အသံုးျပဳသည့္ ထုတ္ကုန္ကို သိရွိႏုိင္မည့္ Internet Explorer 11 update ကို Microsoft ျဖန္႔ခ်ိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/09/2014 10:35:00 AM


ၿပီးခဲ့သည့္ရက္အနည္းငယ္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ Build 2014 conference တြင္ Microsoft က desktop ႏွင့္ mobile အတြက္ အသစ္မြမ္းမံထားသည့္ Internet Exprorer 11 Web browser ကိုမိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။

အဆိုပါ Internet Explorer 11 update သည္သံုးစြဲသူ၏ စမတ္ဖုန္းမ်ား၊ tablet မ်ားႏွင့္ laptop မ်ားကိုခြဲျခား သိရွိႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အသံုးျပဳသည့္ ထုတ္ကုန္အေပၚမူတည္၍ browser ကိုခ်ိန္ညႇိေပး မည္ျဖစ္သည္။ ၎ကို Windows 8.1 ႏွင့္  Windows 7 ေပၚတြင္အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီး Windows Phone 8.1 တြင္လည္း update ႏွင့္အတူ mobile OS တစ္ပါတည္း ပါဝင္လာမည္ျဖစ္သည္။

Microsoft မွ Internet Explorer တြဲဖက္အဖြဲ႕မွ ပ႐ိုဂရမ္မန္ေနဂ်ာ Sam George ကလူအမ်ားအေနျဖင့္ ထုတ္ကုန္အမ်ားအျပားေပၚတြင္ အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳၾကေၾကာင္း၊ ၎တို႔သည္ အင္တာနက္အသံုးျပဳရာတြင္ laptop, tablet ႏွင့္စမတ္ဖုန္းမ်ားအၾကား ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳၾကေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ယေန႔ျဖန္႔ခ်ိလုိက္သည့္ IE11 update ကႏွစ္သက္ရာထုတ္ကုန္ကို ကိုင္လိုက္သည္ႏွင့္ tab မ်ားႏွင့္ favorite မ်ားကအသင့္ရွိေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း blog post တြင္ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ browser update တြင္ hardware ကိုအဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးမည့္ WebGL ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ HTML5 ဗီဒီယိုကဲ့သို႔ေသာ အရည္အေသြးမီဒီယာတို႔ ပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္သံုးစြဲသူမ်ား၏ Windows ထုတ္ကုန္မ်ားကို သိရွိႏုိင္ၿပီး သင့္ေတာ္မည့္ screen ႏွင့္ mobile အတြက္ reading ႏွင့္ data-saving mode မ်ားလည္း IE11 သစ္တြင္ ပါဝင္လာမည္ဟုသိရသည္။

IE11 update ကိုဧၿပီလ ၈ ရက္တြင္ Windows 7 ႏွင့္ Windows 8.1 သံုးစြဲသူအားလံုးထံ ျဖန္႔ခ်ိေပးမည္ျဖစ္သည္။

-ေနာင္ေနာင္
Ref: CNET
Internet Journal