နာေရးကားနွင္႔ လူနာတင္ကားနွစ္စီးကို လုိင္စင္မဲ႔ကားဟုဆုိကာ အဖမ္းခံခဲ႔ရေသာ ေညာင္ေလးပင္ျမိဳ႔နယ္ ေမတၱာရွင္လူမူကူညီေရးအသင္းမွ အသင္း၀င္ခုနွစ္ဦး ယေန႔လြတ္ေျမာက္လာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/09/2014 06:14:00 PM
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၉
နာေရးကားနွင္႔ လူနာတင္ကားနွစ္စီးကိုလုိင္စင္မဲ႔ဟုဆုိကာ အဖမ္းခံခဲ႔ရေသာ
ေညာင္ေလးပင္ျမိဳ႔နယ္ ေမတၱာရွင္လူမူကူညီေရးအသင္းမွ အသင္း၀င္ခုနွစ္ဦးယေန႔လြတ္ေျမာက္လာေၾကာငး္သိရသည္။
ေညာင္ေလးပင္ျမိဳ႔နယ္ ေသာ္၀ိေက်းရြာမွ အဆုိပါအသင္းပုိင္ကားနွစ္စီးမွာလုိင္စင္မဲ႔ကားျဖစ္သည္ဟုဆုိကာ မတ္ ၂၆ ရက္တြင္ အသင္း၀င္ခုနွစ္ဦးသည္ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈ ၊ ပုဒ္မ ၁၀ တုိ႔ျဖင္႔အဖမး္ခံခဲ႔ရျခင္းျဖစ္သည္။
ထုိသုိ႔အဖမး္ခံခဲ႔ရျပီးေနာက္ ယေန႔ ဧျပီ ၉ ရက္ေန႔တြင္ေညာင္ေလးပင္ျမိ႔ဳနယ္တရားရုံးမွေနာက္ဆုံးစီရင္ခ်က္အျဖစ္ေထာင္ဒဏ္တစ္ပတ္နွင္႔ ဒဏ္ေငြတစ္ေသာငး္ စီရင္ခ်က္ခ်ခဲ႔ေၾကာငး္ ၊ခ်ဳပ္ရက္မွာ ၁၄ ရက္ျဖစ္ေန၍ အသင္း၀င္ခုနွစ္ဦးလုံး ယေန႔လြတ္ေျမာက္လာၾကေၾကာင္း ၊ ရန္ကုန္နာေရးကူညီမူအသင္းအပါအ၀င္လူမူကူညီေရးအသင္းမ်ားကလညး္ အားေပးရန္အတြက္ေညာင္ေလးပင္ျမိဳ႔နယ္သို႔ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ရြာခံတစ္ဦးျဖစ္သည္႔ ဦးသန္း၀င္းကေျပာသည္။MZ

Popular Myanmar News Journal