အဆိပ္ခ် ငါးဖမ္းဆီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆြာေခ်ာင္း႐ိုးတစ္ေလၽွာက္ ငါးျပဳန္းတီးလာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/12/2014 07:47:00 AM


ေရတာရွည္၊ ဇြန္ ၁၁

သားငါးက႑သည္ ေန႔စဥ္ျပည္သူမ်ား စားသုံးသည့္ ဟင္းလ်ာမ်ားတြင္ အဓိကပါဝင္လၽွက္ရွိၿပီး ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေနာက္မွ အေရွ႕သို႔စီးဆင္းေနေသာ ဆြာေခ်ာင္းသည္ ေဒသတြင္း ငါးရွာသူမ်ားအတြက္ အားထားရသည့္ ေနရာလည္းျဖစ္သည္။ ယခုေနာက္ပိုင္း ကာလမ်ား၌ ငါးဖမ္းရာတြင္ ပိုက္ကြန္ကို အသုံးျပဳသူနည္းလာၿပီး ေရွာခ့္တိုက္ဖမ္းဆီးျခင္း၊ အဆိပ္ခ် ငါးဖမ္းဆီးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ငါးမ်ိဳးမ်ားစြာ ျပဳန္းတီးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကျပာျပသည္။ " ကြန္ပစ္တဲ့သူေတြက ဆိုင္ကယ္နဲ႔လာတာ တစ္ခါလာရင္ ငါးေယာက္ေျခာက္ေယာက္ ေလာက္ပါတယ္။ ေရွာခ့္တိုက္တဲ့ ပစၥည္းေတြလည္းပါတယ္၊ ေနာက္အဆိပ္ပါခ်တယ္။ ငါးေသေတြဆို ျမင္လို႔မေကာင္းဘူး တစ္ခ်ိဳးငါးေတြဆို ပုပ္ေတာင္ေနၿပီ"ဟု သိုင္းဝေက်း႐ြာအုပ္စု၊ သမယ္ဆယ္ ေက်း႐ြာေန ဦးေအးေငြက ေျပာျပသည္။

MOI Webportal Myanmar