တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏႇင့္ မထိန္းသိမ္းဘဲ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ားႏႇင့္ ႏိုင္ငံကို ထိန္းသိမ္းသြားမည္ ဆိုပါက ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ တကယ့္ဒီမိုကေရစီစိတ္ဓာတ္ ျဖစ္ေပၚမလာႏိုင္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/12/2013 11:28:00 AM

ႏို၀င္ဘာ ၁၁ ရက္ကက်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မႇ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးစဥ္

တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးျဖင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း မဟုတ္ဘဲ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ားျဖင့္သာ ႏိုင္ငံကို ထိန္းသိမ္းမည္ ဆိုပါက ျပည္သူမ်ားသည္ တကယ့္ဒီမိုကေရစီ စိတ္ဓာတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။
ႏို၀င္ဘာ ၁၁ ရက္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေရႇးဦးကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးႏႇင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထိုသို႔ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ယင္းဥပေဒၾကမ္းပါ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ခန္းတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရႇိဘဲ ရပ္ရြာအေျချပဳလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ အိမ္အေျချပဳလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ကာလအကန္႔အသတ္ျဖင့္ ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ကာလအတြင္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ ပယ္ဖ်က္ၿပီးေနာက္တြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရပ္ရြာအေျချပဳလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ အိမ္အေျချပဳလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔သည္ ျပစ္မႈထင္ရႇား စီရင္ျခင္း ခံရပါက က်ပ္ ၁၀ သိန္းထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္ခ်မႇတ္ ရမည္ဟူေသာ ပုဒ္ ၃၄/(က) ႏႇင့္ (ခ) တို႔ကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မႇ ကိုယ္စားလႇယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထိုသို႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ေန႔ကေလးထိန္းဌာန ဖြင့္တာေလးေလာက္နဲ႔ ဒဏ္ေပးမယ္ ဆိုတာကလည္း မသင့္ေတာ္တဲ့အျပင္ ျပစ္မႈ ျပစ္ဒဏ္ ဆိုတာကို ကြၽန္မလည္း ကန္႔ကြက္ပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ ျပည္သူလူထုကို ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္နဲ႔ ထိန္းသိမ္းမႇာလား။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးနဲ႔ ဥပေဒရဲ႕ ျပည္သူအေပၚမႇာ ေစတနာထားမႈနဲ႔ ထိန္းသိမ္းမႇာလား ဆိုတာကို ကြၽန္မတို႔ စဥ္းစားဖို႔ လိုပါတယ္။ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္နဲ႔ပဲ ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံကို ထိန္းသိမ္းသြားမယ္ဆိုရင္ တကယ့္ ဒီမိုကေရစီ စိတ္ဓာတ္ေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္မႇာ မဟုတ္ပါဘူးလို႔ ဥကၠ႒ႀကီးက တစ္ဆင့္ ေျပာၾကားလိုပါတယ္...

''ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီက ေျပာသြားတာက ဒီမိုကေရစီ ႏုနယ္ေသးတဲ့ အခ်ိန္မႇာ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ဆိုတာ လိုတယ္။ ကြၽန္မတို႔ကေတာ့ ေျပာင္းျပန္ယူပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ႏုနယ္ေနေသးတဲ့ အခ်ိန္မႇာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ေပၚေပါက္ဖို႔အတြက္ ဥပေဒဆိုတာ ျပည္သူလူထုကို ကာကြယ္ဖုိ႔ျဖစ္တယ္။ ျပည္သူလူထုကို ဒဏ္ေပးဖို႔မဟုတ္ဘူး ဆိုတာ ထင္ထင္ရႇားရႇား အမ်ားသိေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ အခုဒီမႇာ ရပ္ရြာအေျချပဳ၊ အိမ္အေျချပဳဆိုတာ ကေလးေလးေတြကို အိမ္မႇာေခၚၿပီး ထိန္းတာ ေန႔ကေလးထိန္း ေက်ာင္းေတြနဲ႔ မတူပါဘူး။ ေန႔ကေလးထိန္းဌာန ဖြင့္တာေလးေလာက္နဲ႔ ဒဏ္ေပးမယ္ ဆိုတာကလည္း မသင့္ေတာ္တဲ့အျပင္ ျပစ္မႈ ျပစ္ဒဏ္ ဆိုတာကို ကြၽန္မလည္း ကန္႔ကြက္ပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ ျပည္သူလူထုကို ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္နဲ႔ ထိန္းသိမ္းမႇာလား။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးနဲ႔ ဥပေဒရဲ႕ ျပည္သူအေပၚမႇာ ေစတနာထားမႈနဲ႔ ထိန္းသိမ္းမႇာလား ဆိုတာကို ကြၽန္မတို႔ စဥ္းစားဖို႔ လိုပါတယ္။ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္နဲ႔ပဲ ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံကို ထိန္းသိမ္းသြားမယ္ဆိုရင္ တကယ့္ ဒီမိုကေရစီ စိတ္ဓာတ္ေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္မႇာ မဟုတ္ပါဘူးလို႔ ဥကၠ႒ႀကီးက တစ္ဆင့္ ေျပာၾကားလိုပါတယ္'' ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။
ထို႔ေနာက္ ဥပေဒၾကမ္းပါ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္အခန္းကို ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ၊ ၀န္ႀကီးဌာနတို႔က ရႇင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက သီးျခားေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။
Eleven Media Group