မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ ကန္႔ကြက္သည့္ အဖြဲ႕မ်ား ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏွစ္နာရီၾကာေတြ႕ဆံု

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/12/2014 07:05:00 AM


ေနျပည္ေတာ္၊ မဇၥၽိမ။ ။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ မ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒ ေလးမ်ိဳးကုိ ကန္႕ကြက္လႈရွားသည့္ အဖြဲ႕မ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ဇြန္ ၁၁ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အဦ အတြင္းရွိ အုိင္ ၁၂တြင္ ႏွစ္နာရီၾကာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

“မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ အပုိင္းေလးပုိင္းလံုးဆုိရင္ ဥပေဒက မလုိအပ္ပါဘူး၊ အက်ဳိးရွိမယ္ဆုိတာထက္ အက်ိဳးမရွိပုိမ်ားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဓိကအခ်က္အလက္ေတြကုိ လာတင္ျပေဆြးေႏြးတာျဖစ္တယ္။
မ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒျဖစ္ေပၚလာေရး လႈပ္ရွားမႈေတြကဆုိရင္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားႏုိင္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ပ်က္ျပားႏုိင္တယ္။ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိလည္း ထိခုိက္ႏုိင္တယ္ဆုိတာကုိ လာၿပီး တင္ျပတာျဖစ္ပါတယ္”ဟု အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဴပ္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေဒၚသင္းသင္းေအာင္က မီဒီယာမ်ားကုိ ေျပာသည္။

မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒကို စတင္ ကန္႔ကြက္စဥ္က ၉၇ ဖြဲ႕သာရွိၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၁၆၆ ဖြဲ႕အထိ ရွိလာၿပီဟု သူကဆုိသည္။ အဆုိပါ ကန္႔ကြက္သည့္ ၁၆၆ ဖြဲ႕၏ ကုိယ္စား ေခါင္းေဆာင္ဆယ္ဦးက ယေန႔ လာေရာက္ၿပီးေတြ႕ဆံုျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ သြားတဲ့အခါ ဗဟုိက ခ်ဴပ္ကုိင္ထားတဲ႔စနစ္ကုိ မလုိလားပါဘူးတဲ့ ခုထြက္လာတဲ့ ဘာသာကူးေျပာင္းေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒမႈၾကမ္းမွာဆုိရင္ ဗဟုိက ခ်ဴပ္ကုိင္တဲ့ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးပုိင္းကုိ အာဏာေတြေပးထားတာ ေတြ႕ရတယ္။ ပြင့္လင္းတဲ့လူေဘာင္ကုိ ကူးတဲ့ေနရာမွာ မျဖစ္သင့္ဘူးဆုိတာကုိ ေထာက္ျပတယ္”ဟု ေဒၚသင္းသင္းေအာင္က ေျပာသည္။

မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒကုိ ကန္႔ကြက္သည့္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ၿခိမ္ေျခာက္စားမ်ားေပးပုိ႔ျခင္း၊ ညစ္ညမ္းသည့္စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ေရသားပုိ႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ႏွစ္ရက္ျခားတစ္ခါ ၿခိမ္းေျခာက္စာမ်ား
ေပးပုိ႔လာသည့္အတြက္ ေခါင္ေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ရဲစခန္းတြင္ တုိင္ခ်က္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟု ေခါင္ေဆာင္မ်ားက ဆုိသည္။

“ဘာသာကူးေျပာင္း ဥပေဒမွာဆုိရင္ ဘာအေၾကာင္းျပလဲဆုိေတာ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္ဆုိရင္ အၾကမ္းဖက္မႈဥပေဒကုိ ဒီထက္ခုိင္မာေအာင္ လုပ္ဖုိ႔လုိတယ္။ ခုမူၾကမ္းထြက္တဲ့
ဥပေဒအရဆုိရင္ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးက ၀င္စြက္ဖက္သလုိ အျခခံဥပေဒကုိလည္း ဆန္႔က်င္ေနတယ္”ဟု Equality Myanmar အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက ေျပာသည္။

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာ၊ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္းအား၀န္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဴပ္႐ံုးတို႔ ပူေပါင္းၿပီး မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒေလးမ်ိဳးကုိ မူၾကမ္းေရးဆြဲထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ေက်နပ္အားရမႈရွိသည္ဟု ကုိယ္စားလွယ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကေျပာသည္။

ေမာင္သင္တုန္း

Mizzima – News in Burmese