အပူရွိန္ၿမင့္ၿဖင့္ အသားမ်ားကုိ ေႀကာ္ေလွာ္လွ်င္ စားသုံးသူအား အႀကိတ္ ကင္ဆာ ၿဖစ္ပြားႏုိင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/05/2014 08:09:00 PM


သုေတသီမ်ား၏ ေလ့လာေတြ႔ ရွိခ်က္ အရ အပူရွိန္ ၿမင့္ၿဖင့္ အသားမ်ားကုိ ေႀကာ္ေလွာ္ စားေသာက္ပါက အႀကိတ္ ကင္ဆာ ၿဖစ္ေပၚ ေစႏုိင္သည့္ ရာခုိင္ႏွဳန္း မ်ားေႀကာင့္ ေလ့လာေတြ႕ ရွိရသည္ ။

အပူရွိန္ၿမင့္ၿဖင့္ အသားကုိ ေႀကာက္ေလွာ္ပါက အသားတြင္ ဓာတုဓာတ္ တစ္မ်ဳိး ၿဖစ္ေပၚ ေစႏုိင္ၿပီး ယင္းဓာတုဓာတ္သည္ ဒီအင္န္ေအ မ်ားကုိ ထိခုိက္ ပ်က္စီး ေစႏုိင္သည္။

အႀကိတ္ကင္ဆာ ေရာဂါသည္ေပါင္း ၂၀၀၀ ဦးအား ေလ့လာမွဳမ်ား ၿပဳလုပ္ ခဲ့ရာတြင္ အဆုိပါ ေတြ ့ရွိခ်က္ကုိ ေတြ ့ရွိခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္သည္ ။

ကယ္လီ ဖုိနီးယား ၿပည္နယ္မွ သုေတသီမ်ားက အပူရွိန္ၿမင့္ၿဖင့္ ေႀကာ္ေလွာ္ ထားေသာ အစားေသာက္မ်ား စားသူမ်ားတြင္ ၃၀ ရာခုိင္ႏွဳန္ခန္႔ အႀကိတ္ကင္ဆာ ၿဖစ္ပြား ႏုိင္သည္ဟု ေၿပာႀကား ခဲ့ေႀကာင္း သိရသည္ ။

ျမ၀တီ