ဧည္႔ခန္းနဲ႔ဆုိင္ေသာ အဂၤလိပ္ စကားလုံးမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/12/2013 10:05:00 AM


ဆုိဖာ - Sofa
ကုလားထုိင္ အစုံ - Settee
ကုလားထုိင္ - Chair
စားပြဲ - Table
ပက္လက္ကုလားထုိင္ - Easy chair
စာအုပ္စင္ - Bookshelf
စားပြဲတင္ပန္ကာ - Table fan
မ်က္ႏွာက်က္ ပန္ကာ - Ceiling fan
အလွျပမွန္ဗီရုိ - Show case
ေဆးလိပ္ျပာခြက္ - Ashtray
ေကာ္ေဇာ - Carpet
ဂုံနီေကာ္ေဇာ - Jute carpet
ၿပကၡဒိန္ - Calender
ဖေရာင္းပုဆုိး - Cerecloth / Oilcloth
ဓါတ္စက္ - Gramophone ( US )/ Phonograph
ဓါတ္ျပား - Record
ပန္းအုိး - Vase
လက္ႏွိပ္ဓါတ္မီး - Torch flash light
ပုခက္ - Cradle
ရုပ္ျမင္သံၾကား - Television
ေရဒီယုိ - Radio
မွတ္စုမွတ္ရာအဂၤလိပ္စာပညာ