ကမာၻ႔ဖလားၿပိဳင္ပြဲအတြင္း ဆႏၵမျပရန္ အိမ္ယာမဲ့အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားၾကား သေဘာတူညီမႈရ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/12/2014 08:05:00 AM


ေအာင္သုတ
ဆာအိုေပၚလို၊ ဇြန္ ၁၁

ကမာၻ႔ဖလားၿပိဳင္ပြဲက်င္းပရန္ နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ်
ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္တိုက္ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ဘရာဇီးႏုိင္ငံ၌
ကမာၻ႔ဖလားၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပေနစဥ္အတြင္း ဆႏၵမျပရန္
အိမ္ယာမဲ့အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ဘရာဇီးအာဏာပိုင္မ်ားအၾကား
သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္လက ဆာအိုေပၚလိုအားကစားကြင္းအနီးရွိ အစိုးရကသိမ္းယူထားေသာ
ေျမယာမ်ားေပၚတြင္ အိမ္ေဆာက္ေနထိုင္ခြင့္အပါအ၀င္ အ
ျခားေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို အိမ္ယာမဲ့အလုပ္သမားဆႏၵျပအဖြဲ႕မွ
အာဏာပိုင္မ်ားထံေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး လိုက္ေလ်ာေပးပါက ၿပိဳင္ပြဲအတြင္း လမ္း
ေပၚထြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ဆႏၵျပလႈပ္ရွားေနတယ္ဆိုတာ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲကို
ကန္႔ကြက္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီကိစၥကို
၀င္ေရာက္စြက္ဖက္လိုတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္လည္း မရွိပါဘူး။ ၿပိဳင္ပြဲကိုေရာ
ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေနစဥ္မွာပါ ကၽြန္ေတာ္ ကန္႔ကြက္ေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး”ဟု
ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဂ်က္ဆာရာဘက္ဆိုက
ေအအက္ဖ္ပီကို ေျပာ သည္။
အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း အိမ္ယာမဲ့အလုပ္သမားမ်ား၏
ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို လိုက္ေလ်ာသေဘာတူခဲ့ၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္စုေပါင္း
အိမ္ယာထူေထာင္ေရးစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။
ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ကို ဆာအိုေပၚလိုေဒသ မွ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ား၊
ျပည္နယ္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ဘရာဇီလီယာရွိ ဗဟိုအစိုးရကပါ သေဘာတူညီခဲ့သည္။

ရည္ၫႊန္း - Jamaicaobserver
Mizzima Sport News