ကေလးငယ္မ်ားကို မတိုက္သင့္သည့္ ေဆးမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/12/2013 11:05:00 AM


(၁) အေအးမိေခ်ာင္းဆိုး သက္သာ ေဆးမ်ား
ေစ်းကြက္တြင္းအလြယ္တကူရရွိႏိုင္သည့္ အဖ်ားက်ေဆး၊ ေခ်ာင္း ဆိုးေပ်ာက္ ေဆးရည္မ်ားသည္ တစ္ ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္မ်ား သံုးစြဲရန္ မသင့္ေတာ္ေပ။ ကေလးငယ္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆးပမာဏ ေက်ာ္လြန္သြားလွ်င္ ကေလးႏွလံုး ခုန္ျမန္ျခင္း၊ တက္ျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္း အထိျဖစ္ႏိုင္သည္။

(၂) ပါရာစီတေမာ
ကေလးေဆးရည္အခ်ိဳ႕တြင္ ပါရာစီတေမာပါ၀င္တတ္သည္။ ကေလးငယ္အေနႏွင့္ အဖ်ားက်ေဆး ေသာက္ေနရပါက အပိုထပ္ေဆာင္းေသာက္သည့္ေဆးမ်ားတြင္ ပါရာစီ တေမာပါမပါ ၾကည္႕႐ႈပါ။ ပါရာစီတေမာပမာဏလြန္ကဲပါက အသည္းထိခိုက္တတ္သည္။

(၃) လူႀကီးေသာက္ေဆးမ်ား
ကေလးငယ္ကို လူႀကီးေသာက္ ေဆးမ်ားခြဲျခမ္း၍မတိုက္ပါႏွင့္။ လူႀကီးေဆးႏွင့္ ကေလးေဆးသည္ ျပင္းအားကြာဟမႈႀကီးမားသည္။ ေဆးအၫြႊန္း၌ ကေလးတိုက္ႏိုင္ သည့္ ပမာဏတိတိက်က် ေဖာ္ျပ မထားပါက ေဆးလံုးကို ျခမ္း၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေဆးရည္ ေလွ်ာ့၍ ေသာ္လည္းေကာင္း မတိုက္ပါႏွင့္။

(၄) အအန္ေပ်ာက္ေဆးမ်ား
ကေလးငယ္မ်ားအန္သည့္ အခါ အအန္ေပ်ာက္ေဆးမ်ား မိမိ ဘာသာမတိုက္ပါႏွင့္။ အခ်ိဳ႕အအန္ ေပ်ာက္ေဆးမ်ားသည္ occulogyris crisis  ဟုေခၚေသာ အေျခအေန တစ္ခုျဖစ္ေစၿပီး ကေလးငယ္မ်ားကို ေပ်ာ့ေခြသြားေစသည္။ ကေလးငယ္ မ်ားတြင္ အန္ျခင္းသည္ ရံဖန္ရံခါခဏ တာမွ်သာျဖစ္ၿပီး ေဆးမလိုဘဲ သက္သာလာတတ္သည္။ ကေလး ငယ္မၾကာခဏ အန္ေနပါကဆရာ ၀န္ထံျပသတိုင္ပင္ပါ။

(၅) အိပ္ေဆးမ်ား
Banadryl   ကဲ့သို႔ ၿငိမ္ေဆး၊ အိပ္ေဆးမ်ားကို ခရီးေ၀းသြားသည့္ ကေလးငယ္မ်ား ၿငိမ္သက္တိတ္ ဆိတ္ေစရန္ တိုက္ေကၽြးေလ့ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေဆးမ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ားအား အမွန္တကယ္ အိပ္ေပ်ာ္ေစျခင္းမရွိဘဲ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားသာ ခံစားရေစသည္။

သီဟ
Ref:Health Central

Health Updates Journal No. 91