ဘိုးေတာ္အေယာင္ေဆာင္ ဘာသာေရးအသံုးခ်ကာ ကုိယ္က်ိဳးစီးပြားရွာ အျမတ္ထုတ္ေနသူမ်ားအား ေရႊတိဂံု ေစာင္း တန္းမွ ဖယ္ ရွား ရွင္းလင္းေပးေရး တုိင္းၾကားျခင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/12/2013 09:57:00 AM


သို႔

ဦးသိန္းစိန္ ၊ သမတႀကီး ၊ႏိုင္ငံေတာ္သမတရံုး၊ ေနျပည္ေတာ္။

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကိုကို၊
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္

ရက္စြဲ၊ ၉-၁၁-၂၀၁၃ ။

အေၾကာင္းအရာ။ ဘိုးေတာ္အေယာင္ေဆာင္ ဘာသာေရးအသံုးခ်ကာ
ကုိယ္က်ိဳးစီးပြားရွာ အျမတ္ထုတ္ေနသူမ်ားအား ေရႊတိဂံု
ေစာင္း တန္းမွ ဖယ္ ရွား ရွင္းလင္းေပးေရး တုိင္းၾကားျခင္း

၁။ ေရႊတိဂံုေတာင္ဘက္ေစာင္းတန္းရွိ ရဟန္းတာသိမ္ေတာ္ႀကီးရဲ႕ နာယကဆိုသူ ဦးေအးလြင္ မွာ ႏုိင္ငံေရးလိုလို ၊ စိးပြားေရးလိုလို၊ ဘိုေတာ္အေယာင္ေဆာင္
ကာ အမ်ားတကာအား ကယ္ေပးေနသလိုလိုနဲ႕ ကုိယ္က်ိဳးအျမတ္ထုတ္ေနသူ
ဦးေအးလြင္သည္ အမွတ္(၉/ဒီ) ၊ ျပည္ေတာ္ေအးရိပ္သာလမ္း၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ေနထိုင္ၿပီး ၊ ေရႊတိဂံုေစတီေတာင္ဘက္မုခ္ရွိ ရဟန္းတာသိမ္ေတာ္ႀကီးတြင္ နာယကဟု ဆိုကာ ႏုိင္ငံေတာ္လူႀကီးေတြရဲ႕ ယၾတာကို၄င္းကိုယ္တိုင္ ေခ်ေပးေနရေၾကာင္း ေျပာဆိုေနပါသည္။

၂။ ၄င္းမွာ ဗို္္လ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးေမာင္ေအး ၏ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚျမျမစန္းႏွင့္ အမ်ိဳးေတာ္ စပ္ေၾကာင္း၊ ဦးေမာင္ေအးႏွင့္ ဦးခင္ညြန္႕တို႔မွာ ယခင္ကမတည့္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ၊
ဦးခင္ညြန္႕ ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ၄င္းမွကယ္တင္ေပးခဲ့ရေၾကာင္း၊ ဦးသန္းေရႊႏွင့္ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္မွာ ကယ္လို႕မရေတာ့ေၾကာင္း။

၃။ ယင္း၏ေျပာျပခ်က္အရ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္၏ ယံုၾကည္ကိုးစားသူ ဘားအံတြင္ ေနထိုင္ သည့္ အန္တီႏု (ခ) မယ္ႏု သည္ ေအာက္လမ္းကေ၀ဆရာမႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း။ ယင္း ေအာက္လမ္းဆရာမ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားအေတာ္ မ်ားမ်ားဒုကေ၇ာက္ရေၾကာင္း၊ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္၏ ယၾတာ ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႕၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္္းသားေဟာင္း အေတာ္မ်ားမ်ားအား အတိဒုကေရာက္ရေၾကာင္း ေျပာဆိုေနပါသည္။
ဘုရားေပၚတြင္ လင္းတမ်ားလာေရာက္ညအိပ္ခဲ့မႈမွာ မိတ္ဆာမ်ား ဘုရားေပၚတြင္တန္ခိုးျပလာေရာက္ေနရာယူႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းမ်ား
ေျပာဆိုေနပါသည္။

၄။ ဗို္လ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊအား အေနာ္ရထာမင္း၏ ၀ိဥာဏ္ကပ္ကာ ႏုိင္ငံေတာ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေစခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ေအာက္လမ္းကေ၀ဆရာမႀကီးမွာ သံေ၀ဃ တရား
ရရွိၿပီျဖစ္လို႕ ယင္းအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးခင္ညြန္႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားေဟာင္းမ်ားကို ကယ္တင္ေပးခဲ့ရေၾကာင္း။

၅။ ေျမာက္ဥကလာပၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဒၚဓမသီ တည္ထားေသာ သပ္ဗစ္ညဳဘုရားတြင္ ဌာပနာပိတ္ တည္ထားကိုးကြယ္ျခင္းျဖင့္ ဦးခင္ညြန္႕အားနံနိမ္ကာ ေအာက္လမ္း နည္းမ်ိဳးစံုသံုးၿပီး ရာထူးျပဳတ္၊ ေထာင္က် ဘ၀ပ်က္ အက်ဥ္းက်သည့္ဘ၀ သို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ယၾတာမ်ားကိုပင္ ယင္းအေနျဖင့္ သိရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားေနပါသည္။

၆။ ယင္းသပ္ဗစ္ညဳ ဘုရားတြင္ ဌာနပနာထည့္ထားသည့္ ဘုရားတစ္ဆုမွာ အေလာင္းမင္းတရားႀကီး ဦးေအာင္ေဇယ် ၏ သစ္စာဆိုကာ ျမင္းမထိလိႈင္ဂူတြင္ သီတင္းသံုးရန္တည္ထားေသာ ေရႊဆင္းတုေတာ္ဘုရားကို ဗို္လ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေအး ၏ ခယ္မျဖစ္သူမွ ရန္ကုန္တြင္ သီတင္းသံုးရန္ ပင့္ေဆာင္ခဲ့ရာ ေဂါပက လူႀကီးမ်ားထံ တစ္လၾကာသည့္အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ဟု ၀န္ခံကတိျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းစာခ်ဳပ္အား ယခုမယ္သီလရွင္၀တ္ေနသည့္ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ တင့္တင့္ထြန္း မွစာခ်ဳပ္အားေရးသား ခဲ့ရေၾကာင္း။

၇။ ယင္းဘုရားပင့္ေဆာင္လာစဥ္ လမ္းတြင္ ကားႏွစ္ႀကိမ္ပ်က္ခဲ့ေၾကာင္း သို႔ေသာ္ ဦးေမာင္ေအး၏ ခယ္မျဖစ္သူမွ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတာင္းပန္ကာ ပင့္ေဆာင္လာျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ဖြားသီလရွင္ ေဒၚဓမသီ သည္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုလာ သည့္စာခ်ဳပ္အား လမ္းတြင္ ၿဖဲဆုပ္ခဲ့ေၾကာင္း။

၈။ ရန္ကုန္သုိ႔ေရာက္ရွိစဥ္ ၄င္းဘုရားအား သပ္ဗစ္ညဳ ဘုရားတြင္ ဌာပနာပိတ္သြင္းကာ အက်ဥ္းခ်သကဲ့သို႔ ယၾတာျပဳလုပ္မႈအား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကိး ခင္ညြန္႕အား လုပ္ေဆာင္ေစခဲ့ ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ ယင္းသို႔ ဌာပနာပိတ္လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းျဖင့္ ဘုရားကို အက်ဥ္းခ်ပိတ္ေလာင္သကဲ့သို႔ ဦးခင္ညြန္႕မွာလည္း ရာထူးျပဳတ္၊ ေထာင္က် အက်ဥ္းက်ခံရသည့္ အျဖစ္မ်ိဳးေရာက္ရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေစခဲ့ေၾကာင္း ၊ ဖြားသီလရွင္ ေဒၚဓမသီမွာလည္း မကြၽတ္မလြတ္ဘ၀သို႔ေရာက္ရွိေန ရေၾကာင္း ေျပာၾကားေနပါသည္။

၉။ ယင္းကဲ့သို႔ျဖစ္စဥ္မ်ားကို အေသးစိတ္သိရွိေနသူျဖစ္ၿပီး ဘိုးေတာ္ အေယာင္ေဆာင္ကာ စီးပြားေ၇းအျမတ္ထုတ္ဘို႕အတြက္ ေရႊတိဂံုရွိ သမတဦးသိန္းစိန္ ၏ ခမီးခမက္ျဖစ္သူ ဦးစိန္၀င္ေအာင္အားရင္းႏွီး၀င္ဆံ့မႈယူလ်က္္ ရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ မ်ား၏ ယၾတာကိစရပ္မ်ားကို ျပည္သူမ်ား သိရွိေအာင္ ေျပာဆိုေနသူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိေနရပါသည္။

၁၀။ ဦးေအးလြင္မွာ ဘာသာေရးအေၾကာင္းျပကာ ကိုယ္က်ိဳးစိးပြားအျမတ္ထုတ္လိုသည့္ ဆန္ဒျဖင့္ လူႀကီးအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီး၀င္ဆံမႈရရွိေရး ဟိတ္ဟန္သံုးၿပီး အျခားေသာ ပြဲစားမ်ားအား လိမ္လည္လွည့္ျဖားကာပြဲစားလုပ္ေနသူ တစ္ဦး ျဖစ္သျဖင့္ ေရႊတိဂံုဘုရားေပၚတြင္ အေယာင္ေဆာင္ ဘိုးေတာ္တုမ်ားအား ဖယ္ရွားရွင္းလင္းမႈ စတင္ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းၾကားလိုပါသည္။

(လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းသား ဦးတင္ေအာင္ဆန္း၊ သန္လ်င္ )