ေလယာဥ္ပ်ံေတြ ရွိေနေစရမယ္ - ဟာသ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/12/2014 07:47:00 PM
လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက်င္းပေနစဥ္ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးက ေျပာလိုက္သည္။
“အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ၅ ႏွစ္အတြင္းမွာ မိသားစုတိုင္း
အိမ္ခန္းတစ္ခုစီ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔ စီမံကိန္းေရးဆြဲထားပါတယ္။ ေနာက္ ၅
ႏွစ္သက္တမ္းေရာက္ရင္ လူတိုင္း ကားတစ္စီး ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေစရပါမယ္။ တတိယ ၅
ႏွစ္သက္တမ္းက်ရင္ေတာ့ အိမ္တိုင္း ေလယာဥ္တစ္စီးစီ ရွိေနေစရေအာင္
စီစဥ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္”
ထိုအခါ အမတ္တစ္ဦးက မရွင္းလင္းသည္ကို ထေမးလိုက္သည္။
“ေလယာဥ္ပ်ံက ဘာကိစၥရွိေနေစခ်င္ရတာလဲ ၀န္မင္းရဲ႕”
“ခင္ဗ်ား မသိဘူးလား။ ဆိုၾကပါစို႔၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ
ေရာင္းစရာမရွိေတာ့လို႔ စားစရာေတြမရွိေတာ့ဘူးဆိုတဲ့အခါ
ကိုယ္ပိုင္ေလယာဥ္စီးၿပီး သူမ်ားနိုင္ငံမွာ ထမင္းသြားစားလို႔ ရတာေပါ့ဗ်”

ရဲစတိုင္း


The Myanma Age