စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမႇ က်ပ္ႏႇစ္သိန္းျဖင့္ ငႇားရမ္းျခင္း မဟုတ္ဘဲ က်ပ္သိန္း ၂၀ ျဖင့္ ငႇားရမ္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Myanmar Egress ေၾကညာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/12/2013 11:29:00 AM

တစ္ႏႇစ္ က်ပ္သိန္းႏႇစ္ရာျဖင့္ ျမန္မာ့အဏၰ၀ါ စြမ္းအားရႇင္ ဂ႐ုအက္(စ္)ကုမၸဏီမႇ ငႇားရမ္းခြင့္ ရထားသည္ဆိုေသာ ၁၇ ဧက ေက်ာ္ က်ယ္၀န္းသည့္ ယခင္အလံုမီးခံ ဘိလပ္ေျမျပားစက္႐ံု ေျမေနရာေဟာင္းအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေအာင္ရဲကို)
စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမႇ က်ပ္ႏႇစ္သိန္းျဖင့္ ငႇားရမ္းျခင္း မဟုတ္ဘဲ က်ပ္သိန္း ၂၀ ျဖင့္ ငႇားရမ္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Myanmar Egress ေၾကညာ၊ ျပည္သူပုိင္ ေျမကြက္၊ စက္႐ုံ၊ လုပ္ငန္းမ်ားအား ပုဂၢလိကသုိ႔ေရာင္းခ်၊ ငႇားရမ္းထားသည့္ တန္ဖုိးမ်ားအားလုံးကုိ အစုိးရက ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္ရန္လုိလာ
Myanmar Egress အေနျဖင့္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ အေဆာက္အအံု ငါးလံုးကို တစ္လလွ်င္ က်ပ္ႏႇစ္သိန္းျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ က်ပ္သိန္း ၂၀ ျဖင့္ ငႇားရမ္းထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိ၀င္ဘာ ၁၀ ရက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈအရ သိရသည္။
၎တို႔၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ သင္တန္းေက်ာင္းဘက္မႇ တစ္လလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁၀ သိန္းသတ္မႇတ္၍ ငႇားရမ္းခြင့္ ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ကာလေပါက္ေစ်းႏႇင့္ ႏိႈင္းယႇဥ္၍ တစ္လလွ်င္ ေငြက်ပ္သိန္း ၂၀ ျဖင့္ တစ္ႏႇစ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုငႇားရမ္းၿပီး အႀကီးစား ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ၎တို႔ဘက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု Myanmar Egress က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
စက္မႈပိုင္ အေဆာက္အအံုမ်ားအား Myanmar Egress မႇ ငႇားရမ္းထားမႈႏႇင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရႇင္းလင္းစြာ ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးႏုိင္ရန္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ လစဥ္ေငြေပးသြင္းထားမႈ အေထာက္အထားမ်ား၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားမႈ အခ်က္အလက္ အမႇန္မ်ားအား ၾကည့္႐ႈခြင့္ျပဳရန္ Myanmar Egress သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာ တာ၀န္ရႇိသူမ်ားသို႔ တင္ျပၿပီး ျပန္လည္ဆက္သြယ္ ေပးမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ၎တို႔ထံမႇ ျပန္လည္ဆက္သြယ္လာျခင္း မရႇိပါ။
ထို႔ျပင္ ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven ေန႔စဥ္သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို Myanmar Egress မႇ ငႇားရမ္းထားေသာ ေစ်းႏႈန္းမႇာ ကြဲျပားမႈမ်ားရႇိေနေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ငႇားရမ္းမႈ အခ်က္အလက္မ်ားႏႇင့္ ပတ္သက္ၿပီး စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရႇိသူ တစ္ဦးထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာ ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ EC ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ငႇားရမ္းထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး EC ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုသာ ဖတ္ျပျခင္း၊ မူအရ ငါးႏႇစ္ငႇားရမ္းမည္ဟု သတ္မႇတ္ေသာ္လည္း တစ္ႏႇစ္ခ်င္း အလုိက္သာ ငႇားရမ္းျခင္းႏႇင့္ တစ္လက်ပ္သိန္း ၂၀ ျဖင့္ ငႇားရမ္းထားေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး The Daily Eleven မႇ ရရႇိထားေသာ အခ်က္အလက္မႇာ ၎အေနျဖင့္ မည္သို႔ရရႇိ ထားသည္ကို မသိေသာ္လည္း စာရင္းပါ အခ်က္ျဖစ္ေသာ ၂.၄၀၀ သန္းႏႇင့္ ၂၄.၀၀ သန္း သည္လည္း Typing Error ေၾကာင့္လည္း မႇားယြင္းမႈ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။
မည္သည့္ေစ်းႏႈန္း၊ မည္သည့္တန္ဖိုးျဖင့္ မည္သူက ရရႇိသြားသည္ ဆိုသည့္အခ်က္ႏႇင့္ ပုဂၢလိကသို႔ ေရာင္းခ်ရာတြင္ ပုဂၢလိကမႇ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးသြင္းရမည့္ အခြန္မ်ား ေပးသြင္းျခင္း ရႇိမရႇိကုိလည္း ယခုအစိုးရသစ္ လက္ထက္အထိ အမ်ားျပည္သူသို႔ အေသးစိတ္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပျခင္းမရႇိ...

သို႔ျဖစ္ရာ အမ်ားျပည္သူႏႇင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔ စီမံခန့္ခြဲမႈေအာက္တြင္ရႇိေသာ အမ်ားျပည္သူပိုင္ ေျမကြက္အေဆာက္အအံု လုပ္ငန္းႏႇင့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကသို႔ ခ်ထားေပးရာတြင္ အမ်ားျပည္သူ အတြက္ သိသာရႇင္းလင္းၿပီး အခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးကို တရား၀င္ ထုတ္ျပန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လံုျခံဳေရး ဆက္စပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အစုိးရ၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား အေနျဖင့္ ဥပေဒအရ လ်ိဳ႕၀ႇက္ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူႏႇင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းမ်ား ေျမကြက္၊ စက္႐ံု၊ လုပ္ငန္းမ်ားအား ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္း၊ ေရာင္းခ်၊ ငႇားရမ္းျခင္းမ်ိဳးတြင္ တန္ဖိုးႏႇင့္ ၎တို႔ႏႇင့္ သက္ဆုိင္သည့္ စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အမ်ားျပည္သူထံ ခ်ျပရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
ႏုိင္ငံတကာတြင္လည္း အမ်ားျပည္သူႏႇင့္ သက္ဆုိင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံ၏ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကို ပုဂၢလိကသုိ႔ လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ငႇားရမ္းျခင္းႏႇင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ျပဳလုပ္ေလ့ရႇိၿပီး ၀န္ႀကီးဌာန အသီးသီးတြင္လည္း ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏႇင့္ ျပည္သူသိသင့္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အြန္လိုင္းမႇျဖစ္ေစ၊ မီဒီယာမ်ားမႇျဖစ္ေစ ခ်ျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရႇိသည္။
ယခင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ရာတြင္စက္ ႐ံုတစ္႐ံုအား က်ပ္သိန္း ၉၀ တည္းျဖင့္ ရယူသြားမႈ ကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို နစ္နာသည့္ ေစ်းျဖင့္ေပးခဲ့မႈ (ဇယားပါ ပုဂၢလိက အျပတ္၀ယ္ယူ ရရႇိသြားမႈအခ်ိဳ႕) မ်ားရႇိေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္မူ ၀င္းသူဇာ အေရာင္းဆုိင္ကဲ့သို႔ ဆုိင္ခန္းက်ဥ္းမ်ားပင္ တစ္လလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၆၀ အထိ ငႇားရမ္းခ ေပးေနရေၾကာင္း သိရသည္။
ယခင္ အစိုးရလက္ထက္မႇ ယခုအစိုးရ သစ္လက္ထက္ ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ ႏႇစ္ကုန္ပိုင္းအထိ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရး ေကာ္မရႇင္ႏႇင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားရႇိ အေဆာက္အအံုမ်ားႏႇင့္ ေျမကြက္မ်ား စီမံခန္႕ခြဲမႈ ေကာ္မတီတို႔မႇ ပုဂၢလိကသို႔ အၿပီးအျပတ္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ အမ်ားျပည္သူပိုင္ ေျမကြက္၊ စက္႐ံု၊ လုပ္ငန္း အေရအတြက္မႇာ ၂၂၅၇ ခုအထိရႇိရာ ႏုိင္ငံေတာ္ အေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ သိသင့္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရႇင္းလင္းစြာ ထုတ္ျပန္ျခင္းမရႇိမႈအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရႇိေနသည္။


Myanmar Egress ငႇားရမ္းမႈႏႇင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္
လုပ္ငန္းအေရအတြက္ ၂၂၅၇ ခုကို ေရာင္းခ်ရာတြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ က်ပ္ ၂၅၈ ဘီလ်ံေက်ာ္သာ ရရႇိခဲ့ၿပီး ယေန႔အထိ ရရႇိသြားသူအခ်ဳိ႕မႇ မိမိတို႔ရယူထားသည့္ ေျမကြက္၊ စက္႐ံု၊ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးသြင္းရမည့္ေငြမ်ား အေက်ေပးသြင္းမႈ မရႇိျခင္းမ်ားကိုလည္း လႊတ္ေတာ္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားၿပီး ျဖစ္သည္။
၂၂၅၇ ခုကို ေစ်းႏႈန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ရရႇိသြားသူမ်ားထဲတြင္ ၃၃၁ ခုအတြက္သာ အခြန္ေဆာင္ၿပီး ရရႇိသင့္သည့္ အခြန္ေငြက်ပ္ ၁၀၉၃ ဘီလ်ံတြင္ က်ပ္ ၁၄ ဘီလ်ံေက်ာ္သာ ရရႇိခဲ့သည္အထိ နစ္နာခဲ့ရေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ မတ္လကုန္အထိ လႊတ္ေတာ္မႇ ထုတ္ျပန္ေပးေသာ စာရင္းမ်ားက ေဖာ္ျပေနသည္။
ျပည္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရႇိ တန္ဖိုးႀကီး ေျမကြက္က်ယ္မ်ား၊ စက္သံုးဆီဆိုင္မ်ား၊ အခ်က္အခ်ာက် ေနရာရႇိ အေဆာက္အအံုမ်ား အပါအ၀င္ အမ်ားျပည္သူပိုင္ ၂၂၅၇ ခုကိုေရာင္းခ်ရာတြင္ က်ပ္ ၂၅၈ ဘီလ်ံသာ ရရႇိသည့္အတြက္ ေျမကြက္၊ လုပ္ငန္းတစ္ခုလွ်င္ က်ပ္ သိန္း ၁၁၄၀ ေက်ာ္သာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္ ရရႇိခဲ့သည့္သေဘာ ျဖစ္ေနသည္။
ထို႔ျပင္ ယင္းကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ျခင္းႏႇင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပုဂၢလိကအေပၚ ျပင္ပေပါက္ေစ်းႏႇင့္ မတန္တဆ ကြာဟခ်က္မ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳေန မႈမ်ားရႇိေနရာ ႏုိင္ငံႏႇင့္ ျပည္သူအတြက္ နစ္နာမႈမ်ားစြာရႇိၿပီး ျပည္သူ႔အက်ိဳးအတြက္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။
မည္သည့္ေစ်းႏႈန္း၊ မည္သည့္တန္ဖိုးျဖင့္ မည္သူက ရရႇိသြားသည္ ဆိုသည့္အခ်က္ႏႇင့္ ပုဂၢလိကသို႔ ေရာင္းခ်ရာတြင္ ပုဂၢလိကမႇ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးသြင္းရမည့္ အခြန္မ်ား ေပးသြင္းျခင္း ရႇိမရႇိကုိလည္း ယခုအစိုးရသစ္ လက္ထက္အထိ အမ်ားျပည္သူသို႔ အေသးစိတ္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပျခင္းမရႇိမႈအေပၚ သံုးသပ္ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရႇိေနသည္။
၎အျပင္ စုေဆာင္းရရႇိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အလံုၿမိဳ႕နယ္ရႇိ အလံုမီးခံ ဘိလပ္ေျမျပားစက္႐ံု ေျမေနရာေဟာင္းဟု ဆိုေသာ ၁၇ ဒသမ ၃၆ ဧကက်ယ္၀န္းသည့္ ေျမကြက္ကို ျမန္မာ့အဏၰ၀ါ စြမ္းအားရႇင္ ဂ႐ုပ္အက္ (စ္) ကုမၸဏီသို႔ တစ္ႏႇစ္လွ်င္ က်ပ္ ၂၀၄ သိန္းျဖင့္ ၂၀၂၇ ခုႏႇစ္အထိ BOT ႏႇင့္ ငႇားရမ္းထားမႈ၊ ေျမေပၚပါသိုေလႇာင္႐ံု ေျခာက္လံုးကို တစ္ႏႇစ္ က်ပ္ ၄၄ သိန္းေက်ာ္ ျဖင့္ငႇားရမ္းထားမႈ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ရႇိ ေဖာ့ကန္ဆိပ္ကမ္းေျမ ၂၃ ဒသမ ၂၉ ဧကကိုလည္း တစ္ႏႇစ္လွ်င္ ငႇားရမ္းခက်ပ္ ၈၂၉ သိန္းေက်ာ္ျဖင့္ Mother Industrial ကုမၸဏီသုိ႔ ၂၀၂၇ ခုႏႇစ္အထိ BOT ႏႇင့္ ႏႇစ္ရႇည္ငႇားရမ္းထားမႈ ကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေငြဆံုး႐ံႈး နစ္နာမႈမ်ား ရႇိေနရာ ယင္းကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ဟုတ္မႇန္မႈ ရႇိမရႇိႏႇင့္ မည္ကဲ့သို႔ စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ခ်ထားေပးျခင္း ျဖစ္သည္ကို ထုတ္ျပန္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။
''Myanmar Egress ကိစၥက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရရႇိတဲ့ အခ်က္အလက္အေပၚမႇာ အေျခခံေရးတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေရးတာ မႇားတယ္ဆိုရင္လဲ အေထာက္အထား ခုိင္ခုိင္လံုလံုနဲ႔ ေျပာလာရင္ ျပင္ဆင္ခ်က္ ျပန္ထည့္ေပးရမႇာ ကြၽန္ေတာ္တို႔တာ၀န္ပါ။ မႇားတယ္လို႔ ျငင္းခ်င္ရင္ အေထာက္အထားနဲ႔ ျငင္းရမႇာပါ။ စာခ်ဳပ္ေတြ အရင္က ေငြသြင္းထားတဲ့ အေထာက္အထားေတြ ျပဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရရႇိထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြက ဒီတစ္ခုတည္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ ခုလိုေရးသားျခင္းဟာ မႇန္ကန္မွ်တမႈ ဘယ္ေလာက္ရႇိသလဲ၊ ဘယ္သူေတြ ဘယ္ေလာက္ အခြင့္အေရးေတြ ရေနသလဲ၊ သင့္ေတာ္တဲ့ႏႈန္းေတြလား၊ မသင့္ေတာ္ဘူးလား။ လူအမ်ားအျမင္မႇာ မသင့္ေတာ္တဲ့ ေစ်းႏႈန္းေတြ ျဖစ္ေနတာကို တာ၀န္ရႇိတဲ့သူေတြက ရႇင္းလင္းဖို႔ပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေရးတဲ့ ႏႇစ္သိန္း မဟုတ္ဘူး။ သိန္း ၂၀ ဆိုတာေတာင္ အဲဒီႏႈန္းထားက အခုလက္ရႇိ ေပါက္ေစ်းေတြနဲ႔ ဆိုရင္ကို မျဖစ္ထိုက္ေသးပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ Myanmar Egress ကိစၥက ေငြပမာဏက အမ်ားႀကီး မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီထက္နစ္နာတဲ့ဟာေတြ ဥပမာျပစရာေတြ ရႇိပါတယ္။ ဒီထက္မက ေပါက္ေစ်းထက္ နည္းတဲ့ေစ်းေတြနဲ႔ ငႇားရမ္းထားတာ၊ ေရာင္းခ်ထားတာေတြ ဒါေတြကို တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္ ထုတ္ျပန္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါေတြကို Media ေတြက ေလ့လာၿပီး မႇန္မမႇန္ခ်ျပရမယ္။ ကာလေပါက္ေစ်းေတြနဲ႔ ယႇဥ္ၿပီး ခ်ျပရမယ္။ Myanmar Egress ကိစၥကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အစိုးရရဲ႕ ပြင့္လင္းမႈ ဘယ္ေလာက္ အေရးပါလဲဆိုတာ သိႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုမႇ မဟုတ္ရင္ မီဒီယာေတြက မႇားတယ္၊ က်င့္၀တ္နဲ႔ မညီဘူးဆိုတာေတြ ျဖစ္လာမယ္။ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ တာေတြမရႇိတဲ့ အတြက္ အခုလိုျဖစ္ရပ္ေတြ ရႇိေနတာပါ။ ႏုိင္ငံရဲ႕ အထူးလ်ိဳ႕၀ႇက္သင့္တဲ့ လုံျခံဳေရးကိစၥေတြကလြဲလို႔ က်န္တာေတြကိုေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာသင့္ပါတယ္။ အဲဒီအေပၚ လႊတ္ေတာ္ေရာ၊ အစိုးရေရာ ေျပာရမႇာျဖစ္သလို ျပည္သူေတြကလည္း ေ၀ဖန္လို႔ရမႇာပါ။ ခုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမႇာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရင္ လက္သိပ္ထိုး လုပ္တာေတြမ်ားတယ္။ ေလလံဆြဲတာေတာင္ ဘယ္လိုဆိုတဲ့ အခ်က္အလက္ အေသးစိတ္ ထုတ္ျပန္တာမရႇိဘူး။ ဘယ္သူေအာင္သြားတယ္ ဆိုတာေလာက္ပဲ။ ဘာေၾကာင့္ ေလလံေအာင္တယ္။ ဘယ္အခ်က္အလက္နဲ႔ ေရြးတယ္ ဆိုတာလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ မထုတ္ျပန္ဘူး။ ဥပမာ ရန္ကုန္ ေလဆိပ္ေလလံ ကိစၥဆိုရင္ ဒါမ်ဳိးေတြေၾကာင့္ နာမည္ပ်က္ခဲ့ရတာ။
ကြၽန္ေတာ္တို႔မႇာ တရား၀င္ထုတ္ျပန္တဲ့ အခ်က္အလက္ နည္းပါးတဲ့အခါ ေမးခြန္းေတြနဲ႔ပဲ သြားရပါတယ္။ မႇန္ကန္႐ိုးသားတဲ့ တာ၀န္ရႇိသူေတြဆိုရင္ မီဒီယာေတြက ေမးတဲ့ ေမးခြန္းေတြကို အေသးစိတ္ေျဖႏိုင္ရမႇာပါ'' ဟု The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကိုေ၀ၿဖိဳးက ေျပာၾကားသည္။
သတင္းအယ္ဒီတာအဖြဲ႕

Eleven Media Group