ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီတစ္လအသုံးစရိတ္က်ပ္သန္းတစ္ ေထာင္ေက်ာ္ရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/05/2014 10:53:00 AM


 ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး ပါတီ၏ ပါတီ၀င္ စည္း႐ုံးေရးမွဴး အဆင့္ဆင့္သုိ႔ စရိတ္အျဖစ္ ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ပါတီအေထြေထြအသုုံးစရိတ္သည္လစဥ္ က်ပ္သန္း ၁၂၀၀ ခန္႔ ရွိသည္ဟု ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

တုိင္းအဆင့္မွ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာအုပ္စုတုိင္းရွိ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ စည္း႐ုံးေရးမွဴးမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့စရိတ္ႏွင့္ဌာနခ်ဳပ္၏အသုံးစရိတ္ စုစုေပါင္းပါက လစဥ္က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၂၀၀ခန္႔ ရွိေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးလွေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ပါတီ၏ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အတြင္းေရးမွဴးသည္ လစာက်ပ္တစ္သိန္းရရွိၿပီး ရပ္ေက်းအဆင့္စည္း႐ုံးေရးမွဴးတစ္ဦးလွ်င္ လစာက်ပ္ ငါးေသာင္းရရွိသည္ဟု သိရသည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုအေနျဖင့္ဆုိပါက ယင္းအသုံးစရိတ္ ပမာဏသည္ မ်ားျပားၿပီး အဆုိပါေငြမ်ားကို မည္သည့္ေနရာမွ ရရွိၿပီး မည္သည့္ေနရာတြင္ အသုံးျပဳသည္မွာ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းသည့္ေမးခြန္းျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသုံးသပ္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေခတ္ရနံ႔မဂၢဇင္း တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာ ဦးျပည္ေသြးႏုိင္ကေျပာသည္။

‘‘ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက အသင္းကိုဆက္ခံတဲ့ပါတီဆုိေတာ့ ရန္ပုံေငြေတြ အမ်ားႀကီးရွိမွာပဲ။ ေျပာရရင္အစုိးရရဲ႕ အသင္းျဖစ္ခဲ့တဲ့အတြက္ အစုိးရနဲ႔၀န္ႀကီးဌာနေတြက အသင္းကိုထည့္၀င္ခဲ့တဲ့ ေငြေတြရွိတဲ့အတြက္ ဒီလုိသုံးႏုိင္တာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္’’ဟု ဦးျပည္ေသြးႏုိင္ကေျပာသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ ေပါင္း ၃၃၀ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုေပါင္း ငါးေထာင္ခန္႔ရွိ အဆင့္ဆင့္ေသာ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ စည္း႐ုံးေရးမွဴးမ်ားအား လမ္းစရိတ္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့စရိတ္အျဖစ္ေပးေသာ လစဥ္ အသံုးစရိတ္မွာ ထုိပမာဏရွိေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းကေျပာသည္။

‘‘ေမြးေရဘဏ္မွာ အရင္တုန္းက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရွယ္ယာေတြထည့္ထားတာရွိတယ္လုိ ႔သိရတယ္။ အခုေတာ့ မသိပါဘူး’’ ဟု ပါတီအေနျဖင့္ အျခား မည္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရွိေနသည္ကို ေသခ်ာစြာမသိရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ေဟာင္းတစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းက ေျပာသည္။

 ယေန႔အခ်ိန္တြင္  ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအေနျဖင့္ တရား၀င္အမည္ျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာ ျပည္ေထာင္စုေန႔စဥ္သတင္းစာျဖစ္ၿပီး ပါတီပုိင္အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မသိရွိရေပ။

၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ပါတီတစ္ခုျဖစ္သည့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက ၎တုိ႔ပါတီအေနျဖင့္ လစဥ္အသံုးစရိတ္ပမာဏ က်ပ္ဆယ္သိန္းထက္မေက်ာ္ဘဲ ပါတီစည္း႐ုံးေရးမွဴးမ်ားကို ခရီးစရိတ္ ေထာက္ပံ့ႏုိင္ျခင္းပင္မရွိပါဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ ယခင္က ေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနပုိင္ဘဏ္အျဖစ္မွ အမ်ားပုိင္ဘဏ္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ကမၻာ့ရတနာဘဏ္တြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သည့္ ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္းက ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါဘဏ္တြင္ ပါတီ၏ရွယ္ယာေငြမ်ားပါ၀င္ထားမည္ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္း ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးလွေဆြကေျပာသည္။

ပါတီ၏ စီးပြားေရးတာ၀န္ခံ ျဖစ္သည့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္းကို 7Day Daily က ဆက္သြယ္ေမးျမန္း၍ မရခဲ့ေပ။

 ယေန႔ အခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီအေနျဖင့္ တရား၀င္အမည္ ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာ ျပည္ေထာင္စုေန႔စဥ္ သတင္းစာျဖစ္ၿပီး ပါတီပုိင္ အျခား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မသိရွိရေပ။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား  မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒအရ ပါတီတစ္ခုသည္ ႏွစ္စဥ္ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းကို ဘ႑ာေရးႏွစ္အလုိက္ ေရးဆြဲရမည္ျဖစ္ၿပီး စာရင္းမ်ားကိုစစ္ေဆးရန္ လုိအပ္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အခ်ိန္မေရြး ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးႏုိင္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ေငြေၾကး၊ ေျမ၊ အေဆာက္အအုံ၊ ယာဥ္ပစၥည္းတုိ႔ကို တုိက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္၍ျဖစ္ေစ ရယူသုံးစြဲသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါက ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ခြင့္ကို ေကာ္မရွင္က ပယ္ဖ်က္ႏုိင္သည္။

7 Day News Daily