ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး အမုန္းပြားမႈမရွိဟု NLDမွ ေရွ႕ေနဦးကိုနီ ေျပာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/12/2013 10:23:00 AM


အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ျပဳလုပ္ေသာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ယခင္ တပ္မေတာ္ စစ္အစုိးရ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမ်ား၏ ဆုိးကြက္မ်ားအား ထည့္သြင္းေျပာဆုိ ေနေသာ္လည္း လက္ရွိ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ အမုန္းပြားမႈ မရွိေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏  ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီဝင္ တရားလႊတ္ ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကုိနီက ေျပာသည္။

ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၀ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဗုိလ္စိန္မွန္အားကစားကြင္း၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ရန္ကုန္တုိင္းအတြက္ တုိင္းလံုးကြ်တ္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ဆႏၵသေဘာထား ရယူပြဲတြင္ ယင္းကဲ့သုိ ့ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ပုဂၢိဳလ္ေရးအရသူ႔ကုိ ေလးစားပါတယ္။ မရည္ရႊယ္ဘဲ ထည့္ေျပာမိတာကုိေတာ့ အဲဒါေလးကုိေတာ့ နားလည္ေပးပါလုိ႔ ေျပာခ်င္တယ္ ” ဟု တရားလႊတ္တာ္ေရွ႕ေန ဦးကုိနီက ေျပာသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲစည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ယခင္စစ္အစုိးရက တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ကို မ်ားစြာ ထည့္ထားျခင္းေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကုိနီက ဆက္လက္ ေျပာဆုိသည္။

“ကြ်န္ေတာ္ ဒါကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေတြရဲ႕ ထည့္ေျပာမွ ျဖစ္မွာပါ။ မေျပာလုိ႔ မရပါဘူး။ ဘာလုိ ့လည္းဆုိေတာ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွာ တပ္မေတာ္သားေတြ အခန္းက႑က ၁၀၂ ခုေတာင္ပါတယ္”ဟု ထပ္ေလာင္းေျပာ ဆုိခဲ့သည္။

ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ အစိုးရမင္းမ်ားအား ျပည္သူက ေစခုိင္းရန္ ထုတ္ထားသည့္ ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ဦးကုိနီက ေျပာသည္။

“ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတြမွာ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဟာ ျပည္သူေတြ က အစုိးရေတြမင္းေတြ လုိက္နာဖုိ႔ ထုတ္ထားတာပါ။ ဒီလိုႏုိင္ငံေတြမွာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈက အရမ္းကုိျမန္ပါတယ္ ”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊  ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊  ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဟူ၍ ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ယင္းဖြဲစည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသုံးမ်ိဳးတြင္ ၁၉၇၄ ဖြဲစည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊  ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးအတြက္ ေရးဆြဲထားသည့္ ဥပေဒမဟုတ္ဘဲ တပ္မေတာ္ အစုိးရအတြက္ ကာကြယ္ေရးဆြဲထားသည့္ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

The Myanma Age