အေရးပါသည့္ ႏုိင္ငံေရးအခန္းက႑ ျမန္မာစစ္တပ္ရွိေနဦးမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/12/2014 09:39:00 AM

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုတြင္အတူေတြ႕ရသည့္ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္-ဓာတ္ပုံ−ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး အ႐ႈပ္အေထြးမ်ားက ႏုိင္ငံျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သံတမန္မ်ားကုိ ဆက္လက္စုိးရိမ္ ပူပန္ေနေစသည္။ လက္ရိွတြင္ အားလံုးက ရပ္တန္႔ေနသည္။ ဖဲြ႕စည္းပံု ေျပာင္းလဲေရးကင္ပိန္း လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ မၾကာမီျပဳလုပ္မည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတု႔ိအတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား တုိးျမႇင့္လာသည္ႏွင့္ အမွ် အစုိးရႏွင့္ ဗ်ဴ႐ုိကေရစီလုပ္ငန္း မ်ား ခ်ည့္နဲ႔လာသည္။ ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္တြင္မူ  ႏိုင္ငံ၏ စစ္ဗ်ဴဟာမွဴးက အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေန၏။ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ တြင္   အေရးပါသည့္ အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားမည့္ပံုေတြ႕ရ သည္။

လာမည့္ ၁၈ လကာလ  မဲဆႏၵေပးခ်ိန္အထိ ႏုိင္ငံအတြင္းကာလရွည္ၾကာစြာ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနမည္ျဖစ္ရာ သမၼတဦးသိန္းစိန္အတြက္ ဒုတိယသမၼတသက္တမ္းအတြင္း ၀င္ေရာက္အေရြးခံရန္ ဖိအားမ်ား လည္း တုိးလာသည္။ ကုိယ္ပုိင္ ျပ႒ာန္းခြင့္အတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ေတာ္လွန္  တိုက္ခိုက္ေနသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ ေသာ KNU ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုးကပင္လွ်င္ သမၼတ အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က ၀င္ေရာက္ အားေပးေျပာဆုိခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ဦးသိန္းစိန္က ျပန္ လည္အေရြးခံရန္ ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္မည့္အေၾကာင္း တရား၀င္ မေၾကညာမခ်င္း ႏိုင္ငံေရးမေရရာ မႈမ်ားက ဆက္ရိွေနဦးမည္ျဖစ္ သည္။ အကယ္၍ သမၼတဦးသိန္း စိန္က ေရြးေကာက္ပဲြမ၀င္ရန္ ဆံုး ျဖတ္မည္ဆုိလွ်င္ သူ႔ေနရာကုိ ရ ေရးအတြက္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအ တြင္း  အားၿပိဳင္မႈမ်ားက အစိုးရ၏လက္ရိွျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပင္မရေအာင္ ပ်က္ စီးႏုိင္ေစၿပီး အစိုးရပါတီအတြင္းအကဲြအၿပဲမ်ားပင္  ျဖစ္ေစႏုိင္ သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ လအနည္းငယ္ အတြင္း ဦးသိန္းစိန္ေနာက္သက္ တမ္းအတြက္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတုိးျမႇင့္လာျခင္းက တုိက္ဆုိင္မႈမဟုတ္ပါ။ ဦးသိန္းစိန္ တစ္ေယာက္  မလြဲမေသြျပန္အ ေရြးခံရရန္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ သူက စစ္တပ္ျဖစ္သည္။ လူႀကိဳက္မ်ားသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ၿပီး ျပန္လည္ဦးေမာ့ လာေနေသာ အတုိက္အခံပါတီ ႀကီးျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရ စီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကုိ ႀကံ႕ခုိင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီက ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဒီခ်ဳပ္က မည္မွ်ပင္ အေျခ အေနေကာင္းေနေစကာမူ လႊတ္ ေတာ္အတြင္း စစ္တပ္က ခန္႔ထားသည့္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ တပ္မ

ေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ားက အာဏာခ်ိန္ခြင္လွ်ာကုိ ဆုပ္ကုိင္ထားၿပီး လာမည့္ သမၼတေရြးပြဲ တြင္ ၎တုိ႔က ဦးသိန္းစိန္ဘက္ ကို အေလးသာၾကမည့္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးလွ်င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ စစ္တပ္အမတ္မ်ားအား လံုးက ဒုတိယသမၼတမ်ားကုိ သီးျခားေရြးခ်ယ္ၾကမည္ျဖစ္ သည္။ ၎ေနာက္တြင္ လႊတ္ ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အဆိုပါကုိယ္စားလွယ္သံုးဦးထဲမွ သမၼတကုိ ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။

ႀကံ႕ခုိင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအ တြင္းတြင္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦး က ဦးေဆာင္ၿပီး ၀န္ႀကီးအမ်ားအ ျပားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုိ လားသူမ်ားက သမၼတကို ေနာက္ တစ္ႀကိမ္၀င္ေရာက္အေရြးခံရန္ စည္း႐ံုးေနခဲ့သည္မွာ လအတန္ ၾကာခဲ့ၿပီ။

‘‘တျခားဟာေတြထက္ တည္ၿငိမ္ဖို႔နဲ႔ဆက္ၿပီး လုပ္သြားႏုိင္ဖို႔ လုိတယ္’’ဟု ဦးေဌးဦးက ေျပာ သည္။ ‘‘ဒါကုိ ရႏုိင္ဖို႔ အေကာင္း ဆံုးနည္းကေတာ့ သမၼတက ႏုိင္ငံ ကုိ ဆက္ၿပီး ဦးေဆာင္ေနဖို႔ပဲ’’

ဦးသိန္းစိန္၏ ႏုိင္ငံေရးအႀကံ ေပးမ်ားက ဦးသိန္းစိန္၏ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ကုိ တုိးတိုးတိတ္တိတ္အ တည္ျပဳၾကသည္။ ‘‘သူ႔မွာ ေရြးစ ရာလမ္းမရိွဘူးေလ’’ဟု တစ္ဦး ကဆုိသည္။ ‘‘ဒီလုိမွမဟုတ္ရင္ ႀကံ႕ခုိင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက သူ႔ေန ရာကို  ရဖုိ႔အတြက္  အကြဲကြဲအၿပဲ ၿပဲေတြျဖစ္ၾကမယ္။ အဆုိးဆံုးက ေတာ့   (ႀကံ႕ခုိင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒) ဦးေရႊမန္းက မလဲြမေသြ သူ႔ေနရာဆက္ခံလာမယ့္ အေျခအေနပဲ’’ဟုဆုိသည္။

အမတ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္ ေထာက္ခံသူမ်ားက ဦးေရႊမန္း၏ ႏိုင္ငံေရးေလာဘကုိ ေၾကာက္ၾက သည္။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြား ေရး႐ုန္းကန္ေနမႈမ်ားၾကားမွ ပုဂၢိဳလ္ေရးျပႆနာမ်ားႏွင့္ သေဘာထားကြဲလဲြမႈမ်ားက အေရးႀကီးေသာ္လည္း ၀ါဒေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကြဲျပားျခားနား မႈမ်ားကလည္း အေတာ္ႀကီးမား သည္။ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ သည္။

ဦးေရႊမန္းက ျပည္တြင္းစီး ပြားေရးသမားမ်ားကို အဓိက ေထာက္ခံပံ့ပုိးသူျဖစ္သည္။ လက္ ရိွတြင္ ယင္းေဒသခံစီးပြားေရးလုပ္ ငန္းရွင္မ်ားက ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လာလွ်င္ သူတို႔ကုိ ပုိ၍ အကာအကြယ္ေပးရန္  ေတာင္းဆုိေနၾကသည္။ သေဘာ ထားတင္းမာသူ ဦးသန္းေရႊ၏ လူမ်ားႏွင့္ ယခုလႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ေနသည့္ ယခင္၀န္ႀကီးေဟာင္းမ်ားကလည္း ၎တို႔၏ ကုိယ္ပုိင္စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ အတြက္ သူ႔ကိုက်ားကန္ေပးထား သည္။ ဦးေအာင္ေသာင္းက ၎ တို႔ထဲမွ အဓိကပါ၀င္ေနသူတစ္ဦး ျဖစ္၏။

USDP အတြင္းတြင္ ေခါင္း  ေဆာင္ ႏွစ္ဦးၾကား အာဏာၿပိဳင္မႈ မ်ားက ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေန သည္။ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဦးေရႊမန္း တို႔ၾကားတြင္ ျဖစ္သည္။ ဦးသိန္း စိန္က ေအးေအးေဆးေဆးႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္သည့္ အေလ့ရိွၿပီး ျပန္ လည္ေရြးေကာက္ခံမည္ဆုိလွ်င္ ပါတီတြင္း ေထာက္ခံမႈရရန္ အနည္းငယ္မွ်သာ လုပ္ရန္လို သည္။ ထုိ႔အျပင္ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ လာမည့္ ၁၈ လအတြင္း သိသာထင္ရွားသည့္ စီးပြားေရး ရလဒ္အေျဖမ်ားကုိ အစိုးရက ေဆာင္ၾကဥ္းရမည္ျဖစ္သည္။

ဦးေရႊမန္းကေတာ့ ပါတီ အတြင္း လက္ရိွအေနအထားကုိ ေျပာင္းၿပီး ပါတီတြင္း အတုိက္အ ခံျဖစ္လာရန္ လႈံ႔ေဆာ္နည္းမွလဲြ ၿပီး ေရြးစရာမရိွပါ။ အကယ္၍ သမၼတကုိ ဖယ္ရွားလုိလွ်င္ျဖစ္ သည္။ ႀကံ႕ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအ တြင္း သူ႔ကို ေထာက္ခံအားေပး မည့္ အုပ္စုဖဲြ႕ႏုိင္ရန္ စည္း႐ံုးသိမ္း သြင္းခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ႀကံ႕ခုိင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ တြင္းမွ လက္ရိွရာထူးရာခံရိွၿပီးသူ  အမ်ားစုႏွင့္ မဟာမိတ္ဖဲြ႕ၿပီး အေျခခုိင္ေအာင္ စတင္တည္ေထာင္ေန ၿပီျဖစ္သည္။

ဦးေရႊမန္းက ပါတီတြင္း ေထာက္ခံအားေပးမည့္ အမာခံ မ်ားႏွင့္ စတင္တည္ေဆာက္ေန ခ်ိန္တြင္ မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ပူး ေပါင္းအဖဲြ႕ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ေရးကုိ လည္း ရည္ရြယ္ထားသည္။ သူ၏ ကစားကြက္တြင္ အတုိက္အခံ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ေနသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၃ ဦးတုိ႔ လႊတ္ေတာ္သို႔ ၀င္လာသည့္ ၂၀၁၂ ႏွစ္လယ္ေလာက္က တည္းက ၎က ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ အဆင္ေျပေအာင္ ေပါင္းခဲ့သည္။

သမၼတ၏ အာဏာကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္ရန္ လို အပ္ခ်က္အေပၚအတူ နီးနီးကပ္ ကပ္လုပ္ကုိင္ေနၿပီး တစ္ဦး သေဘာထားကုိ တစ္ဦးသိေနၾက သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဦးေရႊမန္းႏွင့္  အေနနီးသျဖင့္ ဦးေရႊမန္းႏွင့္ သေဘာထားတူသည္ဟု မွတ္ယူ ခံရမည့္ အႏၲရာယ္ကုိေတာ့ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရိပ္စားမိ သည္။

‘‘လႊတ္ေတာ္ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္နဲ႔ နီးကပ္တယ္လို႔ အထင္ မခံရ ေအာင္ သတိထားရမယ္’’ဟု မၾကာေသးမီက ေျပာဆိုခဲ့သလုိ သူတို႔အၾကား ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားသည္ ယခင္ကထက္ အႀကိမ္ေရမ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတအျဖစ္ အေရြးခ်ယ္ခံခြင့္ရ ေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါအပုိဒ္ကုိ ျပင္ဆင္ေရး   ေထာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေရႊမန္းက ေျပာ ဆုိခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာသလုိ အဆိုပါနား လည္မႈအရ အကယ္၍ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ျခင္းက ၂၀၁၅ မတုိင္ မီျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းမရိွလွ်င္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ဦးေရႊမန္းသမၼတ အေရြးခံရာတြင္ ေထာက္ခံရန္ ျဖစ္သည္။

သမၼတျဖစ္လုိသည္ဟု မၾကာေသးမီက ေျပာဆုိခဲ့သည့္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ခက္ခဲလွေသာ  ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ လုိေနသည္။ ၾကည့္ရသည္မွာ ၂၀၁၅ မတုိင္မီ ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္မည့္ ပံုမေတြ႕ရပါ။ အဓိပၸာယ္မွာ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သမၼတမျဖစ္ႏုိင္ေတာ့။  ယင္းအျဖစ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာျဖစ္ေစသည္။

‘‘ဒီကိစၥကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စဥ္းစားရမွာေပါ့။ ၿပီးရင္ ေနာက္ သမၼတျဖစ္ႏုိင္မယ့္  သူတစ္ ေယာက္ေယာက္ကို ရွာရလိမ့္ မယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဘယ္သူျဖစ္မလဲဆုိတာ သိရဖုိ႔က မျဖစ္ႏုိင္ေသးပါဘူး’’ဟုNLD ဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕၀င္ ဦး ဉာဏ္၀င္းက မၾကာေသးမီက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဦးေရႊမန္းကုိ ေထာက္ခံျခင္းက အျခားျဖစ္ႏုိင္ေျခတစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ကုိ လည္း သူကေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေထာက္ခံမႈကုိ ရထားေသာ္လည္း  ၎၏ သမၼတရာထူးႀကိဳးပမ္းမႈ အတြက္ စစ္တပ္က အဓိကအဟန္႔အတားျဖစ္ေနသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပုိင္း မည္သည့္ႏုိင္ငံေရး အေျဖအတြက္မဆို လက္ရိွတပ္မ ေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အေရးပါလွသည္။ လက္ရိွတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ က ေနာက္အစိုးရအာဏာရမည့္ ၂၀၁၆ မတ္လမတိုင္မီ ရာထူးမွ အနားယူရမည္ျဖစ္သည္။ ၎ကို ဆက္ခံသူက လာမည့္လႊတ္ေတာ္ တြင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ၀င္ထုိင္မည့္ စစ္သားအမတ္မ်ား ကုိ ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းတုိ႔ က လႊတ္ေတာ္အမတ္စုစုေပါင္း ၏ ေနရာေလးပံုတစ္ပံုကုိယူထား သည္။  သူတုိ႔ကလည္း ကုိယ္ပုိင္ သမၼတေလာင္းကုိ ေရြးခ်ယ္လိမ့္ မည္။ ထုိအခါတြင္ သူတုိ႔က ယခင္စစ္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည့္ မင္းေအာင္လိႈင္ကုိ သမၼတ ေလာင္းအျဖစ္ တင္သြင္းေထာက္ ခံၾကမည္ကလည္း အေသအခ်ာ ပင္ျဖစ္သည္။

သမၼတျဖစ္လာမည့္ မည္သူ မဆို စစ္တပ္၏ ေထာက္ခံမႈကုိ ရရန္လိုသည္။ ယင္းအခ်က္က ဦးေရႊမန္း၏ ျဖစ္ႏုိင္ေျခကုိ ဖယ္ ထုတ္လိုက္သည္။ ဗုိလ္္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ဦးေရႊမန္း ကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ဆန္႔က်င္သူ ျဖစ္ၿပီး သူကုိယ္တုိင္သမၼတျဖစ္ႏုိင္ ေျခရိွသည့္ လမ္းကုိ ေလွ်ာက္မည္ သာျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္က သူ၏ ပထမဆံုးသစၥာခံသူ မွာ ယခင္စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ဦးသန္းေရႊျဖစ္ ေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာ ဆုိေနေသာ္လည္း သူက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကုိ ေထာက္ခံသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သမၼတအၾကား တြင္ သူက သမၼတဘက္က အႀကိမ္ႀကိမ္ရပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ရာထူးမွ အနားယူၿပီးခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ သူပါ၀င္ႏုိင္သည့္ အခန္းက႑ကုိေတြ႕ထား ေၾကာင္းအေထာက္အထားမ်ား  ျပဆိုေန သည္။

ဤအျဖစ္ေၾကာင့္ ႀကံ႕ခုိင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအတြက္ ဦးေရႊမန္း – ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မဟာ မိတ္ဖဲြ႕ေရးျဖစ္ႏုိင္ေျခကုိ ႏိုင္ငံေရး အေျဖတစ္ခုအျဖစ္ ေတြ႕လာသည္။ ဦးသိန္းစိန္ကုိ သမၼတႏွင့္ ဗုိလ္ ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး  မင္းေအာင္လိႈင္ကုိ ဒုသမၼတအျဖစ္ စိတ္ကူးယဥ္စရာ မ်ားလည္းရိွလာသည္။ စစ္သား၊ ႏုိင္ငံေရးသမားတုိ႔၏ အားေပး ေထာက္ခံမႈမ်ားျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္ အာဏာျပန္ရလာေရးက ေသခ်ာ သေလာက္ျဖစ္ေနသည္။

သုိ႔ေသာ္ဇာတ္လမ္း၏ တစ္  ခန္းကေတာ့ ဦးသိန္းစိန္သမၼတ အျဖစ္ ျပန္၀င္ခ်ိန္တြင္က်န္းမာ ေရးေၾကာင့္ ၂ ႏွစ္(သုိ႔) ၂ ႏွစ္ ေက်ာ္မွ်သာ တာ၀န္ယူႏုိင္မည့္ ပံုေတြ႕ရသည္။ ယင္းအခ်ိန္ကာ လတြင္ ဗိုလ္္ခ်ဴပ္မွဴးႀကီးမင္း ေအာင္လိႈင္က သူ႔ကုိ ဆက္ခံ သည့္ သမၼတျဖစ္လာႏုိင္ေပသည္။

(ေဆာင္းပါးတစ္ခုလံုးသည္ လာရီေဂ်ဂင္၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ သည္။ ျမန္မာ့အေရးကြၽမ္းက်င္သူ ႏွင့္ ယခင္ဘီဘီစီကမၻာ့ေရးရာ သတင္းေထာက္ျဖစ္သူ ေဆာင္း ပါးရွင္ လာရီေဂ်ဂင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ျဖင့္ ဘန္ေကာက္ပုိ႔စ္တြင္ ေဖာ္ျပ ခဲ့ေသာ MYANMAR’S ARMY TO CONTINUE ITS CRUCIALPOLITICAL ROLE ေဆာင္းပါးကုိ ခင္ေမေဇာ္က ဘာသာျပန္ဆိုထားသည္။)

7day daily