တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္ဆရာ၊ဆရာမမ်ား ေနရာအေျပာင္းအေရႊ႕ ထြက္မလာေသး၍ မေက်နပ္မႈျဖစ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/05/2014 01:31:00 PMတကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားရွိ ဆရာ၊ ဆရာ မ်ား၏ ေနရာအေျပာင္းအေရႊ႕ႏွင့္ ရာထူးတိုးမ်ား ထြက္ေပၚလာမႈ မရွိေသး၍ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ မေက်နပ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဇြန္လ ၃ရက္ ညပုိင္းတြင္ေန ရာအေျပာင္းအေရႊ႕ႏွင့္ ရာထူးတုိး ေၾကညာမည့္ သတင္းထြက္ေပၚ လာ၍ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားေစာင့္ဆုိင္းေနခဲ့ေသာ္လည္း ေၾကညာခ်က္မွာ  ေနာက္ဆုတ္သြားေၾကာင္းတကၠသိုလ္ဆရာ၊ဆရာမမ်ားက ေျပာသည္။

‘‘မေန႔ညက ေၾကညာခ်က္ ထြက္မယ္ဆုိလုိ႔ အစ္မတို႔အားလုံး ေစာင့္ေနတာ မထြက္လာဘူး။ မ နက္က်ေတာ့ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာ  ႀကီးက တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမ ေတြကို အစည္းအေ၀းေခၚေတြ႕ တယ္။ ေၾကညာခ်က္မထြက္ေသး ဘူးလုိ႔ေျပာတယ္။  ေနရာအေျပာင္းအေရႊ႕နဲ႔ ရာထူးတုိးမူ၀ါဒ ေတြျပၿပီးေတာ့ သေဘာတူ၊ မတူ တစ္ခါတည္းေမးတယ္’’ဟု ေရနံ ေခ်ာင္းဒီဂရီေကာလိပ္မွ ဆရာမ တစ္ဦးကေျပာသည္။

တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ႏွင့္ ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ား၏ ပညာသင္ ႏွစ္မ်ား ျပန္လည္စတင္ေနၿပီျဖစ္ ေသာ္လည္း ေနရာအေျပာင္းအ ေရႊ႕ေနာက္က်ေနမႈအေပၚဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ စိတ္မေက်နပ္မႈ မ်ား ျမင့္တက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ညက ေၾကညာခ်က္ထြက္ မယ္ဆုိလုိ႔ ေစာင့္ေနတာ။ ဆရာ၊ ဆရာမေတြအကုန္လုံးပဲ။ အခု ေၾကညာခ်က္ထြက္မလာေတာ့ စိတ္တုိေနၾကတယ္။ မေက်မနပ္လည္းျဖစ္ေနၾကတယ္’’ဟု ဒဂုံတကၠသိုလ္ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအသင္းမွ ဆရာမတစ္ဦးကေျပာသည္။

တကၠသိုလ္ဆရာ၊ဆရာမ မ်ားအတြက္ ရာထူးထုိးႏွင့္ ေနရာ အေျပာင္းအေရႊ႕ ထုတ္ျပန္မႈေႏွာင့္ေႏွးေန၍ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ တာ၀န္ က်ေနေသာ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ မေက်နပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ယခုရက္ ပုိင္းတြင္ ေၾကညာခ်က္ထြက္မည့္ သတင္းထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

  ယခင္ပညာေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမေအးလက္ထက္တြင္ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ရာထူးတုိးႏွင့္ ေနရာအေျပာင္းအ ေရႊ႕သည္ တစ္ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ေပၚ ခဲ့သည္။ ယခုအခါတစ္ႏွစ္ခြဲခန္႔ ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ရာထူး တုိးႏွင့္ ေနရာအေျပာင္းအေရႊ႕ ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

ေနလင္းထြန္း
7day daily