တယ္လီေနာဝန္ေဆာင္မႈ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ Wikipedia ဝန္ေဆာင္မႈကိုပါ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ေဆာင္ရြက္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/12/2013 11:20:00 AM


ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိရန္ ေအာ္ပေရတာေအာင္ျမင္ထားေသာ Telenor Group အေနျဖင့္ Wikipedia ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လိုက္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အာရွႏွင့္ ဥေရာပရွိ တယ္လီေနာ ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ Wikipedia Zero ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ သေဘာတူညီမႈထားရွိသည့္အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအားလည္း ထိုဝန္ေဆာင္မႈေပးမည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တယ္လီေနာ၏ ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းမွ အင္တာနက္အသံုးျပဳခ ေပးေဆာင္ရန္မလိုဘဲ Wikipedia မွ ဗဟုသုတမ်ားကို ၾကည့္ရႈႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ “အင္တာနက္အသံုးျပဳခမကုန္ဘဲ Wikipedia အသံုးျပဳႏိုင္တာဟာ မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးတဲ့သူေတြကို တခ်ဳိ႕ဆို ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳဖို႔ မိတ္ဆက္ေပးတဲ့ ေနရာမွာလည္း အေထာက္အကူရပါတယ္” ဟု Telenor Group ၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ CEO ျဖစ္သူ Mr. John Fredrik
Baksaas မွ ေျပာၾကားသည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ Wikipedia ကို ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံႏွင့္ မြန္တီနီဂ႐ိုႏိုင္ငံတို႔တြင္ စတင္လႊင့္တင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎အျပင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ၊ ဘဂၤလားေဒ့ႏိုင္ငံ၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ဆားဗီးယားႏိုင္ငံတို႔တြင္ Wikipedia Zero ကို စတင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ တယ္လီေနာႏွင့္ Wikimedia Foundation ၾကားမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး တယ္လီေနာအသံုးျပဳသူမ်ားအား အင္တာနက္ခမယူဘဲ Wikipedia သံုးစြဲႏိုင္ရန္ အတူတကြရည္ရြယ္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Telenor Group အေနျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလိုင္စင္ရရွိမည့္ ေအာ္ပေရတာတစ္ခုအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရကာ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ လိုင္စင္သေဘာတူညီမႈအတြက္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ သေဘာတူညီမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လိုင္စင္သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထိုးပၿပီး ေနာက္ရွစ္လအၾကာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စတင္ေပးႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ Wikipedia Zero ျဖင့္ ကမၻာ့ဗဟုသတုမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရရွိအသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထြန္းထြန္း
Internet Journal