နဂို ရရွိေနတဲ႔ ၀ိုင္ဖိုင္ထက္ ဆယ္ဆ ပိုၿမန္တဲ႔ Huawei ရဲ႕ Ultrafast ၀ိုင္ဖိုင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/31/2014 06:37:00 PM


တရုတ္ ကြန္ၿမဴနေကရွင္ ကုမၸဏီတစ္ခု ၿဖစ္တဲ႔ Huawei ဟာ ရွန္ဟိုင္း တကၠသိုလ္ တစ္ခုအတြင္းမွာ ၀ိုင္ဖိုင္ စမ္းသပ္မူေတြ ၿပဳလုပ္ခဲ႔ၿပီး ၿပဳလုပ္မူေတြကေန ယေန႔ေတြ မွာ အမ်ားၿပည္သူတို႔ ပံုမွန္ရရွိေနတဲ႔ ၀ိုင္ဖိုင္ထက္ (၁၀) ဆၿမန္တဲ႔ ၀ိုင္ဖိုင္ 10 Gbps ကို ရရွိေအာင္ စမ္းသပ္နိင္ခဲ႔တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ မွာ တရား၀င္ မိတ္ဆက္မဲ႔ အစီအစဥ္ၿဖင္႔ ၿပဳလုပ္ခဲ႔တာၿဖစ္ၿပီး ပထမဆံုး စမ္းသပ္မူမွာတင္ ယခုလို ၿမန္ႏႈန္းၿမင္႔ ၀ိုင္ဖိုင္ကို စမ္းသပ္ ရရွိခဲ႔တာၿဖစ္ပါတယ္။

ထိုကဲ႔သို႔ ၀ိုင္ဖိုင္ ၿမန္ႏႈန္းမ်ားကို ရရွိလာပါမူ အၾကီးမားဆံုး ေခတ္သစ္ရဲ႕ အခ်က္အလက္ စီးဆင္းမူကို ေထာက္ကူနိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အနာဂတ္ေခတ္ေရွ႔ေၿပးပံုစံ ၿဖစ္တဲ႔ 10 Gbps ၀ိုင္ဖိုင္ႏႈန္းကို အခ်က္အလက္ ကူးေၿပာင္းမူႏႈန္း 10.53Gbps ၿဖင္႔ 5GHz ၾကိမ္ႏႈန္းေပၚတြင္ ရရွိခဲ႔တာ ၿဖစ္ပါတယ္။ Huawei အေနနဲ႔ ထို UltraFast ၿမန္ႏႈန္းရွိတဲ႔ ၀ိုင္ဖိုင္ကို ၂၀၁၈ ခုနွစ္ တရား၀င္ ထြက္ရွိလာနိင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Aung Heine ...
Smart Pro Journal