ႏွစ္ဘက္စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြပဲ ေဆြးေႏြးေနလိုု ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရတာလိုု႔ ဦးမင္းကိုႏိုင္ ေျပာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/31/2014 11:52:00 AM

 ေဒသခံ ျပည္သူေတြမပါဘဲ ႏွစ္ဘက္စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြပဲ ေဆြးေႏြးေနလိုု ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရတာလိုု႔ ဦးမင္းကိုႏိုင္ ဘားအံၿမိဳ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုု ျပင္ဆင္ေရးမွာ ေျပာဆိုု