မေလးရွားေလယာဥ္ MH 370 ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းတြင္ အလိုအေလွ်ာက္ ေရေအာက္သြား ယာဥ္တစ္စင္းကုိ အသံုးျပဳသြားမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/09/2014 05:48:00 PM


ေပ်ာက္ဆံုးလ်က္ ရွိသည့္ မေလးရွား ခရီးသည္တင္ ေလယာဥ္ MH 370 ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ယခု အခ်ိန္အထိ အတိအက် ရွာေဖြ ေထာက္လွမ္း ႏုိင္ျခင္း မရွိေသး ေသာေၾကာင့္ အဆုိပါ ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းတြင္ အလုိအေလွ်ာက္ ေရေအာက္သြား ယာဥ္တစ္စင္းကုိ အသံုးျပဳ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွာေဖြေရး အဖဲြ႕မွ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးက ယမန္ေန႔ တြင္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ေပ်ာက္ဆံုး ေနသည့္ အဆုိပါ ေလယာဥ္ကုိ ႏုိင္ငံေပါင္း မ်ားစြာက ပူးေပါင္း ရွာေဖြလ်က္ ရွိသည္မွာ တစ္လပင္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ခုိင္မာသည့္ သဲလြန္စ တစ္စံုတစ္ရာ ကုိ ရွာေဖြ ႏုိင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ အဆုိပါ ေလယာဥ္ ရွာေဖြမႈ အတြက္ အသံုးျပဳရသည့္ ကုန္က်စရိတ္ မွာ ကမၻာေပၚရွိ အျခား ေလယာဥ္ ရွာေဖြမႈမ်ား ကုိ ေက်ာ္လြန္၍ အကုန္အက် အမ်ားဆံုးေသာ ရွာေဖြမႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ် ရွာေဖြေရး အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ အၿငိမ္းစား ေလတပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အန္းဂက္စ္ဟ်ဴစတန္ က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

အေစာပုိင္းတြင္ ၾသစေၾတးလ် သေဘၤာတစ္စင္း က ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ေပ်ာက္ဆံုး ေလယာဥ္၏ ပ်ံသန္းေရး ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းေရး ႏွင့္ အခ်က္ျပ ကိရိယာ အတြင္းမွ အသံမ်ားကုိ ယခု သီတင္းပတ္ အတြင္းက ဖမ္းယူ ရရွိခဲ့ ေသာ္လည္း ၄င္း ကိရိယာ အတြင္းရွိ ဓာတ္ခဲမ်ားမွာ အားကုန္ သြားဖြယ္ ရွိေသာေၾကာင့္ သဲလြန္စ ထပ္မံ ရရွိရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း ႏွင့္ အဆုိပါ ကိရိယာ အတြင္းမွ အသံမ်ားကုိ ဖမ္းယူႏုိင္ျခင္း မရွိပါက မိမိတို႔ အေနျဖင့္ သမုဒၵရာ ၾကမ္းျပင္ေအာက္ တြင္ ရွာေဖြမႈ မ်ားကုိ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ ရဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ၊ ယင္းသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ ရမည္ ဆုိပါက အခ်ိန္ကာလ အလြန္ၾကာျမင့္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟ်ဴစတန္ က ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ၾသစေၾတးလ် သေဘၤာက ဖမ္းယူ ႏုိင္ခဲ့သည့္ အခ်က္ေပးသံ မ်ားသည္ ေလယာဥ္၏ ပ်ံသန္းေရး ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းေရး ႏွင့္ အခ်က္ျပ ကိရိယာ ( Black Box ) မွ ထက္ေပၚလာသည့္ အသံမ်ားႏွင့္ ဆင္တူၿပီး ယင္းအခ်က္သည္ ေလယာဥ္ ရွာေဖြေရး အတြက္ အေရးပါသည့္ သဲလြန္စ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ တာ၀န္ရွိ သူမ်ားက အခ်က္ျပမႈ မ်ားကုိ ထပ္မံ ဖမ္းယူႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း ခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိ ခဲ့ေပ။
အဆုိပါ ပ်ံသန္းေရး ဆုိင္ရာ ကိရိယာ သည္ ေလယာဥ္ ပ်ံသန္းမႈ အစီအစဥ္ မ်ားကုိ မွတ္တမ္း ျပဳထားႏုိင္ၿပီး ခရီးသည္ ၂၂၇ ဦးႏွင့္ ေလယာဥ္ အမႈထမ္း ၁၂ ဦး ကို တင္ေဆာင္ သြားသည့္ MH 370 ေလယာဥ္ သည္ မည္သုိ႔ မည္ပံု ေပ်ာက္ဆုံး သြားခဲ့သည္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ဖြယ္ ရွိသည္။
ယခုအခါ ရွာေဖြေရး အဖဲြ႕မ်ားသည္ Bluefin – 21 အမည္ရွိ အလုိအေလွ်ာက္ ေရေအာက္သြား ယာဥ္တစ္စင္း ကို အပ်က္အစီးမ်ား ရွာေဖြရန္ သမုဒၵရာ ၾကမ္းျပင္ ေအာက္သုိ႔ ေစလႊတ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

MWD