စာရင္းေကာက္ယူသည့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကို အားက်၍ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္သူမဟုတ္ဘဲ အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္လူငယ္တစ္ဦး လိႈင္သာယာတြင္တစ္ဦးတည္း သန္းေခါင္စာရင္းလိုက္လံေကာက္ခံေနရာ အခ်ိန္မီတားဆီးခဲ့ရ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/09/2014 02:27:00 PM
စာရင္းေကာက္ယူသည့္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကိုအားက်၍ အသက္ ၁၇ ႏွစ္ အရြယ္လူငယ္တစ္ဦးက လိႈင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တစ္ဦးတည္းလိုက္လံ
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံမႈျပဳလုပ္ခဲ့ ရာ အခ်ိန္မီတားဆီးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ယင္းၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမွ သိရသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ စာရြက္စာ တမ္းမ်ားႏွင့္ဝတ္စံုမပါဝင္ဘဲ ၎တစ္ဦးတည္းက အိမ္ေထာင္စု ၃၅ အိမ္ကို ဧၿပီလ ၆ရက္ ေန႔က ေကာက္ယူမႈျပဳခဲ့ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္မွဴး ဦးမ်ိဳးဝင္းက ေျပာသည္။ လႈိင္သာယာၿမိဳနယ္ အမွတ္(၁၁) ရပ္ကြက္ ကရမက္လမ္းအတြင္းရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ားထံသို႔ တာဝန္က်စာရင္း

ေကာက္ဆရာမက သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရန္ သြားေရာက္စဥ္ အိမ္ရွင္မ်ားက လာေရာက္ေကာက္ယူၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ရာမွတစ္ဆင့္ ရာအိမ္မွဴး၊ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားက ဆက္လက္စံုစမ္းသတင္းေပးပို႔မႈေၾကာင့္ အခ်ိန္မီ တားဆီးႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ၎ထံမွ သိရသည္။

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္လိုသည့္ စိတ္ဆႏၵမပါဘဲျပဳခဲ့သည့္ လုပ္ရပ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္အျပင္ ဥပေဒႏွင့္လည္း မၿငိစြန္းသည့္အတြက္ ခံဝန္လက္မွတ္ထိုးခိုင္းျခင္းမွအပ တစ္စံုတရာ
ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ဟု ၎က ဆက္ေျပာျပသည္။

''သန္ေခါင္စာရင္းေကာက္ခံတဲ့ ဝတ္စံုဝတ္ထားတယ္။ စာရြက္စာ တမ္းေတြပါရင္ေတာ့ သန္ေခါင္းစာရင္းဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၈) အေယာင္ေဆာင္မႈနဲ ့ဖမ္းလို႔ ရတယ္'' ဟု ၿမိဳ႕နယ္မွဴး ဦးမ်ိဳးဝင္း က ေျပာသည္။ အဆိုပါ သန္ေခါင္စာရင္း ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ ဆိုသည္မွာ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္ေထာင္စု သန္ေခါင္းစာရင္းဥပေဒအခန္း(၅) တားျမစ္ခ်က္ မ်ားတြင္ပါဝင္ေသာ မည္သူမွ်သန္ေခါင္ စာရင္းေကာက္ ယူသူအျဖစ္အေယာင္ေဆာင္ျခင္း မျပဳရဟူ၍ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ ထံမွသိရသည္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ျပည္လံုးကြၽတ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းကို မတ္လ ၃ဝ ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔အထိ ၉ ရက္တာကာလအတြင္း ယင္းကဲ့သို ့ ေယာင္ေဆာင္ေကာက္ခံျခင္းမွ ပထမဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဇေဝယံ
Popular Myanmar News