ကုိရီးယား EPS စာေမးပြဲ ငါးေထာင္ေက်ာ္သာ ေအာင္ျမင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/12/2014 09:22:00 AMEPS စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း ၾကည့္႐ႈေနၾကစဥ္(ဓာတ္ပုံ−ေက်ာ္ဇင္သန္း)
သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ ကိုရီးယား EPS စာေမးပြဲကို ေျဖ ဆုိသူသုံးပုံတစ္ပုံခန္႔သာ ေအာင္ ျမင္ခဲ့ေၾကာင္းအစုိးရျပည္ပအ လုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီမွ သတင္းရရွိသည္။

ကုိရီးယားႏုိင္ငံသုိ႔ သြား ေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္လုပ္ သားမ်ားသည္ ကုိရီးယားဘာသာ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲကို ၿပီး ခဲ့သည့္ ေမလကေျဖဆုိခဲ့ရာ ဇြန္ ၁၁ရက္တြင္ စာေမးပြဲေအာင္စာ ရင္းထြက္ရွိခဲ့သည္။ ယခုစာေမးပြဲတြင္ လူ၁၄,၀၀၀နီးပါး ေျဖဆုိခဲ့ သည့္အနက္ လူ ၅၅၀၀ေက်ာ္သာ ေျဖဆုိေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုစာေမးပြဲသို႔ လာေရာက္ ေျဖဆုိခဲ့သူအေရအတြက္မွာ ယ ခင္အႀကိမ္မ်ားထက္ ထက္၀က္ နီးပါး   ပုိမ်ားျပားခဲ့သည္။  ယခုႏွစ္ အတြင္း ကုိရီးယားႏုိင္ငံမွ ကုန္ ထုတ္လုပ္ငန္းအတြက္ ျမန္မာအ လုပ္သမားငါးေထာင္ေက်ာ္အား ေခၚယူကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္း  သတင္းရရွိသည္။

‘‘ေအာင္ခ်က္ကေတာ့ ၄၀ရာ ခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေက်ာ္ေပါ့။ သုံးပုံ တစ္ပုံေတာ့ ေက်ာ္တာေပါ့။ အခု ေအာင္တဲ့သူေတြထဲမွာအမွတ္ ၁၁၂နဲ႔အထက္ေက်ာ္တဲ့သူေတြ ကို ကြၽမ္းက်င္မႈစမ္းသပ္ခ်က္ေျဖ ဆုိခုိင္းမွာ။ ေရးေျဖမွာေရာကြၽမ္း က်င္မႈေျဖဆုိမႈမွာေရာ အမွတ္အ မ်ားဆုံးသူက ဦးဆုံးအလုပ္ရမွာ ေပါ့’’ဟု အစုိးရျပည္ပအလုပ္အ ကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီမွ တာ၀န္ ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ကုိရီးယားမွေနရပ္ သုိ႔ ျပန္လာၾကသည့္ လုပ္သားအ အမ်ားစုသည္ ၎တို႔အက်ဳိးခံစား ခြင့္အာမခံေၾကးမ်ားကုိထုတ္ယူ ျခင္းမရွိဘဲ ေနရပ္သို႔ ျပန္လ်က္ရွိ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လာမည့္ ဇူလုိင္ ၂၉ရက္မွစ၍ ကုိရီးယားသုိ႔သြား ေရာက္လုပ္ကုိင္မည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားသည္   အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ ၎တုိ႔ ဘဏ္စာရင္းစာအုပ္ကိုပါ ပူးတြဲတင္ျပ ရမည္ျဖစ္ကာ   ၎တို႔ေနရပ္သုိ႔ ျပန္သည့္အခါရရွိမည့္   အာမခံ ေၾကးမ်ားကို    ယင္းဘဏ္စာ အုပ္ထဲသို႔ ထည့္သြင္းေပးသြား မည္ျဖစ္သည္။ ကုိရီးယားသုိ႔သြား ေရာက္လုပ္ကိုင္သည့္ႏုိင္ငံျခား သား လုပ္သားမ်ားသည္ အာမခံ ေၾကးအမ်ဳိးအစားေလးမ်ဳိးထည့္ ၀င္ရၿပီး ၎တို႔မွာ လစာေငြအာမ ခံျခင္း၊  အလုပ္ၿပီးဆုံးခ်ိန္အာမခံ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရိွျခင္း၊ ျပည္ျပန္ ခ်ိန္စရိတ္အာမခံရရွိျခင္းႏွင့္ အ သက္အာမခံေၾကးတုိ႔ျဖစ္သည္။

ယင္းအာမခံေလးမ်ဳိးအနက္ အလုပ္သမားမ်ားေနရပ္သုိ႔ ျပန္ပါ က ျပည္ျပန္စရိတ္အာမခံႏွင့္ အ လုပ္ၿပီးဆုံးခ်ိန္အာမခံတုိ႔ကိုထုတ္ ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ကုိရီးယားႏုိင္ ငံသုိ႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သည့္  ျမန္မာအလုပ္သမား    ၁၂,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး တစ္လလွ်င္ျမန္မာေငြ  က်ပ္ဆယ္သိန္းခန္႔ရရွိသည္။

7day