ႏိုင္ငံတကာရွိ ဒုကၡ ေရာက္ေနေသာ ျမန္မာမ်ား ေနရပ္ျပန္လို ပါက MAI အခမဲ့ ပို႔ေဆာင္ေပးမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/31/2014 07:51:00 PM


ျပည္တြင္း ျပည္ပႏိုင္ငံ အသီးသီးတြင္ ဒုကၡ ေရာက္ေနေသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား ေနရပ္ျပန္လို ပါက MAI ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ အခမဲ့ ပို႔ေဆာင္ေပး သြားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးရာတြင္ အမွန္တကယ္ အခက္အခဲ ရွိသူမ်ား၊ အက်ဥ္းေထာင္ မ်ားမွ လြတ္ေျမာက္လာ သူမ်ားကိုသာ အခမဲ့ ေခၚ ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ တရား၀င္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ သူမ်ားကိုမူ ၀န္ ေဆာင္မႈေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း MAI ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ သိရသည္။

ဒီလို၀န္ေဆာင္မႈေပးတာ လူမ်ဳိးေရး စိတ္ဓာတ္ေၾကာင့္ MAI က တတ္ႏိုင္တဲ့ဘက္ က ၀င္ေရာက္ ကူညီတာပါ၊ ဒီအစီအစဥ္ အခ်ိန္ ကန္႔သတ္ ထားတာေတြ မရွိပါဘူး ဟု MAI ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ မန္ေနဂ်ာေဒၚေအးမရသာ ကေျပာသည္။

MAI မွယမန္ႏွစ္အတြင္းက အိႏ္ၵိယ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔တြင္ ဒုက္ၡေရာက္ေနသည့္ ျမန္မာ လူမ်ဳိးမ်ားအား အခမဲ့ ျပန္လည္ ေခၚေဆာင္ရာတြင္ (၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္ ရွိသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္တြင္မူ ယင္းႏွစ္ ႏိုင္ငံသာမက အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဒုကၡေရာက္ ေနသူ မ်ားကိုလည္း အဆိုပါ ၀န္ ေဆာင္မႈမ်ား ထပ္မံ ကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္ပ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ျပန္လည္ ေခၚေဆာင္ရာတြင္ ဒုကၡေရာက္ ေနသည့္ ျမန္မာလူမ်ဳိး တစ္ေထာင္ေက်ာ္အား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ ေခၚ ေဆာင္ခဲ့ၿပီး၊ ယင္းထဲတြင္ အက်ဥ္းေထာင္မွ လႊတ္ေျမာက္လာသူ အမ်ားဆံုး ပါ၀င္ေၾကာင္းသိရသည္။

ကိုယ့္လူမ်ဳိး ျပည္ပမွာဒုက္ၡေရာက္ေန တာေတြ အမ်ားႀကီးရွိေသးတယ္။ တခ်ဳိ႕ဆို ရင္ လမ္းေပၚအိပ္ရတဲ့သူေတြေတာင္ ရွိေနေသးတယ္ အဲဒီ လိုလူေတြကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ဒီကို ျပန္ေခၚလာ ေပးသင့္တယ္ ဟု MAI ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ျပန္လည္ ေခၚဆို လာသည့္ မေလး အက်ဥ္းေထာင္ မွ လြတ္ေျမာက္လာသူ ဦးကိုကိုကေျပာသည္။ ယခုအခါ ျပည္ပ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာလူမ်ဳိး ေျခာက္သန္းေက်ာ္ ရွိၿပီး၊ မေလးရွားႏွင့္ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္ အမ်ားဆံုး လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း အလုပ္သမား အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး၀န္ႀကီး ဌာနမွ သိရသည္။


The Messenger's Local News Detail
www.messengernewsjournal.com
messenger news journal