မုဒိမ္းေကာင္ရဲ႕ခ်စ္သူ မိန္းမလ်ာကိုခ်စ္မိ၍ သူမထိန္းေသာ ကေလးမ်ားအား မုဒိမ္းက်င့္ခြင့္ေပးသူ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/31/2014 07:34:00 AM

ျဗိတိန္ႏိုင္ငံ ေဝးစ္ျပည္နယ္ရွိ Cardiff ၿမိဳ႕ႀကီးတြင္ကေလးထိန္းအလုပ္ လုပ္ကိုင္သည့္ အသက္
(၂၈)ႏွစ္အရြယ္ရွိ Claire Semmens ဆိုသူဟာသူမထိန္းေသာ သံုးႏွစ္သားအား ကေလးေတြကို
မွ စိတ္ေဖာက္ျပန္ၿပီး မုဒိမ္းက်င့္တတ္တဲ့ကေလးမုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္ခဲ့ဖူးသူအား မုဒိမ္းက်င့္ခြင့္ေပး၍ သူမကိုယ္တိုင္ ဗြီဒီယိုပင္ ႐ိုက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သူမ ေနထိုင္ေသာအိမ္သို႔ ကေလးေခၚယူထိန္းသည့္ အလုပ္ကိုလုပ္ကိုင္ေသာ Claire Semmens ၏ ေနအိမ္တဖက္ခန္းသို႔ အသက္(၃၂)ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမုဒိမ္းသမား Aaron Hughes ႏွင့္ ၎၏ အတူေန မိန္းမလ်ာခ်စ္သူ Hamish Morgan တို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထိုင္လာၿပီးေနာက္ ၎တို႔သံုးဦးဟာ အေနနီးစပ္သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Semmens က Morgan ကို ႀကိတ္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေနခဲ့ၿပီး ကေလးေတြကိုမွ စိတ္ဝင္တစား မုဒိမ္းက်င့္တတ္တဲ့ Hughes ကို သူမုဒိမ္းက်င့္ဖို႔ သူမထိန္းေသာ ေယာက်္ားကေလးမ်ားအား ေပး၍ သူမအခန္းတြင္ မုဒိမ္းက်င့္ေစျခင္းျဖင့္ Morgan ႏွင့္ သူမလြတ္လြတ္လပ္လပ္ ပိုမိုၿပီး အေနနီးစပ္ေစရန္ Semmens က ႀကံစည္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Hughes က ေျခာက္ႏွစ္အရြယ္ ေယာက်္ားကေလးတစ္ဦးကို မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္ခဲ့၍ ျပစ္ဒဏ္ခံခဲ့ရဖူးမွန္းသိၿပီး Hughes ၏ ကေလးေတြအေပၚ စိတ္ေဖာက္ျပန္မႈကို သိေသာ Semmens က သူမထိန္းေသာ သံုးႏွစ္သားအား စိတ္ၿငိမ္ေဆးတိုက္၍ သူမအခန္းထဲတြင္ Hughes အား မုဒိမ္းျပဳက်င့္ေစၿပီး Hughes ဖုန္းျဖင့္ပင္ Semmens က ဗြီဒီယိုမွတ္တမ္း ႐ိုက္ကူးေပးခဲ့ကာ Hughes ၏ လက္ကိုင္ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ အဖန္တလဲလဲ ထပ္ၾကည့္ႏိုင္ဖို႔ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Semmens က သူမထိန္းေသာ ထိုသံုးႏွစ္သားအား သီးျခားအခ်ိန္၌ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ သူမ၏ အိပ္ခန္းထဲ၌ပင္ Hughes ကို မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခြင့္ ေပးထားခဲ့ၿပီး ဗြီဒီယို႐ိုက္ကူးေပးခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
Hughes ဟာ သံုးႏွစ္မွ ေျခာက္ႏွစ္အရြယ္ ကေလးေတြကိုမွ စိတ္ေဖာက္ျပန္ အဓမၼျပဳက်င့္လိုၿပီး ကေလးထိန္းအလုပ္ လုပ္ကိုင္ေသာ Semmens အတြက္ Hughes ကို ကေလးေတြေပးၿပီး မုဒိမ္းက်င့္ေစေသာအလုပ္မွာ အလြယ္တကူ ပိုျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Semmens ထိန္းေသာ ေယာက်္ားကေလးတစ္ဦးကို Hughes က သားေကာင္အျဖစ္ ပစ္မွတ္ထားသည္ဟု ရဲမ်ားက ယံုၾကည္ၿပီး တရား႐ံုး၏အမိန္႔အား ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟု ကေလးမုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္ခဲ့ဖူးေသာ Hughes ကို သံသယရွိသည့္အတြက္ Hughes ၏ လက္ကိုင္ကြန္ပ်ဴတာအား ရဲမ်ားက ဝင္စစ္ေဆးစဥ္တြင္ ထိုမတရားမႈ ေပၚေပါက္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ႏွစ္ဦးက တန္ဖိုးႀကီးရတနာမ်ားယူၿပီး ေရွာင္တိမ္းထြက္ေျပးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၎တို႔၏ ဖုန္းႏွင့္ လက္ကိုင္ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္ ကေလးမ်ား၏ ေဖာ္ခၽြတ္မေတာ္တေရာ္ပံုမ်ားကို ရဲေတြ ေတြ႔ရွိကတည္းက ၎တို႔ဖမ္းခံရမယ္ဆိုတာသိေသာ ထိုႏွစ္ဦးက Gatwick ေလဆိပ္ကို ရထားစီးၿပီး အလ်င္စလို ေရွာင္တိမ္းထြက္ေျပး သြားခဲ့ေပမယ့္ ေလဆိပ္က လြတ္ရာလြတ္ေၾကာင္း ထြက္ေျပးမသြားႏိုင္မီ ၎တို႔ႏွစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၎တို႔က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ Semmens ကို ေထာင္ဒဏ္ (၁၆)ႏွစ္သို႔လည္းေကာင္း ၊ Hughes ကို ေထာင္ဒဏ္တသက္တာသို႔ လည္းေကာင္း တရား႐ံုးက ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္၍ ၎တို႔တသက္တာလံုးအတြက္ ကေလးမ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားစာရင္းတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္ျဖစ္ၿပီး ကေလးေတြႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ မရွိေတာ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

နွလုံးသားပုံရိပ္ဆုိက္မွကူးယူေဖၚျပသည္။
Shwe Myanmar Media