ယာဥ္မရပ္ရေနရာမ်ားတြင္ရပ္နားထားသည္ယာဥ္မ်ားကိုအေရးယူ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/12/2013 07:02:00 PM

ရန္ကုန္တြင္ယာဥ္မရပ္ရသတ္မွတ္ေနရာမ်ားတြင္
ရပ္နားထားသည္ယာဥ္မ်ားကို အေရးယူ

ရန္ကုန္-နိ၀င္ဘာ၁၂
ရန္ကုန္-ယာဥ္မရပ္ရသတ္မွတ္ေနရာမ်ားတြင္
ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆိုမွုမ်ားေနသည့္ေနရာမ်ား၊ယာဥ္မရပ္ရေနရာမ်ားတြင္
ရပ္နားထားသည္ယာဥ္မ်ားအား
ကိုနိ၀င္ဘာ၁၁ရက္က ဆြဲယာဥ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီး
အေရးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
၄င္းနိ၀င္ဘာ၁၁ရက္ေန့က စုစုေပါင္း၇စီးအေရးယူခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ေဇေ၀ယံ

Popular Myanmar News Journal