၃ ႏွစ္အရြယ္မိန္းကေလးအား မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့ေၾကာင္း သံသယရွိေနသည္႕ သက္ၾကားအိုကုိ မွတ္ေလာက္သားေလာက္ ျဖစ္ေစရန္ ငယ္ပါျဖတ္အျပစ္ေပး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/31/2014 06:35:00 PM


ေနရာေဒသတစ္ခုတြင္ ရာဇ၀တ္မႈ မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေနျခင္း သည္ ယင္းေဒသ၏ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈ ကင္းမဲ့ေနျခင္းကုိ ေဖာ္ျပ ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထုိိ႔ေၾကာင့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ေလ်ာ့က်သြားေစလို လွ်င္ ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ား မွတ္ ေလာက္သားေလာက္ျဖစ္ေစမည့္ တင္းက်ပ္ျပင္းထန္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ မ်ား မျဖစ္မေန ျပ႒ားန္ခ်မွတ္ ရ မည္ျဖစ္သည္။ မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္သူ တစ္ဦးအတြက္ အထိုက္တန္ဆံုး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရန္ ကမ္ၻာအရပ္ရပ္၌ လူထုဆႏ္ၵခံယူပြဲ က်င္းပျခင္းမ်ိဳး မရွိေသးေသာ္လည္း ဘရာဇီးလ္ႏုိင္ ငံ၊ ေဆာ္ေပၚလုိၿမိဳ႕၊ ဆာဗာရင္းနီး ယားေက်းရြာတြင္မူ ေက်းရြာဥပေဒ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕က သံသယရွိ မုဒိမ္းေကာင္အား ေႏွာင္းလူမ်ား မုဒိမ္းမႈေရွာင္ရွားေစရန္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အျပစ္ ေပးခဲ့သည္။
ေက်းရြာမွ ေျမးအရြယ္ မွ်ရွိသည္ အသက္ ၃ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦးအား မုဒိမ္းက်င့္ ခဲ့ေၾကာင္းသံသယရွိသျဖင့္သက္ၾကား အုိ ဖရန္ဆစ္ၥကုိဒီဆူဇာဒီ ကက္စ္ ထ႐ုိ ၆၆ႏွစ္၏ငယ္ပါကုိ ပုိင္းျဖတ္ လိုက္ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိျပစ္ဒဏ္ ေၾကာင့္ဆာဗင္းရင္းနီးယားေက်းရြာ တြင္ေနာက္ေနာင္မုဒိမ္းမႈပေပ်ာက္ သြားေတာ့ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေဒသခံ မ်ားကသံုးသပ္ေနၾကသည္။ ငယ္ ပါအျဖတ္ခံခဲ့ရ႐ံုမက လက္ေခ်ာင္း ၃ ေခ်ာင္းလည္း ပုိင္းျဖတ္ခံခဲ့ရ ေသးသည္။ ဒဏ္ရာျပင္းျပင္းထန္ ထန္ရရွိသြားသည့္ ကက္စ္ထ႐ုိကုိ အနီးအနား ဘာရက္စ္တုိးစ္ၿမိဳ႕Santa Casade Misericordia ေဆး႐ံုသုိ႔ အျမန္ဆံုးပုိ႔ေဆာင္ခဲ့ၾက ရာ ငယ္ပါအား ျပန္ဆက္ေပးရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကေသာ္လည္း မေအာင္ ျမင္ခဲ့ေခ်။ ထုိ႔ျပင္ လက္ေခ်ာင္း မ်ားကိုလည္း ျပန္ဆက္ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့သျဖင့္ အသက္ႀကီးမွ ရာဂ စိတ္ထႂကြေသာင္းက်န္းခဲ့ေသာ ကက္စ္ထ႐ုိအတြက္လူၫြန္႔တံုးကိန္း ဆိုက္ေစခဲ့သည္။

ကက္စ္ထ႐ုိသည္ ေက်းရြာရွိ ၎င္းအလုပ္လုပ္ေနသည့္ ေမြးျမဴေရးၿခံတြင္ အရြယ္မေရာက္ ေသးသူ မိန္းကေလးတစ္ဦးကုိ ေမ လ ၇ ရက္ေန႔က သားမယားျပဳ က်င့္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိေန႔ည ေနအိမ္ သို႔ျပန္လာသည့္ သမီးငယ္၏ ခႏ္ၶာ ကုိယ္တြင္း မသကၤာစရာလက္ၡဏာ မ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ မိခင္က သက္ဆုိင္ရာသို႔ တုိင္ၾကားခဲ့သည္။ ကက္စ္ထ႐ုိ၏ငယ္ပါကုိ မည္သူ တို႔ ျဖတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း မသိရေသး ေခ်။ထုိသုိ႔တုိက္ခုိက္ခံရစဥ္ ကက္စ္ ထ႐ုိမွာ သတိရွိေနခဲ့သည္ဟု ရဲခ်ဳပ္ မာဆယ္လိုပူပုိကေျပာၾကားခဲ့သည္။ မုဒိမ္းက်င့္ခံခဲ့ရသူ မိန္းကေလး၏ ေဆးစစ္မႈရလဒ္မ်ားကုိ မထုတ္ျပန္ ေသးေသာ္လည္း မုဒိမ္းက်င့္ခံခဲ့ရ ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ကယံုၾကည္ ေနသည္။


Credit: First Weekly News Journal