နံနက္ အိပ္ယာမွ ႏိုးႏိုးခ်င္း ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ပါ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/09/2014 09:34:00 AM


နံနက္ အိပ္ယာမွႏိုးလွ်င္ ေက်ာမ်ား ေတာင့္တင္းျခင္း၊ ေျခေထာက္နာ ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား နာက်င္မႈကို ျဖစ္ေစပါသည္။
ယင္းတို႔ကို ေျဖေလ်ာ့ၿပီး ေပါ့ပါးသည့္ ကိုယ္ခႏၶာ ရရွိေစရန္ ေအာက္ပါ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို အိပ္ယာထဲ၌ပင္ ျပဳလုပ္ပါ။
(၁) အိပ္ယာေပၚတြင္ ပက္လက္အေန အထားျဖင့္ ဒူးႏွစ္ဖက္ကို ေထာင္ပါ။ ခႏၶာကိုယ္ကို ညာသို႔ေစာင္းပါ။ ၿပီးလွ်င္ ဘယ္သို႔ လွိမ့္၍ေစာင္းပါ။ (၁၀)ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ပါ။
(၂) ပက္လက္ အေနအထားတြင္ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ေဘးမွာ ခပ္ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ကပ္ထားၿပီး ေျခေထာက္ႏွစ္ ဖက္ကို မ်က္ႏွာက်က္ ဆီသို႔ မတင္ပါ။ (၁၀)စကၠန္႔ထားပါ။ ဤအေနအထား အတိုင္း (၁၀)ႀကိမ္ျပဳလုပ္ပါ။ သတိျပဳ ရန္မွာ ေျခဖ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ ထားပါ။ ေျခေခ်ာင္းမ်ားကို ခြ်န္မထားပါႏွင့္ ေျခသလံုး ၾကြက္တတ္တက္သည္။
(၃) ပက္လက္ေန၍ ေျခတစ္ဖက္၏ ဒူးကို ရင္ၫႊန္႔အထိေကြးခ်ပါ။ စကၠန္႔ (၂၀)ခန္႔ထားပါ။ ဤနည္းျဖင့္ ညာဒူး၊ ဘယ္ဒူး ေျပာင္းၿပီး တစ္ဖက္ကို (၃)ႀကိမ္ျပဳလုပ္ပါ။
(၄) အိပ္ယာေပၚတြင္ ပက္လက္အေန အထားျဖင့္ ဒူးႏွစ္ဖက္ကို ေထာင္ပါ။ လက္ႏွစ္ဖက္ကို မိမိအိပ္သည့္ ေခါင္းရင္းဖက္ ျဖည္းျဖည္း ဆန္႔ထုတ္ပါ။ (၁၀)ႀကိမ္ျပဳလုပ္ပါ။
(၅)ပက္လက္ ဆန္႔အိပ္ၿပီး ညာေျခကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ညာဘက္ကို ဆန္႔ထုတ္ပါ။ ညာဘက္ၿပီးလွ်င္ ဘယ္ဘက္ ေျခေထာက္ကို အလားတူျပဳ လုပ္ပါ။ေျခေထာက္ကို ဆန္႔ထားဖို႔ မေမ့ပါႏွင့္။
ထံုးစံအတိုင္း တစ္ဖက္ကို (၁၀)ႀကိမ္ျပဳလုပ္ပါ။

Myawady News