အမိန္႔ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ေခတ္မဟုတ္ဟု အစိုးရကို ဦးေရႊမန္းသတိေပး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/05/2014 10:02:00 AMစုိးသန္းလင္း| ၾကာသပေတးေန႔၊ ဇြန္လ ၅ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေရးႀကီးအဆုိတစ္ရပ္ကုိ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစိန္၀င္းက လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းလာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယခုေခတ္သည္ အမိန္႕ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ေခတ္မဟုတ္ဘဲ ဥပေဒျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာေခတ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ျပ႒ာန္းထားတဲ့ဥပေဒနဲ႔အညီ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ အမိန္႔ေၾကညာစာေတြက အခ်ိန္မီထြက္လာဖုိ႔ လုိတယ္။ နည္းဥပေဒေတြထြက္လာမွ ဥပေဒက အသက္၀င္မွာ။ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပၿပီး နည္းဥပေဒ မထြက္ေသးတာဟာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းပုိင္းမွာ ႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြးေထြးျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။ အခုေခတ္က အမိန္႔နဲ ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ေခတ္မဟုတ္ဘူး။ ဥပေဒနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ေခတ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဦးစိန္၀င္းက လယ္ယာက႑ႏွင့္ သားငါးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေခတ္မီလာေစရန္ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ဖြံ႕ ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီဖြဲ႕စည္း၍ အထူးျပဳ ေဆာင္ရြက္ရန္ သမၼတအားတုိက္တြန္းေၾကာင္း အဆုိ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းအေပၚ လယ္/ဆည္ ဒု-၀န္ႀကီး ဦးခင္ေဇာ္က ရွင္းလင္းအၿပီး သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လက္ရွိတြင္ ဗဟုိဘဏ္အပါအ၀င္ အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာန ၁၀ ခုေက်ာ္တုိ႕က ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း၊ ေရအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႕ခြဲေရးေကာ္မတီ ထပ္မံဖြဲ႕စည္း၍ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းတုိ႔ ရွိ ေနေသာ္လည္း လယ္ယာႏွင့္ သားငါးက႑ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ လုိအပ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ ေၾကာင့္ ယခုအဆုိကုိတင္သြင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိရွင္ ဦးစိန္၀င္းက ေျပာသည္။

“ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား ျမႇင့္တင္ေရးဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီဥပေဒ ပုဒ္မ-၄ မွာ လယ္/ဆည္ ၀န္ႀကီး၊ ေမြး/ေရ၀န္ႀကီးနဲ႔ စီးပြားကူးသန္း ၀န္ႀကီးတုိ႔က ဦးေဆာင္ၿပီး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးနဲ႔ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားျမႇင့္တင္ေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႕ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုအဆုိကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ဒီဥပေဒအတြက္နည္းဥပေဒကုိ ဆြဲေနပါတယ္။နည္းဥပေဒေတြ ထြက္လာရင္ ဒီဥပေဒက အသက္၀င္လာၿပီး ဒီအဖြဲ႕က စတင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါၿပီ” ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးခင္ေဇာ္ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားျမႇင့္တင္ေရးဥပေဒအတြက္ နည္းဥပေဒေရးဆြဲေနသည္မွာ ရွစ္လတာၾကာခဲ့ေသာ္လည္း ထြက္မလာေသးေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာအဆုိမ်ား လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္လာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၎က “ဥပေဒေတြ အသက္၀င္ဖုိ႔ နည္းဥပေဒေတြ အျမန္ထုတ္ေပးပါ။ ဘာေတ ြခက္ေနလို႔လဲ ကၽြန္ေတာ္ေမးခဲ့တယ္။ (နည္းဥပေဒကုိ) ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လႊတ္ေတာ္ကလည္း ဒါေလာက္ေတာ့ဆြဲႏုိင္တယ္။ ဆြဲတတ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနေတြကုိ အခြင့္အေရးေပးတဲ့ အေနနဲ႔ ဆြဲခုိင္းထားတာ၊ ဒီလုိသာ ၾကန္႕ၾကာေနဦးမယ္ဆုိရင္ အခုလိုအဆုိေတြ၊ တျခားအဆုိေတြ ထြက္ေနမွာပဲ။ နည္းဥပေဒေတြ အခ်ိန္ မီထြက္လာႏုိင္ရင္ ဒီလုိအဆုိေတြ တင္ေနစရာမရွိဘူး” ဟုလည္း လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က အစုိးရအဖြဲ႕၏အား နည္းခ်က္ကုိ ေထာက္ျပခဲ့သည္။

အဆုိရွင္ဦးစိန္၀င္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကမည္ဟုဆုိသည့္ အဖြဲ႕၀င္ ၅၀ ဦးပါ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြား ျမႇင့္တင့္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးသုံးဦး၊ ဒု-၀န္ႀကီးကုိးဦး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးမွ စီးပြားေရးအႀကံေပးတစ္ဦး၊ ျပည္နယ္/တုိင္း ေဒသ ႀကီးတုိ႔မွ စုိက္ပ်ဳိး ေမြးျမဴေရး၀န္ႀကီး ၁၄ ဦး၊ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ၀င္တစ္ဦး၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ၁၀ ဦး၊ အျခား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာ၀န္ရွိပုဂ္ၢိဳလ္ ၁၀ ဦးတုိ႔ ပါ၀င္ၾကကာ ၎ ဥပေဒအတြက္ နည္းဥပေဒ ေပၚထြက္လာသည္ႏွင့္ စတင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကမည္ဟု သိရသည္။

Mizzima Burmese