ဆရာ၀န္ဘြဲ႕ရထားသူမ်ားကုိ ဘြဲ႕ရနံပါတ္စဥ္အလုိက္ အလုပ္ခန့္ထားမည္မဟုတ္ဟု က်န္းမာေရးဒု၀န္ျကီးဆုိ´

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/05/2014 07:49:00 PMေနၿပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၅

ဆရာဝန္ဘြဲ႔ရ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဘြဲ႔ရနံပါတ္စဥ္အလုိက္ အလုပ္ခန္႔ထားေပးရန္ အစီအစဥ္ မရွိဟု က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းေအာင္က ေၿပာသည္။

သုိ့ေသာ္ "က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနတို႔မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ လုိတဲ့ မည္သည့္အရာရွိဝန္ထမ္းမဆို ၿပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔မွတစ္ဆင့္ ေခၚယူေသာ ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ေၿဖဆုိေအာင္ၿမင္သူမ်ားကို သာခန္႔ထားပါတယ္”ဟု
၄င္းက ဆက္ေၿပာသည္။

ယေန႔က်င္းပသည့္ ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေၿမပံုမဲဆႏၵနယ္မွ ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းေမးၿမန္းေသာ ေမးခြန္းကို ၄င္းက
ယင္းသို႔ ၿပန္လည္ေၿဖၾကား ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ခြင့္ၿပဳဖြဲ႔စည္းပံုရွိသည့္ အတုိင္းသာ ခန္႔အပ္ေပးႏုိင္မည္ၿဖစ္ၿပီး၊ ၿပဳန္းတီးအင္အားႏွင့္ အသစ္တုိးအင္အားကုိ ခ်ိန္ဆ၍ ေမြးထုတ္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ အစိုးရဝန္ထမ္း အၿဖစ္ေဆာင္ရြက္ လုိၿခင္းမရွိေသာ္လည္း ၿပင္ပတြင္အၿခားေသာက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ားကုိသာ လုပ္ေဆာင္လုိေသာ ဆရာဝန္မ်ားလည္းရွိေနပါသည္ဟု
ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ဆုိသည္။

ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းကအဆိုပါ ေမးခြန္းႏွင့္အတူ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲရမွတ္ကို အၿမင့္ဆံုးသတ္မွတ္ခ်က္ၿဖင့္ေဆး တကၠသိုလ္တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိခဲ့ၾကေသာ ထူးခၽြန္ထက္ၿမက္သည့္
အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားသည္ ဆရာဝန္ဘြဲ႔ရရွိေအာင္ ၆/၇ ႏွစ္ခန္႔
စာေတြ႔ႏွင့္လက္ေတြ႔မ်ားကုိပါ သင္ၾကားခဲံရေၾကာင္း၊၎အၿပင္ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေရာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေရးေၿဖ၊ ႏႈတ္ေၿဖ၊ အရည္အခ်င္းစစ္
စာေမးပြဲမ်ားၿဖင့္ ဦးေရ ကန္႔သတ္ေခၚယူလ်က္ရွိရာႏွစ္ၾကီးဘြဲ႔ရေက်ာင္း သားမ်ားပင္ လုပ္ငန္းခြင္မဝင္ေရာက္ႏိုင္ဘဲ ရွိေနၾကေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ဝင္ေရာက္ခြင့္အတြက္ ထပ္မံစစ္ေဆးၿခင္းမွာဆရာဝန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားၿပီး အလုပ္ခန္႔ အပ္ႏုိင္မႈ နည္းၿခင္း ကိုသက္ေသၿပေနၿပီး ႏုိင္ငံ၏ အထက္ၿမက္ဆံုး လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ားအေနၿဖင့္
လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ဝင္ေရာက္ႏုိင္မႈ ကန္႔သတ္တားဆီးခံေနရၿပီး အခ်ိန္ၿဖဳန္းတီး
သကဲ့သုိ႔ ၿဖစ္ေနရၿခင္းမွာ ႏိုုင္ငံေတာ္အေနၿဖင့္ လည္းေကာင္း၊ဘြဲ႔ရလူငယ္
မ်ားအေနၿဖင့္ လည္းေကာင္း အလြန္နစ္နာပါေၾကာင္းတို႔ကိုပါ တင္ၿပေၿပာ
ဆုိခဲ့သည္။

စိုင္းလမင္း


Popular Myanmar News Journal