန္ရြာသြန္းဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ မုိးမွန္မွ စုိက္ပ်ိဳး လုိ႔ အဆင္ေျပပါတယ္။ မိမိရြာဘက္ေတြမွာ မုိးရြာခ်ိန္မွာမရြာဘူး။ မၾကာခင္ရြာႏုိင္ေကာင္းပါရဲ႕ ဆုိၿပီး ၾကိဳ က်ဲေတြ က်ဲထားၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့မုိးက ရြာမလာပါဘူး။ ဒီေတာ့ က်ဲထားတာေတြ ဖ်က္သိမ္းလုိက္ ရပါတယ္။
       ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မုိးမမွန္တာ ၾကာပါၿပီ။ မုိးမမွန္ေတာ့ လူေတြလည္း ဒုကၡေရာက္ၾကတယ္။ လုိအပ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ မရြာဘူး။ မလုိတဲ့အခ်ိန္မွာဆုိရင္ေတာ့ ဖ်က္မုိးဆုိၿပီး ေရလွ်ံေအာင္ ရြာလုိက္ပါတယ္။
       မုိးမွန္မွ ေကာက္ပဲသီးႏွံျဖစ္ထြန္းမယ္။ သီးႏွံျဖစ္ထြန္းမွ တုိင္းသူျပည္သားေတြ အဆင္ေျပၿပီး ခ်မ္းသာ ၀ေျပာမယ္။
       မုိးမွန္ၿပီး တုိင္းျပည္စည္ပင္ပါေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္သူတရားမရွိရင္၊ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ မအုပ္ခ်ဳပ္ ရင္ တုိင္းသူျပည္သားေတြ ဒုကၡေရာက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရွင္ဘုရင္တရားရွိဖုိ႔ကိုလည္း အျမဲဆုေတာင္းေန ၾကတာပါ။
       ဒီအေျခခံအခ်က္ေတြ ျပည့္စုံရင္ေတာ့ တုိင္းျပည္ဟာ သာယာ၀ေျပာၿပီး ေအးခ်မ္းတဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ တာေပါ့။
       တစ္နည္းအားျဖင့္ စဥ္းစားရင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား တရားရွိျခင္းဟာ မုိးမွန္ျခင္း၊ သီးႏွံျဖစ္ထြန္းျခင္း၊ တုိင္းျပည္၀ေျပာျခင္းတုိ႔ရဲ႕ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူကိုယ္တုိင္ တရားႏွင့္အညီလုိက္နာမွာ တုိင္းသူျပည္သားေတြကုိလည္း တရားကုိ လုိက္နာက်င့္သုံးဖုိ႔ ေျပာဆုိလို႔ရမယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူကိုယ္တုိင္က သတ္ေန၊ ခုိးေန၊ လိမ္ေန၊ ေသာက္စားေနရင္ေတာ့ တုိင္းသူျပည္သားေတြကုိ မသတ္ဖုိ႔၊ မခုိးဖုိ႔၊ မလိမ္ဖုိ႔၊ မေသာက္စားဖုိ႔ ေျပာလုိ႔မရပါဘူး။
       ဒါေၾကာင့္ မင္းမွန္မွ မုိးမွန္ပါလိမ့္မယ္။ မုိးအျမဲမွန္ဖုိ႔အတြက္ မင္းလည္း ဆက္ၿပီးမွန္ေနဖို႔လုိပါတယ္။ မုိးႏွင့္မင္းဟာ ဆက္စပ္ပက္သက္ေနပါတယ္။
       မင္းလည္းမွန္ပါေစ...။ မုိးလည္းမွန္ပါေစ....။ ျပည္သူမ်ားလည္း ခ်မ္းသာပါေစ....။


ေရႊစမ္းေျမ အရွင္က၀ိဓဇသာရ