ၿမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ႏုိင္ငံသားအမည္ခံ၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားၿပဳလုပ္ေနသည့္ ႏုိင္ငံၿခားရင္းႏွီးၿမႈပ္ႏွံမႈမ်ားကုိေဖာ္ထုတ္ေနသည္ဟု ဘ႑ာဝန္ၾကီးဌာန ဒုတိယဝန္ၾကီး ေျပာၾကား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/31/2014 08:09:00 AMစုိင္းလမင္း

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ေမ၃၀

ၿမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ႏုိင္ငံသားအမည္ခံ၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားၿပဳလုပ္ေနသည့္
ႏုိင္ငံၿခားရင္းႏွီးၿမႈပ္ႏွံမႈမ်ားကုိေဖာ္ထုတ္ေနသည္ဟု ဘ႑ာဝန္ၾကီးဌာန
ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးဝင္းရွိန္က ေျပာသည္။

ထို ့ေၾကာင့္ေဖာ္ထုတ္ရရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ဌာနဆုိင္ရာအပုိင္း မွပါဝင္ပက္သက္မႈ
မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ရွိရပါက ဥပေဒႏွင့္အညီအေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးဝင္းရွိန္က ၿပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
လွယ္ သူရ ဦးေအာင္ကုိ ေမးၿမန္သည့္ ေမးခြန္းကိုၿပန္လည္ေၿဖၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔က်င္းပသည့္ ပထမအၾကိမ္ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဒႆမပံုမွန္အစည္းအေဝး
တြင္ ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သူရဦး ေအာင္ကိုက ႏုိင္ငံၿခား
ရင္းႏွီးၿမႈပ္ႏွံမႈ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ၿမန္မာႏိုင္ငံ
သားအမည္ခံ ႏုိင္ငံၿခားသားမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူေပးရန္ႏွင့္ ပါဝင္ပက္သက္မွဳရွိေန ေသာ တာဝန္ရွိသူမ်ားကုိ အေရးယူရန္
အလားတူကိစၥမ်ားထပ္မံမၿဖစ္ပြားေရး စီမံၾကီးၾကပ္ေပးရန္ စသည့္ေမးခြန္းေမးျမန္းမွဳကုိ ယခုကဲ့သုိ့ေျဖျကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

"ႏိုင္ငံသားအမည္ခံၿပီး လုပ္ငန္းေတြကုိ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံၿခား
ရင္းႏွီးၿမႈပ္ႏွံမႈေတြကုိ ေဖာ္ထုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ကို နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ ေဆာင္ရြက္
ေနပါတယ္ ဒီလုိေဖာ္ထုတ္တဲ့လုပ္ငန္းကို သက္ဆုိင္ရာ ၿပည္ေထာင္စု
ဝန္ၾကီးဌာနေတြ၊ တုိင္းေဒသၾကီးနဲ႔ ၿပည္နယ္အစိုးရေတြ၊ ပုဂၢလိကအသင္း
အဖြဲ႔ေတြ၊ အၿခားဆက္စပ္သူေတြအားလံုး အမ်ိဳးသားေရးအသိစိတ္ဓါတ္နဲ႔
ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္ရပါမယ္" ဟု၎က ဆက္လက္ေၿပာၾကားသည္။

Popular Myanmar News Journal