သမေခ်းေငြယူသူမ်ားအား ပါတီ၀င္ေဖာင္ျဖည့္ခုိင္းဟုဆုိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/05/2014 10:04:00 AM၀င္းကုိကုိိိိိိိိိလတ္| ၾကာသပေတးေန႔၊ ဇြန္လ ၅ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္

သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌာနက ေခ်းေငြမ်ားေပးအပ္ရာ၌ အခ်ဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ ေငြေခ်းငွားသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ယူကာပါတီတစ္ခု၏ ေဖာင္မ်ားျဖည့္ခုိင္းျခင္းရွိေနသျဖင့္ အင္န္အယ္လ္ဒီ၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းျမင့္က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့သည္။

၎က “ေငြေခ်းတဲ့သူေတြရဲ႕ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္ေတြကုိယူၿပီး သူတုိ႔ပါတီေဖာင္မွာ ျဖည့္ခုိင္း တယ္”ဟု ယေန႔ က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္အၿပီးတြင္ ေျပာသည္။

“ပါတီနာမည္ကေတာ့ ေျပာပုိင္ခြင့္မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ဘယ္ပါတီဆုိတာ လူတုိင္းသိပါတယ္”ဟု ျဖည့္စြက္ ေျပာသည္။

ဦး၀င္းျမင့္က ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘ၀ျမႇင့္တင္ေရး၊ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးတုိ႔အ တြက္ သမ၀ါယမ ေခ်းေငြမ်ားကုိ မည္သည့္မူ၊ မည္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံသည္ကုိ သိလုိ သည္ဟု ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးသန္းထြန္းက ၀န္ႀကီးဌာနက မူ၀ါဒမ်ား ႏွင့္ အညီေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းလ်က္ရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ဒု-၀န္ႀကီး၏ ေျဖၾကားမႈအၿပီးတြင္ ဦး၀င္းျမင့္က “အခုန ဒု-၀န္ႀကီးရွင္းျပတဲ့မူေတြ စည္းကမ္းေတြနဲ႕ ကုိက္ ညီလုိ႕ရွိရင္ မည္သည့္ပါတီကုိမဆုိ ေခ်းႏုိင္ပါသလားလုိ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးမွတစ္ဆင့္ ေမးျမန္း အပ္ပါ သည္”ဟု ထပ္မံ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းကလည္း “တည့္တည့္ေျဖပါ။ ေမးတာက ဘယ္ပါတီ၀င္ကုိမဆုိ သမက ေခ်းေငြေပးသလားဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္” သမ၀ါယမ ဒု-၀န္ႀကီးအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးသန္းထြန္းက “ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သမ၀ါယမ ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႕ မည္သည့္ပါတီ၊ မည္သည့္ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာျဖစ္ေစအားလုံး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သမ၀ါယမ အသင္းမွာ ပါ၀င္ လုိ႕ရပါတယ္”ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။

Mizzima Burmese