ေမးသည့္ ေမးခြန္းကို တည့္တည့္ေျဖရန္ သမဝါယမ ဒုတိယဝန္ႀကီးကို သူရဦးေရႊမန္း အသိေပး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/05/2014 07:42:00 PM
ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၄

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေမးျမန္းေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို တည့္တည့္ ေျဖဆိုေပးရန္ သမဝါယမ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးသန္းထြန္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔၌ က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ အသိေပး ေျပာဆိုလိုက္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

“လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တည့္တည့္ေမးတာ တည့္တည့္ေျဖပါ” ဟု သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာဆိုသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီဝင္ ျဖစ္ေသာ ပုသိမ္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းျမင့္က သမဝါယမ ဝန္ႀကီးဌာန အေနႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ စီးပြားျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံပိုင္ ထုတ္ေခ်းေငြမ်ားကို မည္သည့္ ပါတီႏွင့္ မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမဆို ထုတ္ေခ်းပါသလား ဟူေသာ ေမးခြန္းကို ဒုတိယဝန္ႀကီးက သြယ္ဝိုက္ ေျဖၾကားေနသျဖင့္ ၎က ယင္းသို႔ ေထာက္ျပ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဝန္ႀကီးဌာနက သမဝါယမ အသင္းသား ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါတီစြဲ ဂိုဏ္းက႑ စြဲမ်ားျဖင့္ ေငြထုတ္ေခ်းေနျခင္း ပေပ်ာက္ရန္ ယင္းသို႔ ေမးျမန္းရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေမးခြန္းေမးသူ ဦးဝင္းျမင့္က ရွင္းျပသည္။

သမဝါယမ ဝန္ႀကီးဌာန အေနႏွင့္ အသင္းသား ဖြဲ႔စည္းျခင္းတြင္ ဝိုင္းႀကီးခ်ဳပ္ စနစ္ျဖင့္ ေက်း႐ြာေဒသအလိုက္ ငါးဦးစီ ေခါင္းေဆာင္ ဖြဲ႔စည္းေပးၿပီး ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒမ်ားအလိုက္ မည္သည့္ ပါတီဝင္ကိုမဆို ေခ်းေငြ ထုတ္ယူလိုပါက အသင္းသားအျဖစ္ လက္ခံေဆာင္႐ြက္ေၾကာင္း သမဝါယမ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးသန္းထြန္းက ဆိုသည္။

သူရဦးေ႐ႊမန္းသည္ ဇြန္ ၃ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္လည္း ေယဘုယ်ဆန္ေသာ စကားလုံးမ်ားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေမးျမန္းေျပာဆိုျခင္း မလုပ္ရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို သတိေပးခဲ့သည္။

The Voice Weekly