၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းယင္လပ္ႏွင့္ အစိုးရေဟာင္းအဖဲြ႕၀င္မ်ား၏ ဘဏ္စာရင္းမ်ား စစ္ေဆးခံရ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/05/2014 01:27:00 PM


ဟသၤာနီ (မြန္ေျမ)

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ယင္လပ္အစိုးရ သက္တမ္းကာလအတြင္း ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားထံမွ စပါး၀ယ္ယူထားၿပီး ျပန္ေပးရမည့္ စပါးေႂကြးေငြကိစၥမ်ားတြင္ လာဘ္စားမႈ ရွိမရွိ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဟာင္းယင္လပ္ အပါအ၀င္ အစိုးရေဟာင္းအဖြဲ႕၀င္ အျခားငါးဦး၏ ဘဏ္စာရင္းမ်ားကို စစ္ေဆးသြားမည္ဟု ထိုင္းအမ်ဳိးသားလာဘ္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ NACC မွလက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာ ေ၀ၚရ၀စ္စုဘြန္က ေမလ ၃ ရက္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“လာဘ္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ဘဏ္စာရင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္၊ စာရြက္စာတမ္းေတြ ကို ရထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ စပါးေၾကြးေငြကိစၥေတြမွာ လာဘ္စားမႈ ရွိ မရွိ ဆိုတာ စိစစ္ေနပါတယ္” ဟု လာဘ္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မွ လက္ေထာက္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာေ၀ၚ ရ၀စ္စုဘြန္က ထိုင္းမီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စစ္ေဆးျခင္းခံရသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းယင္လပ္၊ ယခင္ ဒု-၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏိုင္ကီတိရာဒ္နရ ႏြန္ႏွင့္ အိမ္ေစာင့္ အစိုးရ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ႏိုင္၀ိ၀ါဒ္ထာမ္ ရြန္ ဗြန္းဆြမ္ဖိုင္ဆန္တို႔၏ ဘဏ္စာရင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။

ထို႔အျပင္ ယခင္ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာန၀န္ႀကီးေဟာင္း ဘြန္ဆြန္ထရီယဖိ႐ြန္၊ ကုန္သြယ္ေရး ဒု-၀န္ႀကီး ေဟာင္း ႏိုင္ယာန္ ယြန္ပူအန္ရာဒ္တို႔၏ ဘဏ္စာရင္း စာအုပ္မ်ား၏ ေငြ၀င္ေငြထြက္ စာရင္းမ်ားကိုလည္း စစ္ေဆးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ လတ္တေလာတြင္လည္း ၎တို႔၏ ဘဏ္စာရင္းမ်ားတြင္ ေငြ၀င္ေငြထြက္ျပဳ လုပ္မႈမ်ားကိုလည္း ေခတၱဆိုင္းငံထားမည္ျဖစ္ကာ အကယ္၍ ပတ္သက္မႈရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိပါက တရားစြဲခံ ရမည့္ အေနအထား၌ ရွိေနသည္။

၎တို႔ငါးဦး၏ ဘဏ္စာရင္းမ်ားကို အဓိကထား၍ ေငြ၀င္ေငြထြက္ စာရင္းဇယား အခ်က္အလက္မ်ားအား စစ္ေဆးသြားမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆက္စပ္မႈရွိလာမည့္ အျခားဘဏ္စာရင္းမ်ားကိုလည္း စစ္ေဆးသြား မည္ ျဖစ္သည္။

ေမလ ၂၂ရက္တြင္ စစ္တပ္မွအာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီး ေနာက္တြင္လည္း ဆန္စပါး ေႂကြးေငြကိစၥမ်ားတြင္ လာဘ္ စားမႈ ျပႆနာ ကို ဦးစားေပးကိုင္တြယ္ခဲ့ကာ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ ၂၆ ရက္မွစ၍ ထိုင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး သမ၀ါယမဘဏ္ BAAC မွတစ္ဆင့္ လယ္သမား စပါးေႂကြးေငြမ်ားအား အာဏာသိမ္းစစ္တပ္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ျဖင့္ စတင္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ေမလ ၂၆ ရက္မွစ၍ ၃၁ ရက္အထိ စပါးေႂကြးေပးရန္ရွိသည့္ လယ္သမားမ်ားအနက္ ၃၄၅,၆၄၇ ဦးတို႔အား စပါးေႂကြးဘတ္ေငြ ၃၄ ဘီလီယံေက်ာ္ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ က်န္ရွိေနေသးသည့္ စပါးေႂကြးမ်ားကို ယခု ဇြန္လ ၂၂ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ လယ္သမား ၈၃၀,၀၀၀ ဦးအား စပါးေႂကြး ဘတ္ေငြ သန္း ကိုးေသာင္းေပးရန္ ယခင္ အစိုးရေဟာင္းတြင္ က်န္ရွိေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Mizzima Burmese