ယၾတာကို ယုံၾကည္ၾကသူမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/10/2014 09:21:00 AM


မၾကာေသးမီက ဘန္ေကာက္ ပို႔စ္သတင္းစာမွာ ၿပံဳးခ်င္စရာ သတင္းတစ္ပုဒ္ေတြ႕ရပါသည္။ ယင္းသတင္းမွာ ထုိင္းႏုိင္ငံကို လတ္တေလာ စစ္အာဏာသိမ္းထားေသာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယြတ္၏ အခါေတာ္ေပး ေဗဒင္ဆရာဗာရင္ဆိုသူအား ေမးျမန္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၎ကထုိင္းႏုိင္ငံ ေနာက္တက္မည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ အကၡရာပီႏွင့္စသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္သူ႔ကိုကုိးကြယ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးပရာယြတ္ျဖစ္မည္။ အျခား ပီအကၡရာႏွင့္ စသူမ်ားလည္း မျဖစ္ႏုိင္ေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ပရာယြတ္သည္ ထုိင္းရာဇ၀င္တြင္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည့္ နရာစူ၀မ္ဘုရင္၏ စစ္သူႀကီး၀င္စားသူ ျဖစ္သည္။ ယခုဘ၀တြင္လည္း အတိတ္ဘ၀ကကဲ့သို႔ ထုိင္းႏုိင္ငံကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ျပန္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိပါသည္။

စစ္အာဏာသိမ္းထားေသာ  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးပရာယြတ္သည္ ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာႏုိင္သလားဆိုသည္က မၾကာမီသိရွိရပါမည္။ ျဖစ္ရန္လည္း ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ရယ္စရာေကာင္းသည္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးပရာယြတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ျခင္း၊ မျဖစ္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ လူသားမ်ား အဂၤါၿဂိဳဟ္ကိုပင္ သြားရန္ျပင္ေနၾကသည့္ေခတ္တြင္ ေဗဒင္ဆရာကို ဆည္းကပ္ၾကသည့္၊ ေဗဒင္လကၡဏာကို ယုံၾကည္ၾကသည့္ ထုိင္းအစိုးရ ေခါင္း ေဆာင္မ်ား၏ စ႐ုိက္ျဖစ္ပါသည္။

၎ေဗဒင္ဆရာဗာရင္သည္ ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ ဆင္ေကာင္းစားစဥ္ကလည္းအခါ ေတာ္ေပးလုပ္ခဲ့ဖူးသည္။ သက္ ဆင္၊ ပရာယြတ္၊ စြန္သီစသည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ အဖဲြ႕မ်ဳိးစုံကဲြေန သည့္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလုံးတြင္ တူညီသည့္အခ်က္ တစ္ခုရွိပါသည္။ ယင္းကား ေဗဒင္လကၡဏာကို လုံး၀ယုံၾကည္ၾက ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လုိအပ္လာ လွ်င္ အိမ္နီးနားခ်င္း ျမန္မာႏုိင္ငံ သို႔ပင္ ေဗဒင္ေမးရန္ လာေရာက္ တတ္ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေဗဒင္အၾကားအျမင္ အေက်ာ္ အေမာ္ အီးတီဆိုလွ်င္လည္း ထုိင္းေခါင္းေဆာင္ အေတာ္မ်ားမ်ား လာေရာက္ေမးျမန္းဖူးသည္ဟု ႏုိင္ငံျခားသတင္းစာတစ္ေစာင္က အီးတီႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေဖာ္ထားသည္ကို ဖတ္ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက ေခါင္း ေဆာင္မ်ားကလည္း ထူးမျခားနား ပင္။ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ မင္းအစိုးရ မ်ားသည္ ႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ေခတ္ အဆက္ဆက္တြင္ လက္႐ုံးရည္၊ ႏွလုံးရည္ထက္ ေဗဒင္ကို ပိုအား ကိုးၾကသည္။ မိမိတို႔သည္ နတ္သိ ၾကားကေစလႊတ္ေသာ ဘုန္းရွင္ ကံရွင္ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္ဆို သည္ကို ျပည္သူအားသိေစခ်င္ ၾကသည္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္က ဆုိလွ်င္ ဘုန္းကံႀကီးေသာ မင္းအ ျဖစ္ ျပည္သူမ်ား သိျမင္ေစရန္ ဆင္ျဖဴေတာ္ကိုရေအာင္ ရွာၾက သည္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ မင္းတစ္ပါးဆိုလွ်င္ ဆင္ျဖဴအေသကိုအတင္းသယ္ေဆာင္ၿပီး ဆင္ျဖဴရွင္ဘဲြ႕ခံယူသည္။

ေဗဒင္ဆရာအခါေတာ္ေပး မ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္အရ လုိက္ လုပ္ၾကသည္။  ကိုးကြယ္လွ်င္ ဘုန္းကံႀကီးသည္ အဆိုရွိေသာ ေရႊတိဂုံေစတီေပၚက ပတၱျမား မ်က္ရွင္ႏွင့္ ပဲခူးေရႊေမာ္ေဓာေစတီေတာ္ အထက္ပစၥယံရွိဆုေတာင္းျပည့္ဘုရားမ်ားကို က်ိတ္ကိုးကြယ္ၾက၏။ စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ မျဖဴတျဖဴ ဆင္ျဖဴေတာ္မ်ားကို ေငြေၾကး အေျမာက္အျမား အကုန္အက်ခံၿပီး တ႐ုိတေသကိုးကြယ္ထားသည္။ ဆရာေလးစၾကာမင္းေခါင္၊ တိမ္ၾကားဦးသန္းလွစသျဖင့္ အခါေတာ္ေပးမ်ား ေခတ္ေကာင္းခဲ့ၾကသည္။

၎တို႔သည္ ႏုိင္ငံအား အုပ္ ခ်ဳပ္သင့္ေသာ ဘုန္းရွင္ကံရွင္မ်ား ဆုိသည္ကို ျပည္သူမ်ားက လက္ ခံၿပီး  ၎တို႔အုပ္ခ်ဳပ္သည္ကို အသာတၾကည္ လက္ခံေအာင္ သိမ္းသြင္းၾကသည္။ တစ္နည္းဆို ရလွ်င္ ေဗဒင္ဆရာမ်ား၊ ဆင္ျဖဴ ရွင္ျဖင့္ ဘုန္းကံအာဏာကို အမ်ားလက္ခံေအာင္  ျပဳလုပ္သူမ်ား သည္ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းျဖင့္ ဘုန္းတန္ခုိးအာဏာကို မတည္ ေဆာက္ႏုိင္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းကို မယုံ ၾကည္ေသာအခါ နတ္အားကိုး၊ ေဗဒင္ဆရာအားကိုးၾကျခင္း ျဖစ္ ပါသည္။ ယၾတာကို ယံုသည္။  ယင္းဓေလ့ထုံးစံမွာ အာဏာကို တုိင္းျပည္အတြက္ အသုံးခ်ျခင္း ထက္ မိမိကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ ေရရွည္ခုိင္ၿမဲစြာ ဆုပ္ကိုင္လုိၾက သည့္ အာရွႏုိင္ငံက ေခါင္းေဆာင္ မ်ား၏ ထုံးစံျဖစ္ပါသည္။

ဒီမုိကေရစီဖြံၿဖိဳးေနၾက ေသာ အေနာက္ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ အခါ ေတာ္ေပး ေဗဒင္ဆရာထက္ လက္႐ုံးရည္၊ ႏွလုံးရည္ အစြမ္းအစ ရွိရန္ လုိပါသည္။ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမွ ျပည္သူမ်ားက မင္းေလာင္းဆုိ သည္ထက္ ပညာအရည္အခ်င္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈစြမ္းရည္ကို အကဲျဖတ္ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ၾကသည့္အတြက္ ျဖစ္၏။ အနီးဆုံးဥပမာ ေပးရလွ်င္  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏  လက္ရွိသမၼတအိုဘားမားမည္သို႔ သမၼတျဖစ္လာသည္ကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။

၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ အာဖရိ ကန္ အေမရိကန္လူမ်ဳိး ဖခင္ႏွင့္ လူျဖဴမိခင္မွ ဟာ၀ုိင္အီကြၽန္းတြင္ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ အိုဘားမားသည္ ယခု သမၼတျဖစ္လာသည္အထိ သူ၏ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ ႏွလုံးရည္အစြမ္းအစကို အားကိုး ခဲ့သည္။  မိဘကလည္း မခ်မ္း သာ။  တကၠသိုလ္တက္စဥ္က ပညာသင္စရိတ္အျဖစ္  ေခ်းခဲ့ ေသာ ဘဏ္ေခ်းေငြသည္ လြန္ခဲ့ ေသာ ရွစ္ႏွစ္ခန္႔တြင္မွ အေက် ဆပ္ႏုိင္ခဲ့၏။ ကမၻာေက်ာ္ နယူး ေယာက္ကိုလံဘီယာ တကၠသိုလ္၊ ဟားဗတ္ဥပေဒေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၿပီး အေအာင္ ျမင္ဆုံး ဥပေဒပညာရွင္တစ္ဦး ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ သမၼတမျဖစ္မီ ခ်ီကာဂိုတကၠသိုလ္နာမည္ေက်ာ္ ဥပေဒပါေမာကၡျဖစ္လာေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ သမၼတမျဖစ္မီတြင္ပင္  ၎ေရးသားထားေသာ စာအုပ္က သန္းခ်ီေရာင္းရၿပီး ေအာင္ျမင္သူတစ္ဦး၊ လူေတာ္တစ္ဦး ျဖစ္ေနပါၿပီ။ စိုင္ေကာ္ၿပီး ခ်ဳံေပၚေရာက္လာျခင္းမဟုတ္။ ထုိအရည္အခ်င္းကို အားကိုးယုံၾကည္မႈျဖင့္ လူသန္းသုံးရာေက်ာ္ရွိေသာ ကမၻာ့အႀကီးဆုံးႏုိင္ငံႀကီး၏ သမၼတရာထူးေနရာရယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဗဒင္ဆရာလည္း မပါ၊ တေဘာင္ကိုလည္း အားမကုိး။ ယၾတာလည္းမပါခဲ့ပါ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ အိပ္မက္အရ မင္းေလာင္းဟုလည္းမေျပာဆိုခ့ဲဖူးဘဲ မင္းေနရာေရာက္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္တစ္ဦးက ၂၀၁၆ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အေမရိကန္ သမၼတျဖစ္လာမည္ဟု ထင္ေၾကး ေပးေနၾကသည့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ဟီ လာရီကလင္တန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဟီလာရီက သမၼတျဖစ္ခ်င္သည့္ အတြက္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတ အိုဘားမားႏွင့္ ပါတီတြင္း ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္း အေရြးခံရန္ အႀကိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ အုိဘားမားက အႏုိင္ ရသြားေသာအခါ ဟီလာရီ၏ အ ရည္အခ်င္းကို သိသည့္အတြက္  ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ရာထူးကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးျဖစ္လာေသာအခါ အေမ ရိကန္သမုိင္းတြင္ အေတာ္ဆုံးႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးတစ္ဦးအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳခံရသည္။ သို႔ ေသာ္ သက္တမ္းတစ္ႀကိမ္သာ ထမ္းေဆာင္ၿပီး ရာထူးမွအနားယူခ့ဲသည္။ အမ်ားစုက ၂၀၁၆ တြင္ သမၼတ ေရြးရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းဟု ဆုိပါ သည္။ သို႔ေသာ္  ၎တို႔ျပင္ဆင္ သည္ကား ပညာအရည္အခ်င္း အဘက္ဘက္မွာ ၿပိဳင္ဘက္ထက္ သာလြန္ေအာင္ ႀကိဳးစားျပင္ဆင္ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ သမၼတေလာင္းမ်ားမွာ မိန္႔ခြန္းေျပာ စြမ္း ရည္ကအစ  အေရးႀကီးလွသည့္ အတြက္   ဟီလာရီကလင္တန္ အခ်ိန္ယူျပင္ဆင္ေနျခင္း  ျဖစ္ပါသည္။  ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီအားေကာင္းေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေရးအတြက္ထက္ ကိုယ့္အရည္အခ်င္းကိုသာ အားကိုးျပင္ဆင္ႀကိဳးပမ္းၾကပါသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာ ထူးကို မွန္းေနသည့္ ပရာယြတ္က ထုိင္းျပည္သူမ်ားကို ေဗဒင္ဆရာ အားကိုးျဖင့္ ၎ကိုႏုိင္ငံ၏ ကယ္ တင္ရွင္ဟု အထင္ေရာက္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေနပါသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံ ကို ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ယၾတာကို အားကိုးေနသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ကိုယ့္အရည္အခ်င္းကိုယ္မယုံရဲသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္ရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနျပန္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ ပဲြမ်ား အျမန္ဆုံး က်င္းပေပးရန္အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံ မ်ားက တြန္းအားေပးေနရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ရာဇ၀င္တြင္ ထင္ရွားေသာ ထုိင္းစစ္ဘုရင္ နရစူ၀မ္၏ စစ္သူႀကီး ျပန္၀င္စား သည္ဆုိေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာ ယြတ္မွာ ေရြးေကာက္ပဲြအေျဖရ လဒ္ကို ရင္ဆုိင္ရန္ စြမ္းအားမရွိ  ေသးသည့္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

ထားထားျမင့္

7day