ေဆးလိပ္ျဖတ္နည္းမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/12/2013 06:10:00 PM


နီကိုတင္းေဆးဖတ္
(nicotine patch)

အေရျပားတြင္း ထည္႔ထားရသည့္ ေဆးဖတ္ျဖစ္သည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္လွ်င္ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ၀င္ေရာက္သည့္ နီကိုတင္းကို ေဆးလိပ္ေသာက္စရာမလိုဘဲ အစားထိုးေပးသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္လိုသည့္ အာသာေျပေစၿပီး ခႏၶာကိုယ္ တြင္းထုတ္ေပးသည္႕ နီကိုတင္းပမာဏ တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့က်လာကာ ေဆးလိပ္ျပတ္ေစသည္။

နီကိုတင္းပီေက
ခံတြင္းနံရံမွတစ္ဆင့္ ခႏၶာကိုယ္တြင္းသို႔ နီကိုတင္းအျမန္ဆံုးေရာက္ရွိႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ခံတြင္းခ်ဥ္၍ ေဆးလိပ္ေသာက္ခ်င္လာသည္ႏွင့္ အျမန္ဆံုးထုတ္၀ါးႏိုင္သည္။

ႏွာေခါင္းျဖန္းေဆး
ႏွာေခါင္းမွတစ္ဆင့္ ေသြးတြင္း၀င္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ေဆးလိပ္ျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းထသည့္လကၡဏာမ်ား ခံစားရသည့္အခါ အသံုးမ်ားသည္။ ႏွာေခါင္းျဖန္း ေဆးကိုယ္တိုင္ပင္ ေဆးလိပ္စြဲသလို စြဲတတ္သည့္အတြက္ ေဆးလိပ္ျဖတ္စတြင္အသံုးမျပဳသင့္ပါ။

လွ်ပ္စစ္ေဆးလိပ္
ေဆးလိပ္ႏွင့္ဆင္တူၿပီး နီကိုတင္းထုတ္ေပးႏိုင္သည္။ ဘက္ထရီ ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပတ္လမ္းအသံုးျပဳ၍ အလုပ္လုပ္သည္။ သို႔ေသာ္ လတ္တေလာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ လွ်ပ္စစ္ေဆးလိပ္မ်ားသည္လည္း အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္း ပ်က္စီးေစသည္ဟုဆိုသည္။

စိတ္ၫို႕ကုထံုး
စိတ္ၫို႕အိပ္ေမြ႕ခ်ကုထံုးျဖင့္ ေဆးလိပ္ျပတ္ေအာင္ကုသႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္စိတ္ၫို႕ကုထံုး၏ ဆိုးက်ိဳးတစ္ခုမွာအက်င့္ဆိုးတစ္ခုကို ေဖ်ာက္ပစ္ လိုက္ေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္အက်င့္ဆိုးတစ္ခု ထပ္ေပၚလာတတ္သည္။

အပ္စိုက္ကုထံုး
နားရြက္ကိုအပ္စိုက္၍ ကုသေသာနည္းလမ္းျဖစ္သည္။ အပ္စိုက္ ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ေက်နပ္မႈျဖစ္ေစသည့္ အင္ဒိုဖင္ေဟာ္မုန္းမ်ားထြက္လာေစၿပီး နီကိုတင္းအေပၚ မွီခိုမႈ ေလ်ာ့က်ေစသည္။

ေဇာ္ကို
Source:Health Central

Health Updates Journal No. 91