ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကတဆင့္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဖုိ႔ သမၼတအႀကံျပဳ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/31/2014 11:50:00 PM


တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကေနရရိွတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြေပၚ မူတည္ၿပီး ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို လိုအပ္္သလို ျပင္ဆင္၊ ပယ္ဖ်က္၊ ျဖည့္စြက္ေရးသားတာေတြ ျပဳလုပ္သင့္တယ္လို႔ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ဒီေန႔ တိုင္းျပည္ကို လစဥ္ေျပာၾကားတဲ့ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္းမွာ ဖဲြ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သမၼတက အခုလုိ အႀကံျပဳလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။

"ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို အေျချပဳတဲ့ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးအတြက္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ဳိးမွ ေပၚေပါက္လာေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚ မူတညၿ္ပီ လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ေရးသားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္တဲ့အခါမွာ ပါဝင္ပတ္သက္သူအားလံုးရဲ႕ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားမႈနဲ႔ စိတ္ရင္းေစတနာ မွန္ကန္မႈတို႔က အဆံုးအျဖတ္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္"

ဒါ့အျပင္ ဖဲြ႔စည္းပံုကို ႏုိင္ငံေရးမွာပါ၀င္ပတ္သက္သူအားလံုးရဲ႕ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမႈ၊ ဥာဏ္ပညာၾကြယ္၀မႈနဲ႔ စိတ္ရင္းေစတနာ မွန္ကန္မႈေတြနဲ႔သာ ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္းနဲ႔  မည္သည့္ႏုိင္ငံသား တိုင္းရင္းသားေတြကိုမွ နုိင္ငံေရးအရ ဦးေဆာင္ႏုိင္ခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္ထားတာ မျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း၊ ဒါေပမယ့္ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြား နဲ႔ ႏုိင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးကို မထိပါးေရး အကာအကြယ္ေပးႏုိင္တဲ့ အေျခခံေတြရိွဖုိ႔ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း သမၼတက ထည့္သြင္းေျပာသြားခဲ့ ပါတယ္။

RFA Burmese