ကဲ Phrasel Verb ကို ဆက္ၾကစို႔ဗ်ာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/12/2013 09:47:00 AM


avail of= ရယူသည္
You should avail yourselves of the opporrunity to learn English.
မင္းတို႔ေတြ အဂၤလိပ္စာသင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းရယသင့္တယ္။

aware of =သတိျပဳမိသည္
Are you aware of the difficulties in doing this work?
ဒီအလုပ္ကို လုပ္ရာမွာ အခက္ခဲရွိတာကိ မင္းသတိျပဳမိရဲ႕လား

beg for =ေတာင္းသည္
The old man was begging for food.
အဘိုးႀကီးက စားစရာေတာင္းေနတယ္။

belong to =ပါ၀င္သည္
Do you belong to our group?
မင္း ငါတို႔အုပ္စုထဲမွာ ပါသလား

This book is belong to me.
ဒီစာအုပ္ကို ငါပိုင္တယ္ (ငါ့စာအုပ္ျဖစ္တယ္)လို႔ေျပာတာကိုေတာ့ အားလံုးသိၿပီးသားပါေနာ္

bestow on =ခ်ီးေျမာက္သည္
The goverment bestowed high honours on the patriots.
အစိုးရက ႏိုင္ငံခ်စ္တဲ့ သူေတြကို ဂုဏ္ထူးမ်ာ ခ်ီးေျမာက္တယ္။
(bestow upon နဲ႔လည္းတြဲသံုးပါတယ္ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ အတူတူပါပဲ)

boast of =ၾကြားသည္
The mad man boasted of his high ancestry.
အရူးက ျမင့္ျမတ္တဲ့ သူ႔မ်ိဳးရိုးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၾကြားတယ္။
(နားဦးမယ္ဗ်ာ)
ေျပာဆိုသြားလာအဂၤလိပ္စာ